Anonymous
1080komentarzy
0zdjęć
obserwuj
Anonymous
a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu a ja tutaj napiszę więcej tekstu
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
[osoba]Anonymous napisał(a):[/osoba] [cytat]Anonymous napisał(a):
tutaj treść pierwszego komentarza :)
No juz bez przesady... tutaj wrzucam drugi :)[/cytat] to ja od siebie dorzucę trzeci :)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
tutaj treść pierwszego komentarza :)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Silver Forum
Anonymous
to jest moj komentarz
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
dsvsdvsdvb
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
oj tam oj tam
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
pierwszy comment
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
Znalazłem na forum onet.pl przepis z 30 stycznia 1920 roku w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku. (Dz. Ustaw Nr 11 poz. 60), która stanowiła, iż urzędnik winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) albo udziału w tychże, jeśli mienie, skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego:
oszustwa lub udziału w niem, jeżeli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych, przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;
innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicy rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku -[color=#FF0000:17ngbxf3]będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.[/color:17ngbxf3]
Ciekawe, komu to przeszkadzało ???
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
"danylko" napisał:
słyszał ktoś może o budynkach które mają powtać między domkami na Wambierzyckiej a Wzgorzem Gajowym??

Owszem słyszałem, interesowałem się tym, składałem wnioski, skargi i zażalenia.
Osiedle Zielone Wzgórze WROBUD reklamował jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co było niezgodne z prawdą, a ściślej wprowadzajace w błąd w celu wyzyskania błędu dla osiągnięcia korzyści majatkowej. Dzisiaj jest to dla wszystkich jasne.
Osiedle Cichy Gaj WROBUD znowu reklamuje jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co jest niezgodne z prawdą, bo działka budowlana przypisana jest do ul. Świeradowskiej.
WROBUD w swojej ofercie pokazuje przyszłym nabywcom mieszkań w CICHYM GAJU parkingi na ul. Wambierzyckiej, ale jednocześnie, z ostrożnosci procesowej, w reklamie informuje, iż miejsca parkingowe usytuowane będą w obrębie działki budowlanej, czyli ul. Świeradowskiej, do której Wambierzycka nie należy.
Przyszli nabywcy o tym nie wiedzą, wiec ta reklama powinna być uznana za oszustwo, czyli wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści majatkowej.
OSTRZEGAM ewentualnych nabywców mieszkań CICHEGO GAJU, iż w księdze wieczystej WR1K/00113785/1 działki drogowej 1/37 AM 9 obręb Gaj (ul. Wambierzycka) istnieje ostrzeżenie o niezgodnośi zapisów w dziale II-WŁASNOŚĆ z rzeczywistym stanem prawnym, orzeczona ostateczną decyzją SKO we Wrocławiu, która wyłącza wiarę publiczną ksiąg wieczystych, a której WROBUD wbrew prawu nie uznaje.
WROBUD nie pokazuje miejsc parkingowych w obrębie działki budowlanej CICHEGO GAJU, bo ich nie ma. Chce sprzedać 178 mieszkań z 232 wynikajacymi z prawa miejscami parkingowymi, których nie ma ani u siebie, ani na ul. Wambierzyckiej, do której nie ma żadnego prawa. Nawet przyjmując (co w tym dzikim kraju, w którym rzadzą lokalne sitwy jest prawdopodobne), że Wambierzycka nie zostanie zwrócona ich prawowitym właścicielom 24 domów, dla których zgodnie z prawem przypisanych jest 48 miejsc, to WROBUD-owi i tak brakuje aż 184 miejsc parkingowych. Przyjedźcie na Wambierzycką, policzcie wszystkie parkingi, odejmijcie 48 i sami stwierdzicie, że ktoś wpuszcza Was w maliny. Będziecie mieli mieszkania, ale bez możliwosci wjazdu na Wambierzycką i zaparkowania pojazdów. Osiedle Zielone Wzgórze ma teoretyczną liczbę parkingów, ale i tak są problemy. Możecie sprawdzić to na forum http://www.zielonewzgorze.fora.pl/.
Nie ustanowią służebności drogi koniecznej na Wambierzyckiej (1/37), bo ona jest już od dawna ustanowiona na Srebrnogórskiej (1/43). WROBUD o to już dawno zadbał. To tam ma być docelowo 232 dodatkowych parkingów dla Cichego Gaju, ale co na to powiedzą mieszkańcy Zielonego Wzgórza, którzy już teraz mają problem z zaparkowaniem?
Proszę sprawdzić na stronie elektronicznej ksiegi wieczystej dział III KW nr WR1K/113785/1 dla Wambierzyckiej-działka 1/37 i dział III WR1K/30753/2 dla Cichego Gaju-działka 1/60-dwa nowe bloki, oraz dział III WR1K/197157/2 dla Srebrnogórskiej-działka 1/43 (Zielone Wzgórze).
Moim zdaniem Pan Prokurent Zarzadu WROBUD będzie odpowiadał z Art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością 1/37 (Wambierzycka) na cele budowlane.
Sadzę również, że odpowie za wprowadzenie w błąd nabywców nie mniej niż 10 mieszkań Cichego Gaju (na dzień 30-03-2013) w celu wyzyskania błędu dla osiagnięcia korzyści majątkowej:
Art. 286. Oszustwo
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Osobom, które mają wpisane roszczenia wobec WROBUD w dziale III KW nr WR1K/30753/2 jestem gotów pod pewnymi warunkami udostępnić dowody z dokumentów na okoliczność, iż stały się ofiarą w wyniku możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 KK.
Kontakt na ades: piotr@paragraf.pl
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
OSTRZEŻENIE:
Osiedle Zielone Wzgórze WROBUD reklamował jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co było niezgodne z prawdą, a ścislej wprowadzające w błąd, w celu wyzyskania błędu dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Dzisiaj jest to dla wszystkich jasne.
Osiedle Cichy Gaj WROBUD znowu reklamuje jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co jest niezgodne z prawdą, bo działka budowlana przypisana jest do ul. Świeradowskiej.
WROBUD w swoich symulacjach komputerowych i na plakatach pokazuje przyszłym nabywcom mieszkań w CICHYM GAJU lekko zajete parkingi na ul. Wambierzyckiej, ale jednocześnie, z ostrożnosci procesowej, w reklamie informuje, iż miejsca parkingowe usytuowane będą w obrębie działki budowlanej, czyli ul. Świeradowskiej, do której Wambierzycka nie należy. Jakoś nie pokazuje tych miejsc, bo ich nie ma. Chce sprzedać 178 mieszkań z 232 wynikajacymi z prawa miejscami parkingowymi, których nie ma ani u siebie, ani na ul. Wambierzyckiej. Nawet przyjmując (co w tym dzikim kraju, w którym rzadzą lokalne sitwy jest prawdopodobne), że Wambierzycka nie zostanie zwrócona ich prawowitym właścicielom 24 domów, dla których i tak zgodnie z prawem przypisanych jest 48 miejsc, to WROBUD-owi brakuje jeszcze aż 184 miejsc parkingowych. Przyjedźcie na Wambierzycką, policzcie wszystkie parkingi, odejmijcie 48 i sami stwierdzicie, że ktos wpuszcza Was w maliny. Będziecie mieli mieszkania, ale bez możliwosci zaparkowania pojazdów. Osiedle Zielone Wzgórze ma teoretyczną liczbę parkingów, ale i tak są problemy. Możecie sprawdzić to na forum Zielonego Wzgórza.
Przyszli nabywcy o tym nie wiedzą, wiec ta reklama powinna być uznana za oszustwo, czyli wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej.
OSTRZEGAM ewentualnych nabywców mieszkań CICHEGO GAJU, iż w księdze wieczystej nr WR1K/00113785/1 działki drogowej nr 1/37 AM 9 obręb Gaj (ul. Wambierzycka) istnieje ostrzeżenie o niezgodnośi zapisów w dziale II-WŁASNOŚĆ z rzeczywistym stanem prawnym, orzeczonej ostateczną decyzją SKO we Wrocławiu, która wyłącza wiarę publiczną ksiąg wieczystych, a której WROBUD wbrew prawu nie uznaje i o której nie informuje.
W ten sposób, swoją kłamliwą ofertą usiłuje wyłudzić dorobek całego życia, lub ewentualny kredyt od nie mniej niż 178 nieświadomych osób, potencjalnych nabywców mieszkań w osiedlu CICHY GAJ przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu.
Niezaleznie od tego obowiązujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wymaga od inwestora, by dla każdego z budowanych mieszkań zagwarantował 1,3 miejsca parkingowego WYŁĄCZNIE w obrębie działki budowlanej na której usytuowane sa budynki, a nie na działce sąsiedniej, której współwłascicielami są osoby prywatne.
Jeśli ktoś chce, to niech kupuje tam mieszkania.
Jeśli ktoś chce powierzyć WROBUDOWI oszczędności całego życia, albo zaciągnąć kredyt na 30 lat, to gratuluję.
Przypominam tylko, że WROBUD to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w razie upadłosci, bankructwa, czy likwidacji będzie odpowiadać wobec klientów również w zakresie ograniczonym, czyli teoretycznie do wysokości kapitału, a praktycznie wcale.
Wiem o czym piszę, bo już to przerabiałem. Kupowałem na Świeradowskiej, mam na Wambierzyckiej, a WROBUD już od prawie pół roku bezprawnie OKUPUJE mój prywatny teren.
Niestety system ponoć demokratycznego państwa prawa będzie raczej sprzyjał sprawcy Waszej krzywdy, niż pokrzywdzonym.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Osiedle "Willa Wrocław"
Anonymous
"lukaselastic" napisał:

Te tereny są zatem zalewowe? Czy w tej sprawie developer pomyślał o tym? Czy jakiekolwiek wały mogą pomóc?


Nie są to tereny zalewowe, w okolicy oczywiście istnieją poldery zalewowe, jednak Księże Małe nie należą do nich. Inaczej deweloper nie dostałby teoretycznie pozwolenia na budowę. Zgodnie z mapą hipsometryczną teren zarówno osiedla jak i większości Księża Małego jest wyniesiony na poziom 120 mnpm, podczas gdy Park Wschodni, który podczas powodzi np. z 2010 roku został podtopiony przy gruncie znajduje się 2-3 metry niżej, co jest jakby ok. 2 metrowym wałem i 32-hektarowym naturalnym zbiornikiem retencyjnym.

"lukaselastic" napisał:

Gdyby był powrót 1997 to prawdopodbnie tu nie ma ratunku?


Gdyby był powrót 1997 to tu nie ma ratunku, w sensie, parter i piwnice byłyby zalane. Zresztą duża część Wrocławia była wtedy zalana. Ale analizowanie miejsca zamieszkania pod powodzie tysiąclecia to przegrana walka, zwłaszcza we Wrocławiu, także dla nas istotne przy wyborze tej inwestycji była mapka Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, na której Rybnicka 18 nie znajduje się w obszarze prawdopodobnych zalań - źródło: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena ... owego.html, planowane inwestycje przeciwpowodziowe na Odrze i Oławie oraz wywiad środowiskowy z jedną z mieszkanek osiedla, która opowiedziała, że tylko w 1997 r. Rybnicka została zalana.

"lukaselastic" napisał:

Gratuluję tak ładnych projektów i wykonania.


Projekt jest dobry, chociaż trochę ciasno pomiędzy budynkami :) Urbanistycznie poprawny, dobrze wpasowuje się w istniejącą tkankę. I w końcu jakiś czysty projekt, biele, szarości, szkło, wysokie pomieszczenia, normalne metraże i ekopozytywy. Czy wykonanie dobre, to się okaże w trakcie użytkowania :)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Osiedle "Willa Wrocław"
Anonymous
58130_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Osiedle "Willa Wrocław"
Anonymous
50373_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Hotel "Platinum Palace"
Anonymous
[quote="fakty"]Wszystkie dotychczasowe wizyty z urzędów, z UEFA oraz Wszystkich osób które mają do czynienia z tą inwestycją potwierdzają, iż z całą pewnością będzie to najbardziej luksusowy obiekt we Wrocławiu!
Takie cel przyświeca też Inwestorom (firma Roma Investments), aby zabytkowy i bardzo klimatyczny obiekt rzeczywiście spełniał najwyższe standardy.
Najlepszym dowodem tego są właśnie wprowadzane w trakcie trwania prac kosztowne zmiany, które mają na celu wyeliminowanie licznych błędów po stronie niepracujących już amatorskich biur projektowych.[/quote]

Z niecierpliwoscią czekamy na efekty!:)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria "Twierdza Kłodzko"
Anonymous
Bez jaj. To co ja z każdą rzeczą mam latać do czytnika. To jakiś absurd. Po to właśnie są ceny, że wiesz ile masz przy kasie zapłacić. I nie interesuje mnie to czy ktoś zmienił kod/cenę czy nie. Są pracownikami to muszą rzetenie wykonywać swoje obowiązki.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Świdnica] Media Expert
Anonymous
[quote="tomek"]Bardzo ciężko znaleźć ofertę pracy do tego sklepu w Świdnicy jak ktoś by coś znalazł to niech napisze[/quote]

proszę bardzo
http://www.mediaexpert.pl/jeleniagora_mostowa/praca/
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria "Twierdza Kłodzko"
Anonymous
to mogą być błędy np. ktoś kto wprowadza ceny produktów do głównego komputera a potem ona rozchodzą się na kasy może się pomylić wprowadzając cenę np. coś kosztuje w gazetce 5,50 a normalnie kosztuje 7,80 a ktoś omyłkowo wprowadzi źle do głównego systemu czy zamiast ceny zestawu wprowadzi cenę która obejmuje jeden produkt który wychodzi drożej itd. czy to czasem cena ulegnie zmienię a osoba odpowiedzialna a dany dział nie zmieni plakietki to czasem się zdarza miałam kiedyś praktyki w sklepie (abc) gdzie była taśmówka i to się zdarzało i to normalka po to są czytniki podłączone do tego samego systemu aby upewnić się co do ceny danego produktu
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria "Twierdza Kłodzko"
Anonymous
To masz szczęście.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria "Twierdza Kłodzko"
Anonymous
[quote="UWAŻAJCIE NA CENY W GALERII!!!"]Oszukują ludzi na potęgę. Na półkach w Carrefurze są inne ceny niż w kasach. Oczywiście przy kasie wyższe. Tak samo w Rossmanie. Szok. Sprawdzjacie paragony po zakupach!!![/quote]
mnie jakoś to jeszcze nigdy nie spotkało
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
[quote="dostawca"]Pięknie, firma się rozwija, ludzie zadowoleni....ale czy na pewno ??????????
...a jak tam sobie radzicie z płaceniem wynagrodzeń dla pracowników????
Chyba nie tak jak swoim kontrahentom.
Od stycznia nie płacicie żadnych faktur hmmmm.....jak to możliwe, że taka potężna firma jak ALMA stała się niewypłacalna???
Czy 60-cio dniowy termin zapłaty to jest za mało? Na dzień dzisiejszy to prawie 100 tys. zł!!!!!!!!!!!!!!!Wezwanie za wezwaniem,a płatności jak nie ma tak nie ma. Krajowy Rejestr Długów będzie miał następnego dłużnika już wkrótce.
Dyrektor MARIUSZ WĄS osoba kompetentna jak by się mogło wydawać nagle przestał odbierać telefony i odpowiadać na maile. "...KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE...." gdzie jest Pan Wąs???????[/quote]

Pan Mariusz rozstal sie z facetem i ma swoje problemy.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria "Twierdza Kłodzko"
Anonymous
Oszukują ludzi na potęgę. Na półkach w Carrefurze są inne ceny niż w kasach. Oczywiście przy kasie wyższe. Tak samo w Rossmanie. Szok. Sprawdzjacie paragony po zakupach!!!
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Hotel "Platinum Palace"
Anonymous
Wszystkie dotychczasowe wizyty z urzędów, z UEFA oraz Wszystkich osób które mają do czynienia z tą inwestycją potwierdzają, iż z całą pewnością będzie to najbardziej luksusowy obiekt we Wrocławiu!

Takie cel przyświeca też Inwestorom (firma Roma Investments), aby zabytkowy i bardzo klimatyczny obiekt rzeczywiście spełniał najwyższe standardy. Najlepszym dowodem tego są właśnie wprowadzane w trakcie trwania prac kosztowne zmiany, które mają na celu wyeliminowanie licznych błędów po stronie niepracujących już amatorskich biur projektowych.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
Niemiałem czasu porobić wiecej fotek http://img402.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie001q.jpg
PS. postanowilem sie zarejstrować ale nie doszedl do mnie link aktywacyjny :(
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wałbrzych] Galeria "Magnolia Park"
Anonymous
[quote="kuba1972"][quote="abc"][quote="Tsamb"](...) [b]Również na wiosnę przyszłego roku spółka planuje rozpoczęcie budowy centrum handlowego w Wałbrzychu.

- Rozpoczęcie inwestycji zależy od procentu wynajęcia powierzchni i domknięcia finansowania bankowego. W tej chwili mamy już wstępne porozumienie z bankiem - powiedział Rymaszewski. - Mamy już skomercjalizowane, uwzględniając umowy podpisane i w trakcie negocjacji, około 40 proc. powierzchni najmu. Aby wystartować z inwestycją musimy mieć wynajęte ponad 50 proc. powierzchni, a ten poziom chcemy osiągnąć do końca listopada - dodał.[/b]

Cała inwestycja ma się zamknąć w kwocie 80 mln euro.
http://www.galeriehandlowe.pl/go.live.p ... inwestycje[/quote]


Moim zdaniem to może 10 - 14 % mają skomercjalizowane, czyli brakuje jeszcze jakieś ok 40% czyli czarno to widzę, a nawet nie widzę ale to już nie mój problem.

Pa[/quote][/quote]


popieram w 100% brak chętnych na wynajem + konkurencyjna galeria w budowie= kicha na całej linii
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wałbrzych] Galeria "Magnolia Park"
Anonymous
[quote="abc"][quote="Tsamb"](...) [b]Również na wiosnę przyszłego roku spółka planuje rozpoczęcie budowy centrum handlowego w Wałbrzychu.

- Rozpoczęcie inwestycji zależy od procentu wynajęcia powierzchni i domknięcia finansowania bankowego. W tej chwili mamy już wstępne porozumienie z bankiem - powiedział Rymaszewski. - Mamy już skomercjalizowane, uwzględniając umowy podpisane i w trakcie negocjacji, około 40 proc. powierzchni najmu. Aby wystartować z inwestycją musimy mieć wynajęte ponad 50 proc. powierzchni, a ten poziom chcemy osiągnąć do końca listopada - dodał.[/b]

Cała inwestycja ma się zamknąć w kwocie 80 mln euro.
http://www.galeriehandlowe.pl/go.live.p ... inwestycje[/quote]


Moim zdaniem to może 10 - 14 % mają skomercjalizowane, czyli brakuje jeszcze jakieś ok 40% czyli czarno to widzę, a nawet nie widzę ale to już nie mój problem.

Pa[/quote]
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Anonymous
1 - A tak konkretnie to którego parkingu ma nie być : A . B . C . D
2 - bo boisk G nie będzie napewno już to ogłosili
3 - a przebudowa i zmian trasy kolektora "Szcawnika "K" będzie on płyną na powierzchni czy po nią.

33802388.jpg

http://img36.imageshack.us/img36/1433/33802388.jpg
.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wałbrzych] Galeria "Magnolia Park"
Anonymous
[quote="Tsamb"](...) [b]Również na wiosnę przyszłego roku spółka planuje rozpoczęcie budowy centrum handlowego w Wałbrzychu.

- Rozpoczęcie inwestycji zależy od procentu wynajęcia powierzchni i domknięcia finansowania bankowego. W tej chwili mamy już wstępne porozumienie z bankiem - powiedział Rymaszewski. - Mamy już skomercjalizowane, uwzględniając umowy podpisane i w trakcie negocjacji, około 40 proc. powierzchni najmu. Aby wystartować z inwestycją musimy mieć wynajęte ponad 50 proc. powierzchni, a ten poziom chcemy osiągnąć do końca listopada - dodał.[/b]

Cała inwestycja ma się zamknąć w kwocie 80 mln euro.
http://www.galeriehandlowe.pl/go.live.p ... inwestycje[/quote]


Moim zdaniem to może 10 - 14 % mają skomercjalizowane, czyli brakuje jeszcze jakieś ok 40% czyli czarno to widzę, a nawet nie widzę ale to już nie mój problem.

Pa
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria "Twierdza Kłodzko"
Anonymous
Otwarcie Vobisa będzie 28 !!!
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria "Twierdza Kłodzko"
Anonymous
[quote="johana"]byłam dzisiaj i 29 jest otwarcie vobisa to tak dla zainteresowanych tym sklepem[/quote]

albo 28 mogłam się pomylić trochę mam dobrą pamięć ale krótką ale w tych okolicach 28-29 sierpnia
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wałbrzych] Galeria "Magnolia Park"
Anonymous
[quote="ciacho"]Mam pytanie czy ktos wie moze kto w polsce przekłada projekt budowlnay?[/quote]


co to znaczy przekłada? co masz na myśli?
0
Zaloguj aby dodać komentarz