Szybciej i wygodniej koleją z Warszawy do LublinaPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega

Szybciej i wygodniej koleją z Warszawy do Lublina

Wojciech.Jenda
REKLAMA

Korzystamy już z efektów przebudowy trasy z Otwocka do Lublina – szybciej i wygodniej jedziemy z Warszawy do stolicy Lubelszczyzny. Dla lepszych podroży zmienia się także odcinek od Warszawy Wschodniej do Wawra. Inwestycja o wartości ponad 4 mld zł współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W przygotowaniu jest kolejny odcinek od stacji Warszawa Wawer do Otwocka.

Szybciej i wygodniej do Lublina

Na trasie między Warszawą a Lublinem od marca br., dzięki podniesieniu prędkości przejazdu pociągów do 160 km/h, skrócił się czas przejazdu o około 20 min. Dobudowa drugiego toru na mazowieckim odcinku Pilawa – Otwock usprawniła podróże w kierunku stolicy Lubelszczyzny. Na trasie między Otwockiem a Lublinem do pociągów wsiadamy z komfortowych, lepiej dostępnych dla wszystkich pasażerów stacji i przystanków. Wszystkie obiekty zapewniają dostęp do peronów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstały m.in. przejścia podziemne z windami w Otwocku, Dęblinie, Puławach. Nałęczowie, Motyczu. Nowy przystanek Lublin Zachodni zapewnił dodatkowy dostęp do komunikacji aglomeracyjnej, regionalnej i dalekobieżnej. Podobne ułatwienia w korzystaniu z kolei gwarantuje nowy przystanek Wygoda.

Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają dodatkowe zabezpieczenia na przejazdach kolejowo-drogowych. W miejscu największego ruchu przejazdy zlikwidowano i zastąpiono skrzyżowaniami dwupoziomowymi. Poprawiono bezpieczeństwo także dzięki zabudowie nowych komputerowych urządzeń sterowania ruchem.

Konsekwentnie zwiększamy możliwości kolei w regionach i aglomeracjach. Przebudowa linii Warszawa – Lublin już służy pasażerom kolei. Do stolicy Lubelszczyzny jeździmy szybciej i wygodniej. Kontynuujemy prace na tej trasie – od Warszawy do Otwocka, by zapewnić jeszcze lepsze warunki podróży najbardziej ekologicznym środkiem transportu – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Modernizacja linii od Warszawy do Lublina to przykład dobrze wykorzystanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. funduszy unijnych. Podróżni korzystają już z efektów inwestycji od Otwocka do Lublina. Wkrótce lepsze warunki i nowe możliwości podróży dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych zapewni przebudowywany odcinek od Warszawy Wschodniej do Otwocka – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Budowa nowej kolei na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer

PLK S.A. modernizują odcinek od Warszawy Wschodniej do stacji Warszawa Wawer. Budowane są dwa nowe tory od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer, co umożliwi rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. Dzięki temu podróże koleją będą sprawniejsze, a na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów.

Kontynuowane są prace na stacji Warszawa Wawer, która zapewni lepszy dostęp do kolei. Na linii prowadzone są roboty przy budowie pięciu nowych przejść podziemnych, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w sąsiedztwie linii kolejowej. Przebudowywane jest także istniejące przejście na stacji Warszawa Wawer, które ujęte jest w gminnej ewidencji zabytków.

Widać już nowy peron przystanku Warszawa Gocławek pod wiaduktem na ul. Marsa. Budowane jest przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron. Windy i schody ułatwią dostęp na wiadukt.

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska peron jest przebudowywany. Remontowana jest także wiata przystankowa oraz powstanie nowa kładka nad torami, która zostanie wyposażona w windy. Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej, na którym wyświetlane będą informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów. Ponadto między przystankiem Warszawa Olszynka Grochowska a Warszawa Gocławek wybudowane zostaną przejścia do rezerwatu Olszynka Grochowska.

Między Warszawą Wschodnią a Warszawą Olszynka Grochowska w budowie jest nowy przystanek Warszawa Grochów w pobliżu szpitala na ul. Szaserów. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą. Będzie także system informacji pasażerskiej. Obiekt zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i kliniki.

Zakończenie zasadniczych prac na odcinku od Warszawy Wschodniej do stacji Warszawa Wawer zaplanowane jest do końca bieżącego roku.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I i etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W przygotowaniu odcinek Wawer – Otwock

REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do przebudowy ostatniego odcinka Warszawa Wawer – Otwock. Dla projektu opracowana została już dokumentacja projektowa. Obecnie pozyskiwane są niezbędne decyzje środowiskowe (ich zakończenie planowane jest do końca 2023 r.). Na przełomie I/II kwartału 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych dla tego odcinka.

W ramach prac planowana jest dobudowa dwóch dodatkowych torów, co umożliwi oddzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego. To ważna część inwestycji, gdyż pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, a tym samym zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w pobliżu linii kolejowej – inwestycja obejmuje budowę łącznie 20 nowych podziemnych przejść dla pieszych, w 6 lokalizacjach wskazanych przez lokalne samorządy (4 na terenie dzielnicy Wawer i 2 na terenie Józefowa) oraz przebudowa jednego na stacji Warszawa Falenica.

Przebudowane zostaną stacje i przystanki: Warszawa Falenica, Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów i Otwock Świder. Zostaną na nich wybudowane przejścia podziemne, które zapewnią bezpieczną komunikację na perony. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. O przyjazdach i odjazdach pociągów informować będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej na peronach.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i lepszą komunikację drogową zapewnią cztery nowe bezkolizyjne skrzyżowania – w Falenicy, Radości, Józefowie oraz na ul. Werbeny – Brucknera (pogranicze Warszawy i Józefów).

Inwestycja na odc. Warszawa Wawer – Otwock planowana jest do realizacji w ramach programu unijnego FENiKS w latach 2025-2027. Po zakończeniu modernizacji tego odcinka i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń, czas przejazdu pomiędzy Warszawa a Lublinem szacowany jest na 90 minut.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Grzegorz Biega

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA