[Wrocław] Osiedle "Zielone Wzgórze", ul. Srebrnogórska

[Wrocław] Osiedle "Zielone Wzgórze", ul. Srebrnogórska

Mieszkania/Wrocław/Krzyki/Gaj
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Osiedle "Zielone Wzgórze", ul. SrebrnogórskaGOTOWE MIESZKANIA na Krzykach Osiedle Zielone Wzgórze – Gaj, ul. Srebrnogórska Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą gotowych mieszkań, w budynkach objętych III etapem budowy Osiedla Zielone Wzgórze, które powstało na Krzykach – Gaju przy ul. Srebrnogórskiej. Usytuowanie Osiedla w bezpośrednim otoczeniu terenów zielonych, sąsiedztwie niskiej, nowej zabudowy oraz punktów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, punkty handlowo - usługowe, centra rekreacyjne, Nowa Akademia Medyczna) świadczą o atrakcyjności tej lokalizacji. Dobre połączenie komunikacyjne zapewniają środki komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj) z ulicy Świeradowskiej. W ofercie znajdą Państwo atrakcyjne lokale mieszkalne dwu oraz trzypokojowe o pow. 51-61 mkw. Do każdego z mieszkań przydzielono komórkę lokatorską. U nas płacą Państwo wyłącznie za mieszkanie, balkon i komórkę otrzymują Państwo GRATIS. Gwarantujemy Państwu możliwość szybkiego podpisania aktów notarialnych, bezpośrednio po uregulowaniu ceny mieszkania określonej w umowie przedwstępnej. Oferujemy Państwu wyjątkowe mieszkania na Krzykach w najlepszej cenie (5 590,00 zł / mkw. brutto), przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa zrealizowanej transakcji (możliwość obejrzenia mieszkania bezpośrednio na inwestycji).

Napisz komentarz
Anonymous
Znalazłem na forum onet.pl przepis z 30 stycznia 1920 roku w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku. (Dz. Ustaw Nr 11 poz. 60), która stanowiła, iż urzędnik winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) albo udziału w tychże, jeśli mienie, skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego:
oszustwa lub udziału w niem, jeżeli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych, przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;
innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicy rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku -[color=#FF0000:17ngbxf3]będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.[/color:17ngbxf3]
Ciekawe, komu to przeszkadzało ???
Anonymous
"danylko" napisał:
słyszał ktoś może o budynkach które mają powtać między domkami na Wambierzyckiej a Wzgorzem Gajowym??

Owszem słyszałem, interesowałem się tym, składałem wnioski, skargi i zażalenia.
Osiedle Zielone Wzgórze WROBUD reklamował jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co było niezgodne z prawdą, a ściślej wprowadzajace w błąd w celu wyzyskania błędu dla osiągnięcia korzyści majatkowej. Dzisiaj jest to dla wszystkich jasne.
Osiedle Cichy Gaj WROBUD znowu reklamuje jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co jest niezgodne z prawdą, bo działka budowlana przypisana jest do ul. Świeradowskiej.
WROBUD w swojej ofercie pokazuje przyszłym nabywcom mieszkań w CICHYM GAJU parkingi na ul. Wambierzyckiej, ale jednocześnie, z ostrożnosci procesowej, w reklamie informuje, iż miejsca parkingowe usytuowane będą w obrębie działki budowlanej, czyli ul. Świeradowskiej, do której Wambierzycka nie należy.
Przyszli nabywcy o tym nie wiedzą, wiec ta reklama powinna być uznana za oszustwo, czyli wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści majatkowej.
OSTRZEGAM ewentualnych nabywców mieszkań CICHEGO GAJU, iż w księdze wieczystej WR1K/00113785/1 działki drogowej 1/37 AM 9 obręb Gaj (ul. Wambierzycka) istnieje ostrzeżenie o niezgodnośi zapisów w dziale II-WŁASNOŚĆ z rzeczywistym stanem prawnym, orzeczona ostateczną decyzją SKO we Wrocławiu, która wyłącza wiarę publiczną ksiąg wieczystych, a której WROBUD wbrew prawu nie uznaje.
WROBUD nie pokazuje miejsc parkingowych w obrębie działki budowlanej CICHEGO GAJU, bo ich nie ma. Chce sprzedać 178 mieszkań z 232 wynikajacymi z prawa miejscami parkingowymi, których nie ma ani u siebie, ani na ul. Wambierzyckiej, do której nie ma żadnego prawa. Nawet przyjmując (co w tym dzikim kraju, w którym rzadzą lokalne sitwy jest prawdopodobne), że Wambierzycka nie zostanie zwrócona ich prawowitym właścicielom 24 domów, dla których zgodnie z prawem przypisanych jest 48 miejsc, to WROBUD-owi i tak brakuje aż 184 miejsc parkingowych. Przyjedźcie na Wambierzycką, policzcie wszystkie parkingi, odejmijcie 48 i sami stwierdzicie, że ktoś wpuszcza Was w maliny. Będziecie mieli mieszkania, ale bez możliwosci wjazdu na Wambierzycką i zaparkowania pojazdów. Osiedle Zielone Wzgórze ma teoretyczną liczbę parkingów, ale i tak są problemy. Możecie sprawdzić to na forum http://www.zielonewzgorze.fora.pl/.
Nie ustanowią służebności drogi koniecznej na Wambierzyckiej (1/37), bo ona jest już od dawna ustanowiona na Srebrnogórskiej (1/43). WROBUD o to już dawno zadbał. To tam ma być docelowo 232 dodatkowych parkingów dla Cichego Gaju, ale co na to powiedzą mieszkańcy Zielonego Wzgórza, którzy już teraz mają problem z zaparkowaniem?
Proszę sprawdzić na stronie elektronicznej ksiegi wieczystej dział III KW nr WR1K/113785/1 dla Wambierzyckiej-działka 1/37 i dział III WR1K/30753/2 dla Cichego Gaju-działka 1/60-dwa nowe bloki, oraz dział III WR1K/197157/2 dla Srebrnogórskiej-działka 1/43 (Zielone Wzgórze).
Moim zdaniem Pan Prokurent Zarzadu WROBUD będzie odpowiadał z Art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością 1/37 (Wambierzycka) na cele budowlane.
Sadzę również, że odpowie za wprowadzenie w błąd nabywców nie mniej niż 10 mieszkań Cichego Gaju (na dzień 30-03-2013) w celu wyzyskania błędu dla osiagnięcia korzyści majątkowej:
Art. 286. Oszustwo
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Osobom, które mają wpisane roszczenia wobec WROBUD w dziale III KW nr WR1K/30753/2 jestem gotów pod pewnymi warunkami udostępnić dowody z dokumentów na okoliczność, iż stały się ofiarą w wyniku możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 KK.
Kontakt na ades: piotr@paragraf.pl
Anonymous
OSTRZEŻENIE:
Osiedle Zielone Wzgórze WROBUD reklamował jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co było niezgodne z prawdą, a ścislej wprowadzające w błąd, w celu wyzyskania błędu dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Dzisiaj jest to dla wszystkich jasne.
Osiedle Cichy Gaj WROBUD znowu reklamuje jako budowane przy ul. Wambierzyckiej, co jest niezgodne z prawdą, bo działka budowlana przypisana jest do ul. Świeradowskiej.
WROBUD w swoich symulacjach komputerowych i na plakatach pokazuje przyszłym nabywcom mieszkań w CICHYM GAJU lekko zajete parkingi na ul. Wambierzyckiej, ale jednocześnie, z ostrożnosci procesowej, w reklamie informuje, iż miejsca parkingowe usytuowane będą w obrębie działki budowlanej, czyli ul. Świeradowskiej, do której Wambierzycka nie należy. Jakoś nie pokazuje tych miejsc, bo ich nie ma. Chce sprzedać 178 mieszkań z 232 wynikajacymi z prawa miejscami parkingowymi, których nie ma ani u siebie, ani na ul. Wambierzyckiej. Nawet przyjmując (co w tym dzikim kraju, w którym rzadzą lokalne sitwy jest prawdopodobne), że Wambierzycka nie zostanie zwrócona ich prawowitym właścicielom 24 domów, dla których i tak zgodnie z prawem przypisanych jest 48 miejsc, to WROBUD-owi brakuje jeszcze aż 184 miejsc parkingowych. Przyjedźcie na Wambierzycką, policzcie wszystkie parkingi, odejmijcie 48 i sami stwierdzicie, że ktos wpuszcza Was w maliny. Będziecie mieli mieszkania, ale bez możliwosci zaparkowania pojazdów. Osiedle Zielone Wzgórze ma teoretyczną liczbę parkingów, ale i tak są problemy. Możecie sprawdzić to na forum Zielonego Wzgórza.
Przyszli nabywcy o tym nie wiedzą, wiec ta reklama powinna być uznana za oszustwo, czyli wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej.
OSTRZEGAM ewentualnych nabywców mieszkań CICHEGO GAJU, iż w księdze wieczystej nr WR1K/00113785/1 działki drogowej nr 1/37 AM 9 obręb Gaj (ul. Wambierzycka) istnieje ostrzeżenie o niezgodnośi zapisów w dziale II-WŁASNOŚĆ z rzeczywistym stanem prawnym, orzeczonej ostateczną decyzją SKO we Wrocławiu, która wyłącza wiarę publiczną ksiąg wieczystych, a której WROBUD wbrew prawu nie uznaje i o której nie informuje.
W ten sposób, swoją kłamliwą ofertą usiłuje wyłudzić dorobek całego życia, lub ewentualny kredyt od nie mniej niż 178 nieświadomych osób, potencjalnych nabywców mieszkań w osiedlu CICHY GAJ przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu.
Niezaleznie od tego obowiązujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wymaga od inwestora, by dla każdego z budowanych mieszkań zagwarantował 1,3 miejsca parkingowego WYŁĄCZNIE w obrębie działki budowlanej na której usytuowane sa budynki, a nie na działce sąsiedniej, której współwłascicielami są osoby prywatne.
Jeśli ktoś chce, to niech kupuje tam mieszkania.
Jeśli ktoś chce powierzyć WROBUDOWI oszczędności całego życia, albo zaciągnąć kredyt na 30 lat, to gratuluję.
Przypominam tylko, że WROBUD to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w razie upadłosci, bankructwa, czy likwidacji będzie odpowiadać wobec klientów również w zakresie ograniczonym, czyli teoretycznie do wysokości kapitału, a praktycznie wcale.
Wiem o czym piszę, bo już to przerabiałem. Kupowałem na Świeradowskiej, mam na Wambierzyckiej, a WROBUD już od prawie pół roku bezprawnie OKUPUJE mój prywatny teren.
Niestety system ponoć demokratycznego państwa prawa będzie raczej sprzyjał sprawcy Waszej krzywdy, niż pokrzywdzonym.
Jan Augustynowski
Ooo!! To może jakąś szkołę nam postawią no i teren zieleni też mi pasuje!!!
alsen strasse 67
Plan miejscowy:

nowygajwylozenie.jpg
Orzech
Rekreacja i to przez duże "R" miała być na Wzgórzu Gajowym (stok narciarski i inne atrakcje). Pomysł ciekawy ale nie doszedł nigdy do skutku :(

http://www.informator-turystyczny.pl/ak ... udowa.html

http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/ ... ,id,t.html

http://investmap.pl/wiadomosci/czy-tym- ... ,7281.html
REKLAMA