Rekordowa dotacja dla Jaworzna. 110 milionów na kanalizację

Rekordowa dotacja dla Jaworzna. 110 milionów na kanalizację

śląskie
graviteo
REKLAMA

Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję w sprawie jaworznickiego projektu kanalizacyjnego. Starania Jaworzna o 110-milionowe dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności zakończyły się sukcesem.

- Spełniają się moje marzenia!
- cieszy się prezes MPWiK Józef Natonek. - Unijna dotacja przyczyni się do tego, że już za trzy lata, po pierwsze - mieszkańcy Jaworzna będą spać spokojnie, gdyż zabezpieczymy im dostawy wody z własnych źródeł, po drugie - będziemy żyć w czystym środowisku, bo większość ścieków trafi do oczyszczalni, a nie do ziemi.
 

Wniosek o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I" został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już w 2008 roku. Po długim okresie starań projekt został zaakceptowany na szczeblu krajowym,  efektem czego było podpisanie we wrześniu 2010 r. umowy pomiędzy Funduszem a MPWiK-iem. Dzięki temu spółka już wtedy mogła przystąpić do realizacji projektu i rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej w północnych dzielnicach miasta. Niespełna trzy miesiące później - w grudniu 2010 r. jaworznicki projekt został przedłożony w Brukseli.


- Komisja Europejska, uwzględniając opinie zewnętrznych ekspertów, dokonała oceny naszego projektu i uznała, że jest on zgodny z priorytetami programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko", przyczynia się do osiągnięcia celów tego programu i wpisuje się w politykę Unii Europejskiej
- tłumaczy Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Argumenty te przemówiły za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego przez MPWiK i ostatecznym przyznaniu miastu dofinansowania w kwocie aż 110 mln zł., z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

REKLAMA

 

źródło: UM Jaworzno

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA