przedszkole nr 47 po termomodernizacji

przedszkole nr 47 po termomodernizacji

Zabrze
graviteo
REKLAMA

Uroczystość z okazji oficjalnego ukończenia prac termomodernizacji przedszkola nr 47 w Zabrzu połączona była z akademią, podczas której dzieci zaprezentowały pokaz artystyczny.

Dane techniczne:
"Przebudowa, remont, docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku Przedszkola nr 47 w Zabrzu przy ul. Kalinowej 9".

Przedmiot zadania: termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Robota budowlana:
- roboty rozbiórkowe, rob. ziemne, rob. brukarskie i posadzkarskie, wymiana instalacji c.o., naprawa istniejącej instalacji wentylacji, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i trermicznej pionowej ścian piwnic wraz z naprawą nawierzchni przyległej (chodniki), obmurowanie okien piwnicznych, wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych metodą lekką-mokrą wraz z kolorystyką elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV, roboty malarskie, elewacyjne, wykonanie robót elektrycznych, betonowanie elementów konstrukcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej, wywóz i utylizacja gruzu.

- wymiana wykładzin i naprawa płyt kanałowych, wymiana parapetów drewnianych i stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, wymiana otoku odgromowego w wykopie, wymiana instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory dachowe, wymiana instalacji gazowej i podejść pod kuchnię gazową, wywóz i utylizacja gruzu.

Łączna kwota inwestycji: 729 421,01 zł.
Środki na przebudowę Przedszkola Nr 47 pochodziły również ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji z WFOŚ i GW, pożyczki z WFOŚ i GW oraz umorzeń z WFOŚ i GW w łącznej kwocie 471 796,08 zł.

REKLAMA

                                                                                                                        źródło: UM Zabrze

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA