Szczegółowe warunki zamówienia 39 tramwajów na początku 2018 rokuźródło: Investphoto.pl

Szczegółowe warunki zamówienia 39 tramwajów na początku 2018 roku

Wrocław
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu prowadzi do końca roku dialog techniczny, poprzedzający przetarg na dostawę nowych tramwajów. Dzięki niemu przewoźnik chce opracować do końca I kwartału 2018 roku specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Zakładamy opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Co do terminu ogłoszenia przetargu – na razie go nie określamy. W pierwszej kolejności musimy pozyskać finansowanie – tłumaczy Agnieszka Korzeniowska, rzecznik MPK Wrocław
Dodaje, że jednym z celów prowadzenia dialogu jest oszacowanie wartości zamówienia. – Środki, które planujemy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chcemy pozyskać między innymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz projektów unijnych.

Dialog nie po raz pierwszy

Zgłosiło się dwanaście firm. Dialog trwa do końca grudnia, ale, zgodnie z zapisami ogłoszenia, wskazaliśmy możliwość jego wydłużenia. Ewentualna zmiana może być związana z koniecznością doprecyzowania lub uszczegółowienia informacji uzyskanych w trakcie prowadzonych spotkań – wyjaśnia Agnieszka Korzeniowska.
MPK organizowało już podobne dialogi, m.in. w przypadku dzierżawy autobusów, czy naprawy podzespołów tramwajowych. Za każdym razem uczestniczyło w nich od dziesięciu do piętnastu firm, zależnie od tematyki i zakresu omawianych spraw.
W przypadkach, o których mowa wyżej, w dialogu uczestniczyli między innymi wykonawcy, którzy byli później uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia, jak i dostawcy poszczególnych elementów zamówienia lub podmioty uczestniczące w jego realizacji na etapie produkcji, czy wykonywania poszczególnych czynności, jednak nie jako wykonawcy ubiegający się o zamówienie – mówi Korzeniowska.
Investphoto.pl

Zdobycie informacji przed ogłoszeniem przetargu

Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie przez zamawiającego informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji jego istotnych warunków lub określenia warunków umowy, a także oszacowania wartości – informuje MPK.
Ponadto chce otrzymać propozycje najnowocześniejszych i najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących m.in. napędów tramwajowych, terminów realizacji, systemów elektronicznych oprogramowania i licencji, udziału niskiej podłogi w pojazdach oraz poboru zużycia i monitoringu energii elektrycznej przez tramwaj.
Zamawiający oczekuje, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie zagadnień technicznych, technologicznych prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, wykonawczych i logistycznych – czytamy w opublikowanym dokumencie.
Uczestnicy nie otrzymają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z partycypacją w konsultacjach.
Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o udzielenie zamówienia publicznego – zapowiada MPK.
REKLAMA

140 milionów na nowe autobusy

Wrocławskie MPK ogłosiło 13 grudnia przetarg na dostawę pięćdziesięciu fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż pół roku przed terminem realizacji zamówienia i dotychczas nieeksploatowanych), niskopodłogowych autobusów. Wartość zamówienia oszacowało na 140 mln zł netto. Część środków pochodzi z unijnego dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Przewoźnik wyznaczył otwarcie ofert na 9 lutego 2018 roku. Zastrzegł opcję dostawy kolejnych nawet pięćdziesięciu pojazdów, o czym poinformuje wykonawcę zamówienia do końca przyszłego roku.
fot. investphoto.pl

121 autobusów do końca 2018

MPK Wrocław wymieni do 2018 roku 121 autobusów. Jedenaście z nich już jeździ po mieście, a na dostawę sześćdziesięciu marki Mercedes Citaro przewoźnik jeszcze czeka. Teraz ogłasza przetarg na zakup kolejnych pięćdziesięciu pojazdów. Nie będzie to, jak w przypadku mercedesów, jedynie dzierżawa.
Pozyskanie na własność pojazdów jest warunkiem dofinansowania tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Unia Europejska pokryje 78 procent kosztów tego zakupu – wyjaśnia Jolanta Szczepańska, prezes MPK.
Obecnie 47 procent wrocławskiej floty ma klimatyzację, a w przyszłym roku ten odsetek zwiększy się do 74. Nowe autobusy będą monitorowane, wyposażone w system zapowiedzi głosowych wewnętrznych i zewnętrznych, jaskrawe wyświetlacze i informację pasażerską.
MPK Wrocław

Czas na ekologiczne pojazdy

Głównym celem projektu i warunkiem dofinansowania jest ograniczenie emisji do środowiska szkodliwych gazów. Wymiana autobusów ma ją obniżyć o blisko połowę. To jedno z dwóch działań przewoźnika, które ma zwiększyć troskę o środowisko.
MPK wraz z Miastem Wrocław podpisało trójstronne porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w efekcie którego do miasta mają trafić autobusy elektryczne. Na początek siedem sztuk, z opcją zakupu nawet pięćdziesięciu – informuje spółka.
Warunkiem jest spełnienie obietnic rządu dotyczących opracowania wraz z producentami przystępnego cenowo pojazdu, spełniającego wymogi techniczne przewoźników. Jeśli to się uda, MPK deklaruje uruchomienie pierwszej linii autobusu elektrycznego we Wrocławiu już w 2019 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA