Unia Europejska wstrzymała finansowanie projektów drogowych GDDKiA

Unia Europejska wstrzymała finansowanie projektów drogowych GDDKiA

graviteo
REKLAMA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że decyzja Komisji Europejskiej o czasowym wstrzymaniu rozliczania projektów drogowych realizowanych z unijnym dofinansowaniem jest niezrozumiała i nie oznacza utraty funduszy europejskich przez Polskę.

Komunikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


System wdrażania funduszy europejskich przez Polskę działa prawidłowo. Potwierdzają to audyty KE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Przetargi organizowane przez GDDKiA - ze względu na ich wartość - podlegają szczególnej weryfikacji i nadzorowi ze strony organów krajowych oraz europejskich. Wyniki dotychczasowych kontroli potwierdzają prawidłowość działania systemów finansowania i realizacji inwestycji drogowych.


Dlatego w opinii MRR, decyzja Komisji Europejskiej o czasowym wstrzymaniu poświadczania i refundacji wydatków na projekty drogowe realizowane przez GDDKiA, jest niezrozumiała. Polska, jako strona poszkodowana, wykorzysta wszelkie przysługujące jej środki prawne w celu zabezpieczenia swoich interesów i jak najszybszego odblokowania płatności.Decyzja Brukseli w żadnym wypadku nie oznacza utraty funduszy przez Polskę.* * *

REKLAMA

Postęp we wdrażaniu przez GDDKiA projektów drogowych współfinansowanych ze środków unijnych jest zadowalający. Dotychczas zakontraktowano blisko 100 proc. środków programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczonych dla tego beneficjenta (ponad 40 mld zł), z czego połowa została już zrefundowana z Komisji Europejskiej. W programie Rozwój Polski Wschodniej podpisano wszystkie 10 przewidzianych umów o łącznej wartości 1,9 mld zł (w tym dofinansowanie unijne ponad 850 mln zł). Komisja Europejska do tej pory wypłaciła 71 proc. środków podlegających zwrotowi.


źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA