Kolejny projekt z sektora energetyki z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

Kolejny projekt z sektora energetyki z zatwierdzonym dofinansowaniem unijnym

mazowieckie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia w wysokości 255,8 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla kolejnego dużego projektu z sektora energetyki.
Piąta decyzja Komisji dla dużego projektu w sektorze energetyki, wydana 11 września 2012 r. dotyczy budowy linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew. Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa", stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

W ramach projektu, będącego przedmiotem decyzji Komisji, zostanie wybudowana linia elektroenergetyczna o długości ok. 117 km oraz o napięciu 400 kV relacji Ostrołęka-Narew. Przedsięwzięcie obejmie także rozbudowę dwóch stacji elektroenergetycznych: stacji Ostrołęka oraz stacji Narew. Inwestycje zrealizowane zostaną na terenie województwa podlaskiego oraz mazowieckiego. Rozbudowa sieci przesyłowej w północno-wschodniej części Polski i zwiększenie gwarancji przesyłu energii elektrycznej stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego tych regionów oraz zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną. Łącznie wydano już pięć decyzji potwierdzających dofinansowanie unijne dla dużych projektów z sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko. Trzy z nich dotyczą gazociągów przesyłowych, jedna podziemnego magazynu gazu oraz jedna połączenia elektroenergetycznego. Unijne wsparcie dla tych projektów wynosi niemal 930 mln zł.

REKLAMA

 

W Komisji Europejskiej trwa obecnie ocena jeszcze 8 dużych projektów dla sektora energetyki w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Są to inwestycje realizowane przez PGNiG S.A., PSE Operator S.A., Polskie LNG S.A. oraz przedsięwzięcia dotyczące budowy farm wiatrowych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA