Wszystkie dolnośląskie projekty Kolej Plus przeszły do dalszego etapu!źródło: pixabay.com

Wszystkie dolnośląskie projekty Kolej Plus przeszły do dalszego etapu!

Orzech
Orzech
REKLAMA
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały oceny pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 propozycji spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Wśród nich znalazły się wszystkie 5 projektów zgłoszonych z Dolnego Śląska.
Teraz samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych, tak aby wypracować jednolity standard koncepcji.
REKLAMA
– Zaangażowanie samorządów pokazuje, jak ważny społecznie jest program Kolej Plus. Po ocenie formalnej i kontaktach z wnioskodawcami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały listę 79 projektów, które spełniają wymagania formalne. Kolejnym etapem będzie opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei – informuje Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
– Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15 proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów minimum 4 par pociągów przez 5 lat – podkreślają przedstawiciele PKP PLK.

Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której efektem ma być utworzenie listy rankingowej projektów oraz ich  kwalifikacja do realizacji w programie Kolej Plus.

Urząd Marszałkowski zgłosił następujące projekty inwestycyjne do programu Kolej Plus:
  • budowa podstawowej infrastruktury, przede wszystkim w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego, pozwalającej na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej na kierunkach Wrocław – WołówWrocław – Jaworzyna Śląska oraz Wrocław – Środa Śląska;
  • rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 284 (Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój) w celu włączenia powiatu złotoryjskiego do sieci wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich. Projekt ten jest jednocześnie niezbędny dla realizacji projektu rewitalizacji dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego;
  • poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny – Kobierzyce;
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 Oleśnica – Syców – Kępno w celu umożliwienia utworzenia linii komunikacyjnej Wrocław – Oleśnica – Syców – Kępno – Wieluń oraz skomunikowania z Wrocławiem jakich miast jak Syców (woj. dolnośląskie), Kępno (woj. wielkopolskie) i Wieluń (woj. łódzkie);
  • rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich.
Rządowy program Kolej Plus jest dopełnieniem samorządowego planu rozwoju kolei na Dolnym Śląsku, w ramach którego Urząd Marszałkowski przejmuje od państwa, remontuje oraz przywraca ruch na nieczynnych do tej pory liniach. W ten sposób rozbudowuje kolejową mapę Dolnego Śląska i ułatwia mieszkańcom komunikację między miastami regionu.            

– Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie, co będzie możliwe m.in. dzięki programowi Kolej Plus. Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją –wyjaśnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowanie ze środków programu do każdej inwestycji będzie wynosić 85 proc. Pozostałe 15 proc. stanowić mają środki własnesamorządów.

Budżet rządowego programu Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15 proc. udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej  lub opracowanie dokumentacji projektowo-technicznejwraz z realizacją robót.

Głównym celem programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimii rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizację programu zaplanowano do 2028 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA