DODAJ

Trwa przetarg na przebudowę ulicy Kocmyrzowskiej

Drogi i mosty / Kraków
Trwa przetarg na przebudowę
Damian Daraż
2017-12-29 20:29:10
Ulica Kocmyrzowska jest drogą wylotową z Krakowa w stronę Proszowic. Ruch na niej z roku na rok wzrasta, tak że już dziś tworzą się olbrzymie korki. Potrzebny jest jej pilny remont i przebudowa. Jest szansa, że wkrótce ruszy rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej, Zarząd Inwestycji Miejskich rozpisał przetarg na realizację tej inwestycji, już wpłynęły oferty.

Do ogłoszonego przez ZIM przetargu wpłynęły dwie oferty: pierwsza z nich na kwotę 156,5 mln zł (konsorcjum ZUE i PBI Energopol), druga tańsza na około 97 mln zł (Budimex). Obecnie sprawdza je komisja przetargowa.

Zadaniem zwycięzcy będzie zaprojektować oraz przebudować ulicę Kocmyrzowską na odcinku od skrzyżowania ulic Darwina i Poległych w Krzesławicach do granicy miasta wraz z fragmentem drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie, poszerzeniu trzech kilometrów drogi do dwóch pasów ruchu w obydwu kierunkach, co wiąże się z budową drugiej równoległej jezdni, ponadto przebudowy istniejących skrzyżowań, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, infrastruktury technicznej, kanalizacji, przebudowy i budowy chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi dla tramwajów. Kluczowym elementem będzie modernizacja torowiska tramwajowego, przebudowa pętli końcowej oraz budowa terminala autobusowego.

Decyzja w sprawie wyboru wykonawcy powinna zapaść w ciągu dwóch miesięcy. Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w 2018 roku.