DODAJ

Im szybciej zima odpuści, tym prędzej pojedziemy drugą jezdnią obwodnicy

Drogi i mosty / Kielce
Im szybciej zima odpuści,
RynekInfrastruktury
2013-04-05 17:47:23
W ponad 85 procentach zrealizowane zostały roboty przy budowie obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Wykonawca nie przerwał prac w okresie zimowym. W tym czasie prowadzone były roboty, na które pozwalały warunki pogodowe m.in. związane z montażem np. ekranów, ogrodzeń czy barier.


Obwodnica Kielc mimo prowadzonych prac jest nieustannie przejezdna, utrzymane są także wszystkie relacje w obrębie przebudowywanych węzłów. Aktualnie gotowe są zasadnicze konstrukcje wszystkich obiektów mostowych budowanych w ramach kieleckiej obwodnicy.


 


Z większości można już korzystać m.in. z wiaduktu nad obwodnicą wzdłuż drogi Kielce – Zagnańsk, niektórych łącznic budowanych w ramach węzła w Kostomłotach, wiaduktu wybudowanego w ramach węzła w Jaworzni wzdłuż drogi wojewódzkiej biegnącej nad obwodnicą, obiektów w ramach węzła w Chęcinach oraz większości wiaduktów wzdłuż samej obwodnicy. Na przeważającej części wschodniej jezdni ciągu głównego drogi S7 ułożona została jeszcze w roku ubiegłym warstwa ścieralna nawierzchni.


 


Do zakończenia inwestycji pozostały prace na odcinku, na którym wstrzymano roboty w związku z odkryciem, koniecznością zbadania i zabezpieczenia kopalni galeny (dokończenie dwóch obiektów mostowych w ciągu wschodniej jezdni drogi ekspresowej).


Ponadto pozostało między innymi ułożenie nawierzchni na zachodniej jezdni obwodnicy i w obrębie węzłów, dokończenie budowy dróg serwisowych, zakończenie robót brukarskich, montażowych (bariery ekrany, ogrodzenia) oraz wykonanie oznakowania.Większość tych robót wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych. Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy wszystkie te prace będą kontynuowane po ustaniu warunków zimowych.