W województwie łódzkim powstanie 265 nowych mieszkań komunalnychMateriały prasowe

W województwie łódzkim powstanie 265 nowych mieszkań komunalnych

Wojciech.Jenda
REKLAMA

Władze Radomska, Sieradza, Skierniewic i Tomaszowa Mazowieckiego otrzymały z rąk ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy blisko 34 mln zł dotacji przeznaczonych na remonty lub budowę nowych mieszkań komunalnych. Dzięki wsparciu państwa w woj. łódzkim powstanie 265 nowych lub całkowicie wyremontowanych mieszkań dla najbardziej potrzebujących.

Dostępność mieszkań w mniejszych miejscowościach jest kluczowa dla ich dalszego rozwoju – jeśli młodzi ludzie nie będą mieli gdzie w godnych warunkach mieszkać, przeniosą się do aglomeracji, gdzie możliwości znalezienia mieszkania są większe. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby lokale w dobrym standardzie i z niskim czynszem powstawały także poza największymi polskimi miastami – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemara Buda.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest minister rozwoju i technologii. Bezzwrotnych grantów z Funduszu Dopłat udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycje w woj. łódzkim

Dzięki państwowej dotacji w wysokości ponad 7,8 mln zł w Radomsku zasoby miasta i gminy już wkrótce powiększą się o 71 mieszkań (całkowity koszt inwestycji to 25,1 mln zł). W Sieradzu wybudowany zostanie nowy budynek z 48 mieszkaniami, wyremontowanych zostanie także 5 pustostanów. Koszt tych inwestycji to 23 mln zł, a wsparcie państwa – 8,1 mln zł. W Skierniewicach za 32,5 mln zł zostanie wybudowany budynek ze 120 mieszkaniami – w tym przypadku dotacja z Funduszu Dopłat to blisko 11,4 mln zł. Także w Skierniewicach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyremontuje i unowocześni 7 pustostanów. Przewidywany koszt tej operacji to 279 tys. zł, z czego 223 tys. zostanie pokryte z rządowej dotacji. W Tomaszowie Mazowieckim w dwóch kamienicach zostanie wyremontowanych łącznie 14 lokali mieszkalnych. Budżet tych prac został oszacowany na ponad 11,8 mln zł, z czego blisko 6,3 mln pokryje rządowe wsparcie.

Łącznie wspomniane inwestycje w woj. łódzkim będą kosztowały ponad 92,8 mln zł, z czego 33,8 mln zł będzie pochodziło z Funduszu Dopłat.

W latach 2007-2015 z województwa łódzkiego zostało zakwalifikowanych 40 wniosków o dofinansowanie. Kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 19 mln zł. W wyniku realizacji przedsięwzięć, powstało 543 lokali mieszkalnych, 68 miejsc w noclegowniach oraz 14 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

W latach 2016-2023 z województwa łódzkiego zostało zakwalifikowanych 57 wniosków. Kwota przyznanego wsparcia wyniosła 123 mln zł, dzięki czemu powstało lub w najbliższej przyszłości powstanie 882 lokali mieszkalnych. Utworzono również konieczną przy tego typu inwestycjach infrastrukturę techniczną.

Program BSK w liczbach

Budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. to aż 1,65 mld zł. Z tego już ponad 1,4 mld zł zostało rozdysponowane dla gmin, miast, spółek miejskich i gminnych, organizacji pozarządowych (w sumie 172 instytucje) na budowę nowych obiektów czy remonty istniejących już budynków i pustostanów. Powstanie 6 986 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, 285 miejsc w schroniskach dla bezdomnych i 160 w noclegowniach.

Jakie zmiany w programie?

W 2021 r. wszedł w życie tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80 proc.).

REKLAMA

W 2022 r. MRiT wprowadziło w programie kolejne zmiany, które spowodowały znaczne zwiększenie skali działania programu. To m.in.:

możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót;

brak konieczności angażowania własnych środków gminy już na starcie budowy.

Efekty działań MRiT

Cały czas oddawane są nowe mieszkania, których budowa rozpoczęła się w ostatnich dwóch latach. W całym kraju samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego otrzymały w latach 2021-2022 finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, z czego:

– 8664 stanowiły lokale komunalne,

– 3790 to mieszkania społeczne czynszowe,

– 114 mieszkania chronione.

Powstaną również 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła ok. 2,2 mld zł.

Dla porównania w 2014 r. zakwalifikowano do finansowego wsparcia jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zakwalifikowano 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).

Źródło: gov.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA