DODAJ

Jak Małopolska walczy o S7?

małopolskie
Jak Małopolska walczy o
RynekInfrastruktury
2013-02-27 11:20:26
Premier Donald Tusk zapowiadał we wrześniu ubiegłego roku, że w ciągu następnych dwóch, trzech lat ogłosi przetargi na budowę drogi S7 z Warszawy do Krakowa. Mimo, że powstanie drogi jest jeszcze dalszą perspektywą, województwo małopolskie już podejmuje działania w celu szybkiej realizacji tej ważnej dla regionu inwestycji.

– Samorząd województwa małopolskiego wielokrotnie przedstawiał argumenty przemawiające za koniecznością budowy odcinka drogi S7 na północ od Krakowa – mówi portalowi „rynekinfrastruktury.pl” Roman Ciepiela, wicemarszałek województwa małopolskiego.


– W 2010 marszałek wystąpił do ministra infrastruktury o umieszczenie budowy drogi ekspresowej S7 po stronie wschodniej Krakowa oraz na odcinkach: granica województwa świętokrzyskiego – Kraków i Lubień – Rabka w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”. W roku 2011 wystąpienie zostało ponowione – przypomina wicemarszałek.


 


W ubiegłym roku sejmik województwa małopolskiego wystosował rezolucję w sprawie realizacji inwestycji drogowych, które są niezbędne dla rozwoju Małopolski. Roman Ciepiela mówi, że znalazła się w niej inwestycja obejmująca dokończenie budowy drogi S7 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa.


 


– W tej sprawie wielokrotnie odbywały się spotkania z ministrem infrastruktury, jednakże pomimo tych działań inwestycja dokończenia budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa świętokrzyskiego – Kraków dotychczas nie uzyskała koniecznego dofinansowania – zauważa wicemarszałek województwa małopolskiego.


 


Małopolska inwestycja ma być podzielona na trzy odcinki. Pierwszy będzie biec od granicy województwa świętokrzyskiego do Szczepanowic, kolejny od Szczepanowic do Widomy i ostatni od Widomy do ulicy Igołomskiej w Krakowie. Jak mówi Iwona Mikrut, szacunkowy całkowity koszt inwestycji łącznie z dokumentacją, wykupem gruntów, robotami budowlanymi i nadzorem wyniesie około 2,890 mld zł.


 


Iwona Mikrut, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie mówi portalowi „rynekinfrastruktury.pl”, że odcinek drogi S7 od granic województwa świętokrzyskiego do ulicy Igołomskiej w Krakowie jest na etapie przygotowania materiałów do realizacji.


 


Inwestycja jest na liście priorytetów w latach 2014-2020, a zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych (dokumentacja i badania archeologiczne) przewidywana realizacja trasy nastąpi w latach 2017-2020. – Aktualnie są opracowywane materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej – informowała w styczniu portal „rynekinfrastruktury.pl” rzeczniczka.


 


Realizację drogi S7 w granicach Krakowa obiecywał mieszkańcom Małopolski w styczniu minister Nowak, podczas swojej wizyty w mieście. Jednak nie wszyscy radośnie przyjmują te zapowiedzi. – To kolejne obietnice bez pokrycia. Minister Nowak zapowiedział rozpoczęcie przetargu na S7. Jednak nie wskazał źródła finansowania inwestycji. Źródła tego bowiem nie ma, a bez niego nie można rozpoczynać procedury przetargowej – mówili miesiąc temu posłowie PiS Andrzej Adamczyk i Edward Czesak.


 


Na razie w rejonie Krakowa otwarto niedawno autostradę A4 z Szarowa do Tarnowa. – Jest to bardzo ważna inwestycja w świetle powiązania wschodniej części województwa ze stolicą regionu. Jej realizacja przyczyniła się do znaczącego spadku natężenia ruchu na newralgicznych odcinkach DK-4 – mówi portalowi „rynekinfrastruktury.pl” wicemarszałek Roman Ciepiela.