DODAJ

W miejscu hotelu Silesia powstanie 20-piętrowy biurowiec

Hotele / Katowice
W miejscu hotelu Silesia
Damian Daraż
2018-01-11 00:58:50
Urząd Miasta Katowice sporządza nowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscu po byłym hotelu Silesia. Dawny hotel zostanie rozebrany, a w jego miejscu będzie mógł powstać wysoki na 80 metrów budynek biurowy.

Przy ulicy Piotra Skargi w Katowicach stoi nieczynny od 2006 roku hotel Silesia. Przez urząd miasta został opracowany nowy projekt zagospodarowania tego miejsca, który wkrótce zostanie złożony pod głosowanie radnych. Według założeń nowego planu w miejscu hotelu, oraz przyległymi działkami będzie mogła powstać zabudowa usługowo-biurowa.

Z planu wynika, że obszar został podzielony na trzy strefy, w jednej z tych stref budynki budynki nie będą mogły przekroczyć 30 metrów, w drugiej strefie 60 metrów wysokości, trzecia strefa – w miejscu po byłym hotelu jest zarezerwowana na dominantę architektoniczną o wysokości 80 metrów – 20 kondygnacji biurowych.

Na dzień dzisiejszy hotel Silesia ma właściciela, który ubiega się o pozwolenie na rozbiórkę obiektu, równolegle finiszuje sprzedaż nieruchomości, jej przyszłym gospodarzem zostanie firma Vastint Poland.

Przyszły właściciel planuje wyburzenie obiektu i wybudowanie w jego miejscu kompleksu budynków o funkcji hotelowo-biurowej. Rozbiórka hotelu Silesia wystartuje jeszcze w tym roku.