DODAJ

Inwestycje na drogach wojewódzkich

łódzkie
Inwestycje na drogach wojewódzkich
RynekInfrastruktury
2013-11-26 11:38:59

Na trasach województwa łódzkiego wciąż trwają roboty drogowe. Na DW-480 przebudowywany jest most na rzece Pilsi w Szczercowskiej Wsi. Natomiast w Bogumiłowicach rozbudowywany jest odcinek DW-483.

Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 480 to nowatorski projekt naukowców z Politechniki Łódzkiej. Przedsięwzięcie odbywa się przy udziale technologii opracowanej przez łódzkich naukowców i szwajcarskiego partnera uczelni – EMPA/Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology/ w ramach projektu Tulcoempa.


 


W styczniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał umowę z wykonawcą, który w ramach systemu „projektuj i buduj” do końca maja 2014 roku zrealizuje inwestycję, której wartość to 1,95 mln zł. Prace obejmą między innymi rozbiórkę nawierzchni oraz izolacji jezdni i chodników i rozbiórkę skrzydeł przyczółków.


 


Jezdnia będzie poszerzona z 6 do 7 m. Wzmocnione zostaną dźwigary główne oraz posadowienia przyczółków. Przyczółki zostaną poszerzone wraz ze skrzydłami, zamontowane będą belki skrajne na poszerzonych częściach przyczółków. Wykonany zostanie również montaż nowej płyty pomostu.


 


Kolejne prace to wykonanie izolacji pomostu i nawierzchni jezdni. Zamontowane zostaną elementy wyposażenia. Ponadto, przebudowane będą dojazdy do mostu o długości 100 m każdy. Aktualnie trwają roboty na dojazdach do mostu i ruch odbywa się wahadłowo.


 


Technologia opracowana przez łódzką uczelnię zostanie wykorzystana do wzmocnienia dźwigarów głównych. Dzięki specjalnym taśmom kompozytowym z włókiem polimerowych, które zostaną przytwierdzone do dźwigarów, zwiększy się nośność konstrukcji obiektu. Dodatkowo, belki mostu będą owinięte taśmą z włókien węglowych, co zwiększy ich odporność na ścinanie.


 


W miejscowości Bogumiłowice trwają roboty na drodze wojewódzkiej nr 483. Za kwotę 6,89 mln zł do połowy października 2014 roku wykonana zostanie odbudowa trasy polegająca na budowie nowego przepustu w miejscu starego mosty na rzece Krętce. Ponadto, rozbudowany zostanie drugi obiekt mostowy i powstaną dojazdy. Prace obejmą 1,9 km drogi.


 


Zakres prac obejmuje między innymi rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji jezdni DW-482, rozbiórkę mostu nad rzeką Krętka i budowę przepustu na jego miejsce. Powstanie też tymczasowy objazd wraz z tymczasowym przepustem na czas prac. Usunięte zostaną kolizje sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.


 


Wykonawca przebuduje skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnym, rozbierze i zbuduje chodniki, przepusty i zjazdy. Wybudowane będą zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne. Zaplanowano również przebudowę i budowę systemu odwodnienia drogi. Rozebrane i zbudowane zostaną przydrożne rowy, powstanie kanalizacja deszczowa wraz z wlotami wód opadowych i roztopowych.


 


Nowy przepust będzie miał konstrukcję ramową, prefabrykowaną, żelbetową o długości 16 m. Drogi istniejący obiekt zostanie rozbudowany. Podczas robót ruch będzie odbywał się na poszczególnych odcinkach drogi wahadłowo. W związku z robotami mostowymi, ruch będzie wkrótce przełożony na tymczasowy obiekt mostowy.


 


Rozbudowa odcinka DW-483 w Bogumiłowicach stanowi kolejny etap modernizacji tej trasy. W poprzednich latach zmodernizowano fragment z Ważnych Młynów do granicy z regionem śląskim. W planach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi jest też rozbudowa odcinka z Bogumiłowic do miejscowości Strzelce Wielkie.