PSE: Przetarg na budowę linii 400 kV

PSE: Przetarg na budowę linii 400 kV

warmińsko-mazurskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na budowę linii 400 kV Ełk Bis - granica RP. Oferty można składać do 21 lutego.

Zamówienie będzie realizowane od 30 kwietnia 2013 r. do końca października 2015 r. Wadium w postępowaniu wynosi 10 mln zł


Linia 400 kV Ełk Bis – granica RP jest elementem polsko-litewskiego mostu energetycznego. Dla zadań wchodzących w skład Projektu Polska-Litwa zawarto do tej pory następujące umowy:


- w dniu 21 września 2009 z PBE ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Narew,
- w dniu 28 grudnia 2009 z Konsorcjum Wykonawców: Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. - Lider konsorcjum, ZWSE Rzeszów Sp. z o.o., ELFEKO Gdynia S.A., PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o. na budowę linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów,
- w dniu 29 marca 2011 z PBE ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. na budowę stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
- w dniu 10 sierpnia 2011 r. z ELTEL Networks Rzeszów S.A. na uzyskanie pozwolenia na budowę dla linii 400 kV Ełk - Granica RP,
- w dniu 12 września 2011 r. z Konsorcjum Wykonawców: PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. - Lider konsorcjum i PBE ELBUD Katowice Sp. z o.o. na budowę linii 400 kV Ełk Bis - Łomża,
- w dniu 27 stycznia 2012 r. z ABB Sp. z o.o. na dostawę wraz z transportem autotransformatorów dla zadań inwestycyjnych: stacja Ołtarzew, stacja Ostrołęka, stacja Siedlce Ujrzanów oraz stacja Ełk Bis,
- w dniu 16 kwietnia 2012 r. z ELEKTROBUDOWĄ S.A. na budowę stacji 400 kV Łomża,
- w dniu 18 kwietnia 2012 r. z Konsorcjum Wykonawców: ELTEL Networks Rzeszów S.A. - Lider konsorcjum i ELTEL Networks Olsztyn na rozbudowę stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV,
- w dniu 2 maja 2012 r. z ELFEKO S.A. na budowę stacji Ełk Bis (etap I i II),
- w dniu 1 października 2012 r. z Konsorcjum Wykonawców: ELTEL Networks Olsztyn S.A. - Lider Konsorcjum i ELTEL Networks Rzeszów S.A. na budowę stacji 400 kV Stanisławów.

 

REKLAMA

Brak połączenia z Litwą, a pośrednio z Łotwą i Estonią, uniemożliwia tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej z udziałem tych państw. Realizacja projektu połączenia transgranicznego, łącznie z rozbudową Krajowego Systemu Przesyłowego, umożliwi poprawę warunków elektroenergetycznych w regionie oraz przyczyni się do stworzenia trasy tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodem i zachodem Europy.

 

Efektem realizacji inwestycji dla Polski będzie rozbudowa znaczącej części Krajowego Systemu Przesyłowego w północno - wschodniej części kraju. Zrealizowane inwestycje otworzą drogę do przesyłu energii elektrycznej w ramach systemu elektroenergetycznego krajów Unii Europejskiej. Przyczyni się to do zlikwidowana barier funkcjonowania europejskiego rynku energii oraz Europejskiego Systemu Przesyłowego.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA