DODAJ

Są pieniądze na remont zamków Chojnik i Grodno

Jelenia Góra
Foto: Savin~commonswiki (commons.wikimedia.org) – Zamek Chojnik zimą
Orzech
2016-10-07 00:08:51
Dwa znane, dolnośląskie zamki Chojnik i Grodno doczekają się remontów. 

Zamek Chojnik

Na Zamku Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie, będącym od XVII w. trwałą ruiną po pożarze, jaki strawił wówczas tę warownię, prowadzone są obecnie prace wzmacniające tzw. koronę muru wysokiego.

To pierwszy etap wzmacniania murów, w tym roku będzie prowadzony na 1/3 ich części. Na kwotę remontu – w 2016 roku ponad 450 tys. zł – złożyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PTTK i Miasto Jelenia Góra. Podobnie będzie w przyszłym roku, w drugim etapie rewitalizacji. 

Zamek Grodno

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim doczeka się dalszej renowacji, dzięki dotacji w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, którą na ten cel pozyskała Gmina Walim.

Projekt Gminy Walim nosi nazwę: “Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej”. 

Całkowita wartość projektu to kwota przeszło 2 milionów 160 tysięcy złotych. Wartość dofinansowania wyniosła 1 milion 360 tysięcy złotych. Środki zostały przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla ZIT AW.

W ramach dofinansowanego projektu remontu Zamku Grodno przebudowany zostanie budynek bramny, budynek łącznika i baszta obronna. Zostanie również zakupiony sprzęt multimedialny, pozwalający na przybliżanie zwiedzającym historii obiektu w nowoczesny, niekonwencjonalny sposób. W związku z renowacją na terenie zamku powstanie także instalacja sanitarna z przepompownią.