Warszawa: Zrobiono kolejny krok w kierunku rozpoczęcia budowy 170-metrowego wieżowca Roma Tower źródło: Materiały inwestora

Warszawa: Zrobiono kolejny krok w kierunku rozpoczęcia budowy 170-metrowego wieżowca Roma Tower

WIZUALIZACJE
REKLAMA
Liebrecht&WooD wchodzi do spółki z Archidiecezją Warszawską i BBI Development S.A., co w znaczący sposób przybliża rozpoczęcie realizacji 170-metrowej wysokości wieżowca Roma Tower przy ul. Nowogrodzkiej 51 (w rejonie ulicy Emilii Plater) w Warszawie. 
Spółka BBI Development S.A. poinformowała w wydanym komunikacie o zmianie struktury zadłużenia spółek realizujących projekt Roma Tower u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Jest to konsekwencją przystąpienia do tego przedsięwzięcia grupy Liebrecht&WooD jako nowego współinwestora. Ten nowy inwestor wniesie łączny wkład pieniężny w wysokości ok. 207 mln zł. 
Jak czytamy w komunikacie BBI Development: 
[...] "Spółka współkontrolowana przez BBI Development SA: PW sp. z o.o. sp.k. (dalej: „PW”), powołana wspólnie z Archidiecezją Warszawską dla realizacji projektu deweloperskiego Roma Tower [...], dokonała całkowitej i przedterminowej spłaty finansowania pomostowego na łączną kwotę główną wynoszącą 25 mln PLN wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętego przez PW na podstawie umowy pożyczki z dnia 4 grudnia 2019 roku" – poinformowała spółka w komunikacie.
REKLAMA
"11 stycznia 2022 roku, spółka kontrolowana przez BBI Development SA: Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A. (dalej: „PD7”) - będąca jednostką dedykowaną w ramach grupy BBI do realizacji projektu - zawarła z podmiotem finansującym przedsięwzięcia deweloperskie - umowę pożyczki, na podstawie której PD7 zaciągnęła pożyczkę w kwocie 11.250 tys. PLN, która zostanie wypłacona PD7 jednorazowo, jeszcze w styczniu 2022 roku" [...] – czytamy dalej w komunikacie.
[...] "Zarząd BBI Development SA wyjaśnia, że powyższa spłata całości dotychczasowego zadłużenia PW oraz zmiana struktury zadłużenia spółek realizujących projekt jest konsekwencją przystąpienia do tego projektu grupy Liebrecht&WooD, jako nowego współinwestora oraz uruchomienia przez tego inwestora finansowania dla spółki PW. Przystąpienie wspomnianego inwestora umożliwiło – zgodnie z zapowiedzią – spłatę dotychczasowego zadłużenia PW z tytułu finansowania projektu, zaś nowa umowa pożyczki zaciągnięta przez PD7 ma służyć realizacji potrzeb finansowych Grupy, w tym potrzeb w ramach projektu" [...] –  napisano w komunikacie wydanym przez spółkę.
Przypomnijmy, na początku kwietnia bieżącego roku spółka BBI Development S.A. wspólnie z Archidiecezją Warszawską, z którą deweloper założył spółkę celową PW do realizacji Roma Tower, zawarły z inwestorem branżowym list intencyjny, w którym obie strony wyraziły wolę do prowadzenia negocjacji, których ostatecznym celem byłoby zawarcie przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu w Warszawie.

Roma Tower ma powstać u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej Warszawie. Wysokość budynku wyniesie 170 metrów. Według projektu w wieżowcu znajdzie się łącznie około 62,3 tys. mkw. powierzchni biurowej. Powstaną także powierzchnie handlowekonferencyjnecentrum fitness & SPA oraz podziemny garaż z 245 miejscami parkingowymi.


BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA