DODAJ

Budowa S8 wyprzedza harmonogram!

Drogi i mosty
Budowa S8 wyprzedza harmonogram!
graviteo
2012-12-14 16:22:13

Po 14. miesiącach od podpisania umowy, tj. po upływie połowy czasu przeznaczonego na realizację inwestycji, poziom zaawansowania prac na budowie drogi ekspresowej S8  - węzeł Róża - Wrocław -  sięga 60 proc. Postęp prac wyprzedza założony harmonogram.

Na budowanym odcinku trwa budowa nasypów. Dobiega końca stabilizacja podłoża gruntowego oraz wzmacnianie podłoża materacami geosyntetycznymi. Zakończono wykonywanie kolumn żwirowych i  betonowanie kolumn betonowych.Ze względu na spadek temperatury przerwano asortymenty robót, które z powodu reżimu technologicznego nie mogą być wykonywane w niskich temperaturach. Przed nadejściem zimy udało się ułożyć 32 proc. warstwy mrozoochronnej, 40 proc. podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 9 proc. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz 22 proc. podbudowy z chudego betonu.Na jednej jezdni drogi ekspresowej S-8 wykonano odcinek nawierzchni betonowej o długości 2 km (w rejonie Róży).Zaawansowanie robót drogowych osiągnęło poziom 59 proc.Postęp prac jest także widoczny na obiektach mostowych. Zakończono roboty fundamentowe w zakresie pali wielkośrednicowych. Dobiegło końca betonowanie ław fundamentowych, korpusów i słupów podpór mostów i wiaduktów. Tam, gdzie to możliwe, wykonywane są ustroje nośne obiektów. Do wykonania pozostały tylko trzy. Wraz z postępującą budową nasypów, zasypywane są przyczółki obiektów mostowych, przejścia dla zwierząt i przepusty. Poziom zaawansowania prac na obiektach mostowych wynosi obecnie 65 proc.Wzdłuż budowanego odcinka wykonywana jest kanalizacja deszczowa, zakończono już budowę sieci wodociągowych. Trwa betonowanie skarp i dna zbiorników retencyjnych. Jeden z sześciu zaplanowanych zbiorników jest już gotowy. Dobiegła końca przebudowa kolizji z liniami telekomunikacyjnymi oraz z sieciami wysokiego Punkcie Poboru Opłat w Rzgowie trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego na oraz budowa budynków obsługi technicznej.Wyżej wymienione roboty branżowe są zaawansowane w 40 proc.Prace są prowadzone w systemie dwuzmianowym, a jeśli wymaga tego technologia - przez całą dobę. Na budowie pracują 544 osoby - 53 przedstawicieli kadry inżynierskiej, 21 majstrów, 76 operatorów sprzętu budowlanego, 180 kierowców i 214 pracowników fizycznych.

Prace są wykonywane przy użyciu 200 jednostek sprzętowych.Umowa z łódzkim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę 8. odcinka drogi ekspresowej S8 (węzeł Róża - Wrocław), o wartości 689,2 mln zł netto, została podpisana 5 października 2011 roku. Na zrealizowanie tej inwestycji Budimex ma 2 lata i trzy miesiące. Prace zakończą się 5 stycznia 2014 roku. W ramach kontraktu Budimex wybuduje 19,4- kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 oraz dwa węzły drogowe - ,,Pabianice" i ,,Rzgów".W zakres prac kontraktowych wchodzą także:

- budowa Miejsca Obsługi Podróżnych ,,Guzew" wraz z infrastrukturą techniczną,
-
budowa strefy poboru opłat wraz z infrastrukturą techniczną,
-
przebudowa ok. 150- metrowego odcinka drogi wojewódzkiej 485 wraz z budową ronda,
-
przebudowa ok. 1,4- kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1,
-
przebudowa dróg powiatowych 3309E, 3303E, 2916E o łącznej długości 1,4 km,
-
przebudowa 4 dróg gminnych o łącznej długości 2 km,
-
budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
-
budowa dróg dojazdowych o łącznej długości 26,7 km oraz dróg zbiorczych o łącznej długości 3,4 km,
-
budowa łącznic węzłów ,,Pabianice" (2,3 km) i ,,Rzgów" (3,5 km),
-
budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
-
budowa 10 wiaduktów, w tym trzech w ciągu drogi ekspresowej, dwóch nad drogą ekspresową, jednego nad drogą
  powiatową, dwóch w ciągu tej drogi, jednego w ciągu drogi gminnej i jednego nad drogą krajową,
-
budowa trzech obiektów mostowych nad rzekami Pabianka, Bychlewka i Dobrzynka,
-
budowa kładki dla pieszych nad drogą ekspresową,
- budowa przejazdu gospodarczego w ciągu S8 nad drogą dojazdową,
-
budowa 38 przejść dla zwierząt i 71 przepustów.