Do remontu idą 22 km wałów, które zabezpieczą Wrocław przed powodzią

Do remontu idą 22 km wałów, które zabezpieczą Wrocław przed powodzią

Wrocław
REKLAMA

Dwa lata, do końca września 2014 roku potrwa modernizacja niemal 21,8 km odcinka obwałowania przeciwpowodziowego Odry. Po wykonaniu wszystkich prac wały mają zapewnić ochronę Wrocławia przed powodzią porównywalną do tej z 1997 roku. Kontrakt o wartości ponad 48,6 mln złotych netto zrealizuje Skanska.

Ruszyła modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że rozpoczęły się już pierwsze prace związane z udrożnieniem i pogłębieniem kanału powodziowego i kanału tzw. starej Odry we Wrocławiu. Pracami zajmuje się firma Energopol ze Szczecina, której wykonanie robót zlecił Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Z kolei firma Skanska zajmie się modernizacją niemal 21,8 km odcinka obwałowania przeciwpowodziowego Odry. Umowę na realizację kontraktu podpisano 31 sierpnia.

Obwałowania Kotowice-Siedlce są częścią Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ich modernizacja zostanie realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Na ten cel Polska otrzymała pożyczkę z Międzynarodowego Banku Odbudowy oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Inwestorem przedsięwzięcia jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

- Przebudową zostanie objęty odcinek obwałowań Odry położony pomiędzy podwrocławskimi miejscowościami Kotowice, Siedlce, Zakrzów, Siechnice oraz Radwanice - mówi Wojciech Kowalczyk, menadżer prrojektu z firmy Skanska.

Wały, zbudowane w okresie międzywojennym i powojennym, są w złym stanie technicznym. Zmodernizowane obwałowania zapewnią możliwość bezpiecznego przejścia przez Wrocław fali powodziowej o wielkości do 3100 m3/s, odpowiadającej przepływowi kontrolnemu dla budowli hydrotechnicznych klasy I. Oznacza to zabezpieczenie przed powodzią, podobną do tej z 1997r.

- Modernizacja wałów nie tylko zapewni skuteczną ochronę przed powodzią. Prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu pod względem turystycznym nabrzeży Odry - dodaje Wojciech Kowalczyk.

W ramach kontraktu Skanska przebuduje wał przeciwpowodziowy Kotowice-Siedlce, zmodernizuje wał polderowy Radwanice na odcinku droga opolska-Siechnice w gminie Święta Katarzyna oraz wał przeciwpowodziowy w Siechnicach. Przebudowane zostaną wszystkie przejazdy, zjazdy i przepusty wałowe. Prace obejmą też modernizację linii energetycznej i teletechnicznej, wykonanie robót nawierzchniowych i drogowych oraz oznakowania pionowego.

- W ramach przebudowy przewieziemy i wbudujemy ponad 1 mln ton ziemi oraz wbijemy ok. 5,5 km grodzi stalowych typu ''Larsen''. Trasa wału nie zmieni się w stosunku do istniejącego przebiegu - podkreśla Wojciech Kowalczyk.

Roboty będą realizowane na obszarze Natura 2000 ''Grądy Odrzańskie'' i ''Grądy w Dolinie Odry''.

- Do naszych zadań będzie należało zapewnie nadzoru przyrodniczego prowadzonych robót, przy współpracy takich specjalistów jak entomolog, chiropterolog, botanik - fitosocjolog oraz herpetolog - wyjaśnia Wojciech Kowalczyk.

Zgodnie z Planem Zarządzania Środowiskiem będą oni zaangażowani przy realizacji działań łagodzących ingerencję w faunę i florę remontowanego nabrzeża Odry.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego to trzeci co do wielkości projekt środowiskowy w Polsce. Ma on chronić przed powodzią 600 tys. mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar o powierzchni 14 tys. hektarów.

REKLAMA
Autor: tm

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA