Si Power Centrum powstanie w Polsce

Si Power Centrum powstanie w Polsce

graviteo
REKLAMA

Koncepcja i założenia budowy centrum rozwoju energetyki słonecznej, to najważniejsze przesłanie konferencji zorganizowanej kilka dni temu w Warszawie, przez Central Europe Energy Partners oraz Si Power SA - "Słońce uśmiecha się do Polski".

- Chcemy zbudować w Polsce, w Kleszczowie nowoczesne centrum wdrożeniowo - produkcyjne energetyki słonecznej pod nazwą Si Power Centrum Polska. To będzie początek rozwoju w naszym kraju przemysłu fotowoltanicznego. Nie zaczynamy od początku. Naszymi partnerami i udziałowcami są międzynarodowe koncerny, które zdobywały doświadczenia i praktykę w eksploatacji takich rozwiązań na całym świecie przez wiele lat - podkreślał Jan Tekielak ,
pełnomocnik zarządu SI Power SA.


Koncepcja i założenia budowy centrum rozwoju energetyki słonecznej, to najważniejsze przesłanie konferencji zorganizowanej kilka dni temu w Warszawie, przez Central Europe Energy Partners oraz firma Si Power 'Słońce uśmiecha się do Polski".  


- Nie ma innej możliwości i nie ma innej drogi. Musimy iść w kierunku gospodarki niskoemisyjnej - przekonywał Andrzej Kraszewski, były minister ochrony środowiska. - Energetyka, jej cena i koszt wytworzenia będą najważniejszym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej w świecie. A wiatr i słońce nie wystawia nam faktury za surowce. Jest jeszcze drugi aspekt, nie mniej istotny - mówił profesor Kraszewski. - Polska gospodarka potrzebuje impulsu innowacyjnego. A dlaczego nie miałby się dokonać w energetyce? I tutaj dochodzimy do ważnego stwierdzenia, że poszukiwania w zakresie energetyki, a przez to i gospodarki niskoemisyjnej - mogą i powinny być tym wspomnianym już przeze mnie impulsem innowacyjnym. Cieszę się, że CEEP i Si Power, rozpoczynają dyskusję nad wykorzystaniem fotowoltaniki  na budowaniu naszego nowoczesnego bilansu energetycznego w gospodarce. To kapitalny pomysł - podsumował profesor Kraszewski.


Projekt w Kleszczowie, który zapowiada Si Power to ważne wydarzenie, zwłaszcza z punktu widzenia roli energii odnawialnej w realizacji założeń mapy drogowej w sektorze energii do 2050 roku (Energy Road Map 2050) w Europie Centralnej.

 

Nowa ustawa, nowe otwarcie

Aby tak się jednak stało, w Polsce potrzebne są odpowiednie zapisy w ustawie o odnawialnych źródłach energii, nad którą pracuje Ministerstwo Gospodarki. -  Wszystko wokół nas się zmienia i musimy dostosowywać nasze prawo do tych zmian - podkreślał Mieczysław Kasprzak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - W naszych planach związanych z uregulowaniami dotyczącymi energii odnawialnej chcemy i uwzględniamy wszystkie nowoczesne technologie, więc również fotowoltanikę. Polska zrealizuje swoje zobowiązania, aby do roku 2020 - 15% energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. 


Jak przekonują przedstawiciele Si Power S.A., najkorzystniejsze zarówno z punktu widzenia osiągnięcia celów określonych w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz, co najważniejsze długofalowych korzyści dla gospodarki, jest wprowadzenie obowiązku zakupu lub posiadania przez przedsiębiorstwa energetyczne określonego procentu sprzedawanej przez to przedsiębiorstwo energii z fotowoltaniki np. 5% w skali kraju do 2020 roku oraz stworzenie odrębnych regulacji dla dużych mocy. 


Podejście zaproponowane przez Si Power S.A spowoduje, że rozliczenie pomiędzy producentem energii a Urzędem Regulacji Energetyki będzie bardzo przejrzyste. 


- Nasz projekt zakłada, i jest to założeniem fundamentalnym, że budowane w Polsce elektrownie słoneczne będą powstawały z wykorzystaniem i w oparciu o komponenty wyprodukowane w jak najszerszym zakresie w Polsce, właśnie w Kleszczowie - zdecydowanie podkreślał Jan Tekielak, z Si Power. - Nie mniej istotnym elementem naszej koncepcji jest współpraca z polskimi naukowcami między innymi z Politechniki Łódzkiej i krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

REKLAMA


Utworzenie Si Power Centrum Polska planowane jest na terenie zlokalizowanych w gminie Kleszczów - stref gospodarczych. Docelowo powstaną tam zakłady m.in. Belectric Solarkraftwerke - która zajmuje się budową elektrowni słonecznych "pod klucz", SMA Solar Technology - produkującej inwertory, Solarwatt - producenta modułów fotowoltaicznych oraz Jurchen Technology - producenta komponentów dla instalacji fotowoltaicznych.


- To dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie. Od lat przygotowujemy się do dnia, w którym wyczerpią się złoża węgla brunatnego, dzięki którym funkcjonuje elektrownia Bełchatów. Nie chcieliśmy niczego zostawić przypadkowi - podjęliśmy konkretne działania, dla nas mieszkańców Kleszczowa - powstanie tego centrum to przyszłość.- przekonywał Andrzej Szczepocki, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

 

Wespół w zespół

Central Europe Energy Partners AISBL jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Brukseli. Stowarzyszenie jest reprezentantem szeroko rozumianego sektora energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym sektorze. Celem nadrzędnym CEEP jest również połączenie możliwości i doświadczeń oraz rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi w regionie Europy.


- Z prawdziwą przyjemnością powitaliśmy Si Power w gronie CEEP. To ważne w budowaniu kompetencji naszego stowarzyszenia w zakresie energii odnawialnej. Si Power będzie dla nas źródłem wiedzy, jak i doświadczenia. Jestem przekonany, że razem możemy zrobić wiele dla budowania właściwej wizji polskiego bilansu energetycznego w sektorze energii - powiedział Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP.

 

 CEEP działa od czerwca 2010 roku. Obok Si Power S.A. członkami stowarzyszenia są Grupa Lotos, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Polska Energia, Energa, Kulczyk Investments, Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, Węglokoks, Enea, New World Resources, Transpetrol, Achema Group, PSE Operator. Trwają rozmowy z potencjalnymi członkami z Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Chorwacji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA