DODAJ

Budimex w dalszym ciągu w RESPECT Index

Budimex w dalszym ciągu
Kajtman
2012-07-31 17:49:02

31 lipca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index. Publikacja indeksu po rewizji jego portfela rozpocznie się od 1 sierpnia 2012 r.

Budimex nieprzerwanie od 2010 roku (II edycja) znajduje się w składzie indeksu. W imieniu firmy certyfikat odebrał Henryk Urbański członek Zarządu Budimeksu SA i prezes Zarządu Budimeksu Nieruchomości.RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i SEG, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloittte.Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, a więc pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach.Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do 27 lipca 2012 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 32 %.