DODAJ

Olivia Point i Olivia Tower wyróżnione

Biura / Gdańsk
Olivia Point i Olivia
Kajtman
2012-10-09 12:03:00

Olivia Point i Olivia Tower zostały nominowane w kategorii Breeam Pre-certified Developments. Wyróżnienie związane jest z procesem, którego celem jest uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie Very Good, potwierdzającego najwyższe standardy budynków.


 


Wręczenie nagród uczestnikom konkursu odbędzie się 29 listopada br. w hotelu Mariott w Warszawie, podczas gali CEE Green Building Awards – Investment & Occupier Forum.

 


Przyznanie obydwu obiektom certyfikatu BREEAM nastąpi po zakończeniu trwającego obecnie dwuetapowego procesu, podczas którego – w trakcie budowy i po sfinalizowaniu inwestycji – budynki oceniane są w 10 kategoriach, w których pod uwagę brane są między innymi takie cechy projektu, jak: komfort pracy użytkowników budynku, efektywność energetyczna, dostępność transportowa, materiały i konstrukcja, zarządzanie procesem budowlanym oraz funkcjonującym budynkiem, gospodarka wodą i odpadami oraz jakość i ilość terenów zielonych. Olivia Point i Olivia Tower w szczególności wyróżniać będą się zaawansowanym systemem BMS (Building Management Systems), udogodnieniami dla rowerzystów w postaci dwóch szatni z prysznicami, urozmaiconym projektem zieleni oraz szeregiem systemów umożliwiających zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej oraz wody.W ubiegłym roku podobne wyróżnienie przyznano Olivia Gate – pierwszemu oddanemu do użytku budynkowi Olivia Business Centre. Zakończenie procesu jego certyfikacji na poziomie Very Good przewidziano na koniec tego roku.BREEAM to skrót od BRE Enviromental Assessement. Jest to brytyjski system stosowany od 1990 roku do oceny budynków oraz założeń urbanistycznych. Certyfikat przyznawany jest przez Building Research Establishment Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z inwestorem i projektantami. Certyfikat ma na celu wywierać pozytywny wpływ na projektowanie, budowę i zarządzanie budynkami. System oceny jakości budynków BREEAM jest obecnie standardem w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów, najemców. Projekty oceniane są w pięciostopniowej skali – Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding.