Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce – Kongres Mieszkaniowy

Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce – Kongres Mieszkaniowy

Wrocław
inwestor
REKLAMA
Czy da się budować za 2,5 tys. zł? Jaki wpływ na polską gospodarkę ma budownictwo mieszkaniowe i jakie są zagrożenia rozwoju mieszkalnictwa w Polsce? O tym będą debatowali uczestnicy III Kongresu Mieszkaniowego. We Wrocławiu spotkają się reprezentanci rządu, samorządów, świata nauki, firm deweloperskich i budowlanych, a także przedstawiciele TBS, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji finansowych, architekci i prawnicy. Punktem wyjścia do rozmowy będzie obecna polityka rządu, zmiany w warunkach technicznych, ograniczenia gruntowe oraz trudna sytuacja na rynku finansowym dla branży mieszkaniowej.
III Kongres Mieszkaniowy odbędzie się 6 października w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. To wyjątkowa data, ponieważ obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Tematem przewodnim Kongresu są „Perspektywy Rozwoju Mieszkalnictwa w Polsce”.
Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Firm Deweloperskich, zrzeszający 137 deweloperów, którzy tworzą ponad 40 proc. wszystkich mieszkań dostępnych na rynku oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. SGH jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. W tym roku obchodzi 110-lecie i z sukcesami łączy tradycję z nowoczesnością. Przedstawiciele uczelni wraz z firmą REAS zaprezentują wyniki specjalnie przygotowanego Raportu „Stan i kierunek rozwoju polskiego mieszkalnictwa”.
Główne założenia Raportu dotyczą:
 • wpływu budownictwa mieszkaniowego na gospodarkę,
 • sytuacji mieszkaniowej Polski na tle innych krajów Europy,
 • prognozy potrzeb mieszkaniowych Polaków z uwzględnieniem sytuacji demograficznej i migracji,
 • sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych różnych grup społecznych,
 • sposobów obniżania kosztów budowy mieszkań.

Krok po kroku

Po przedstawieniu Raportu pt. „Stan i kierunek rozwoju polskiego mieszkalnictwa”, rozpocznie się pierwszy główny panel, zatytułowany „Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”.
Będzie on nawiązywał do treści zawartych w dokumencie. Przedstawiciele rządu, branży deweloperskiej oraz eksperci ze świata nauki ocenią rozwój mieszkalnictwa w trzech segmentach rynku. Uczestnicy panelu odpowiedzą na pytania:
 • Jakie ryzyka stoją przed mieszkalnictwem i jak im zaradzić?
 • Jak demografia i zmiana trybu życia wpłynie na potrzeby Polaków?
 • Co zmieni Narodowy Program Budowy Mieszkań oraz czy sektor prywatny i publiczny wciąż działają na tych samych zasadach?
Drugi główny panel nosi tytuł „Finansowanie mieszkalnictwa – potrzeby vs. możliwości”. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele rządu, NBP oraz BGK. Wypowiedzą się oni w jaki sposób należy finansować poszczególne segmenty rynku, jak znaleźć równowagę między najmem a własnością, a także powiedzą dlaczego optymalizacja kosztów jest jedyną szansą na zwiększenie dostępności mieszkań dla wszystkich Polaków.
W trakcie Kongresu odbędzie się sześć debat merytorycznych w dwóch blokach równoległych, które będą dotyczyły wszystkich aspektów budowy mieszkań.
Debata „Czy da się budować za 2,5 tys. zł?” skupi się na wypracowaniu odpowiedzi na pytania:
 • Czy da się zmniejszyć koszty budowy mieszkań?
 • Jakie innowacyjne rozwiązania zastosować by było to osiągalne?
 • Jakie przeszkody należy pokonać, by osiągnąć ten pułap?
REKLAMA
Uczestnicy spotkania będą debatowali na temat przeszkód i ułatwień oraz rozwiązań, umożliwiających obniżanie kosztów budowy mieszkań. Podczas debaty „Skąd brać grunty pod budowę mieszkań?” uczestnicy zastanowią się jak, w obliczu obecnego zaludnienia miast, znaleźć grunty blisko centrum. W jaki sposób powiększać miasta, by nie rozszerzać przedmieść. Zostanie także omówiony temat zagrożeń i możliwości, które niosą ze sobą grunty postprzemysłowe. W debacie zostaną także poruszone aspekty związane z ideą państwa jako dostawcy gruntów.
W trakcie debaty „Prawny survival – jak przetrwać w gąszczu przepisów?” goście przyjrzą się przepisom prawnym, z którymi na co dzień mają do czynienia przedstawiciele rynku mieszkaniowego.
Zostaną omówione zarówno najświeższe regulacje np. prawo rolne, a także te, które są jeszcze w trakcie procesów legislacyjnych, np. przepisy uszczegóławiające rządowy program Mieszkanie Plus.
Debata „Nowe Technologie a warunki techniczne” będzie poruszać kwestie związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi warunków technicznych budynków. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie niektórych regulacji prawnych i tego czy są one faktycznie niezbędne, aby mieszkania odpowiadały akceptowalnym standardom.
Natomiast podczas debaty „Design, architektura, przestrzeń społeczno-kulturowa” eksperci będą dyskutować otworzeniu szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kulturowej w inwestycjach mieszkaniowych. Czy dzisiaj również wszystkie osiedla mieszkaniowe są szare i nieciekawe?
W trakcie debaty „Rola samorządu w społecznych formach budownictwa” uczestnicy zastanowią się jaka powinna być rola samorządu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Lepiej budować własne zasoby i je wynajmować czy wspierać obywateli w lokowaniu pieniędzy na wolnym rynku? Czy polityka sprzedaży mieszkań komunalnych z wysoką bonifikatą jest dobra? Kto ma budować mieszkania – samorządy czy prywatne podmioty?
Podczas III Kongresu Mieszkaniowego wszyscy uczestnicy będą wypracowywać postulaty dotyczące poprawy obowiązujących rozwiązań związanych z polskim rynkiem mieszkalnictwa.

Nic o nas bez nas

W III Kongresie Mieszkaniowym wezmą udział podmioty, które mają realny wpływ na rynek mieszkalnictwa w Polsce. Wśród zaproszonych znaleźli się, m.in. Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów oraz Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, twórca Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz parlamentarzyści. Gości przywita prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Wśród uczestników znajdą się także przedstawiciele branży bankowej, Wojewodowie, Marszałkowie, Prezydenci Miast, szereg organizacji SARP i  TUP.
III Kongres Mieszkaniowy ma na celu nie tylko ocenić obecną sytuację, lecz również nakreślić perspektywy całego rynku mieszkalnictwa w Polsce na najbliższe lata.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA