Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 2568 inwestycje
 • 14166 wiadomości
 • 4669 ogłoszeń
 • 373 firm

Kraków

 • 2691 inwestycje
 • 5658 wiadomości
 • 993 ogłoszeń
 • 210 firm

Warszawa

 • 1779 inwestycje
 • 6231 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 388 firm

Poznań

 • 294 inwestycje
 • 1146 wiadomości
 • 119 ogłoszeń
 • 49 firm

Katowice

 • 281 inwestycje
 • 1770 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 59 firm

Lublin

 • 203 inwestycje
 • 1376 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 23 firm

Gdańsk

 • 117 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 74 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 27 firm

Białystok

 • 74 inwestycje
 • 367 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 63 firm

Szczecin

 • 75 inwestycje
 • 657 wiadomości
 • 17 ogłoszeń
 • 26 firm

Bydgoszcz

 • 33 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 27 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm
forum / dolnośląskie - infrastruktura i transport / [Wrocław] Tramwaj Plus (Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu)
0 1099

[Wrocław] Tramwaj Plus (Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu)

 • Orzech
  Orzech 194527
  09.12.2010, godz. 14:02
 • Orzech
  Orzech 194527
  17.12.2010, godz. 20:36
  Na Sępolno i do Leśnicy Tramwaj Plus nie dotrze. Za to będzie więcej kursów i nowych wozów. Jeszcze niedawno miasto obiecywało, że Tramwaj Plus połączy największe i najbardziej oddalone od centrum osiedla. Dziś plany okrojono. Dlaczego? Urzędnicy policzyli pasażerów na poszczególnych liniach i okazało się, że tramwaje z Sępolna i Leśnicy nie są tak zapełnione jak na innych odcinkach.
 • Orzech
  Orzech 194527
  23.12.2010, godz. 16:31
  Z Pilzna do Wrocławia specjalny konwój wiozący pierwszą skodę 19T, która po mieście będzie jeździła jako Tramwaj Plus, jechał dwa dni. Na miejsce dotarł około północy. Rano wóz został spuszczony na wrocławskie torowisko... i w MPK zaczęło się szaleństwo.
 • Orzech
  Orzech 194527
  23.12.2010, godz. 16:37
 • Orzech
  Orzech 194527
  23.12.2010, godz. 21:13
 • Orzech
  Orzech 194527
  23.12.2010, godz. 21:39
 • Orzech
  Orzech 194527
  07.01.2011, godz. 00:45
  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 7.5 Wyposażenie przystanków tramwajowych na nowych odcinkach Tramwaju Plus http://www.123zapytanie.pl/zamowienia-p ... utobusowe/
 • Orzech
  Orzech 194527
  12.01.2011, godz. 10:39
  Pierwsza linia Tramwaju Plus – z Pilczyc do stadionu Olimpijskiego - będzie bardzo szybka, druga – z Kozanowa na Gaj – już tylko szybka, „jedenastki” przyspieszą, a „szóstki” i „siódemki” nadal będą tak wolne jak obecnie. Taki zdaniem ekspertów będzie efekt wprowadzenia priorytetów tramwajowych na skrzyżowaniach, które dla tramwajów mają obowiązywać już w listopadzie.
 • Orzech
  Orzech 194527
  28.01.2011, godz. 23:47
  Wrocław: Przebudowa torowisk tramwajowych w ul. Piłsudskiego i ul. Podwale we Wrocławiu - Zadanie nr 2 - Przebudowa odcinka torowiska tramwajowego w ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II realizowanego w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia: 1. część drogowa i torowa: naprawa płyt w torowisku tramwajowym na odcinku od pl. Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II wraz z wymianą czterech płyt VBm 30 międzytorowych i 10 szt. płyt odwodnieniowych oraz wymiana rozjazdu na pl. Orląt Lwowskich do styku z opracowaniem firmy Biprogeo Projekt Sp. z o.o. (zgodnie z dokumentacją projektową), 2. organizacja ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie, demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania i komunikacji zbiorowej), 3. organizacja ruchu docelowego, 4. organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody (wg własnych potrzeb), 5. wyłączenie sieci trakcyjnej. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2011. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe BIEŻANÓW Sp. z o.o., Ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 707166,42 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 699539,51 Oferta z najniższą ceną: 699539,51 / Oferta z najwyższą ceną: 897900,00 Waluta: PLN.
 • Orzech
  Orzech 194527
  03.02.2011, godz. 10:43
  Mieszkańcy wrocławskiego osiedla obawiają się hałasu, a handlujący z targowiska - utraty pracy. Na wrocławskim Kozanowie trwają prace przy budowie torowiska Tramwaju Plus. Trasa przebiegać będzie od skrzyżowania Legnicka - Na Ostatnim Groszu przez krzyżówkę Milenijna/Pilczycka i wzdłuż ulicy Pilczyckiej na Kozanów. Koszt inwestycji szacuje się na 105 mln zł, a zakończenie prac zaplanowano na marzec 2012 roku
 • Orzech
  Orzech 194527
  02.03.2011, godz. 10:42
  [b] Wrocław: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu, w tym: Zadanie nr 1 - przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od pl. Strzegomskiego do ul. Zachodniej. Zadanie nr 2 - przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami autobusowymi na zachodnim wlocie pl. Jana Pawła II (od strony Sokolniczej). data zamieszczenia: 02.03.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14893658,24 PLN. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 9551516,85 Oferta z najniższą ceną: 9551516,85 / Oferta z najwyższą ceną: 13028387,07 Waluta: PLN.
 • Orzech
  Orzech 194527
  07.03.2011, godz. 09:29
  Wrocław: Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych data zamieszczenia: 04.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2011 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, bud. B, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Orzech
  Orzech 194527
  11.03.2011, godz. 09:56
  Tramwaj w nowych barwach 11.03.2011, 08:20:36, autor Paf Dziś MPK zaprezentuje najnowszy tramwaj Skoda 19 T w barwach, które wybrali pasażerowie w internetowym głosowaniu. Odsłonięcie tramwaju nastąpi w samo południe w zajezdni tramwajowej przy ul. Powstańców Śląskich. Chwilę później tramwaj wyjedzie w swój dziewiczy kurs ulicami Wrocławia. Prawdopodobnie jednym z pasażerów będzie Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta. Żródło: otowroclaw.com
 • Wydrama
  Wydrama 67
  11.03.2011, godz. 15:53
 • Orzech
  Orzech 194527
  11.03.2011, godz. 22:14
 • Orzech
  Orzech 194527
  11.03.2011, godz. 22:25
 • Orzech
  Orzech 194527
  13.03.2011, godz. 20:19
 • Orzech
  Orzech 194527
  14.03.2011, godz. 10:37
  Wrocław: Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania 020612 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Zad. 1.5.1. Budowa stacji prostownikowej Bardzka wraz z systemem zasilania wzdłuż ul. Ziębickiej. data zamieszczenia: 14.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA III: PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Zamówienie związane jest z koniecznością sfinansowania nadzorów autorskich przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu opracowanego przez BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. Zamówienie może zostać powierzone do wykonania jedynie autorowi tego projektu w sposób gwarantujący ochronę Jego praw jako autora dokumentacji projektowej, wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA Biprogeo Projekt Sp.zo.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
 • podopat
  podopat 222
  15.03.2011, godz. 09:45
  Szkoda tych nowych maszyn ,wrocławscy graficiarze i tak je pomalują ,ostatnio widziałem skodę całą pomalowaną na końcu składu ,nikt nie może poradzić sobie z tym dziadostwem ,łapy poucinać i będzie spokój.
 • Orzech
  Orzech 194527
  15.03.2011, godz. 10:18
  Tramwaj Plus wyjedzie na trasy już w wakacje. Przez pół roku zawiezie nas na pl. Dominikański Urzędnicy z wrocławskiego magistratu opracowali już tymczasową trasę kursowania Tramwaju Plus. Wciąż trwa przebudowa torowisk i przystanków, które mają dostosować infrastrukturę do potrzeb szybkich tramwajów. Wszystkie związane z tym inwestycje zakończą się wiosną przyszłego roku.
 • Orzech
  Orzech 194527
  02.04.2011, godz. 00:40
  Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych”, w tym: — Zadanie nr 1 – Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. System obszarowego zarządzania i sterowania ruchem we Wrocławiu dla istniejących i planowanych Tras Średnicowych oraz linii systemu Tramwaj Plus w ramach projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I” planowanego do współfinansowania ze Środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych, — Zadanie nr 2 – Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie realizacji funkcji kluczowych niewchodzących w zakres Projektu "ZSTS etap I", planowanego do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.3.Rozwój inteligentnych systemów transportowych. http://www.123zapytanie.pl/zamowienia-p ... dowlanymi/
 • Orzech
  Orzech 194527
  11.05.2011, godz. 11:09
  W nocy dotarły do nas dwa nowe wozy skoda 19T, które będą Tramwajami Plus Po 1 w nocy do zajezdni Borek przy ul. Powstańców Śląskich dotarły trzecia i czwarta skody 19T, które pod koniec czerwca mają wyjechać na pierwszą linię Tramwaju Plus - od stadionu Olimpijskiego do Wierzbowej, przez rondo Reagana i pl. Dominikański. http://investmap.pl/wiadomosci/wroclaw- ... 27283.html
 • Orzech
  Orzech 194527
  21.05.2011, godz. 00:12
 • Orzech
  Orzech 194527
  24.05.2011, godz. 23:30
 • Orzech
  Orzech 194527
  31.05.2011, godz. 17:43
  Elektrotim wykona prace we Wrocławiu za ponad 8,5 mln zł. Giełdowa spółka zaprojektuje, dostarczy i zamontuje wyposażenie przystanków tramwajowych we Wrocławiu oraz parkingów Bike&Ride. Zlecenie związane jest z budową nowych odcinków tras tramwajowych we Wrocławiu.