DODAJ

Rozbudowany węzeł Rudno na autostradzie A4 Katowice-Kraków już otwarty

Drogi i mosty / Wieliczka
Rozbudowany węzeł Rudno na
Kajtman
2017-06-09 14:03:19
Dzisiaj, tj. w piątek 9 czerwca, na autostradzie A4 Katowice-Kraków oddano do użytku węzeł Rudno. Po rozbudowie umożliwia on kierowcom poruszanie się we wszystkich kierunkach jazdy.

Prace budowlane na węźle Rudno zakończyły się w I kwartale br. Do chwili obecnej trwał proces pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, bez których niemożliwe było oddanie węzła do użytku w pełnym zakresie. 

Dla gmin Alwernia, Krzeszowice i Spytkowice oraz powiatów krakowskiego i chrzanowskiego rozbudowa Węzła Rudno to kluczowa z punktu widzenia rozwoju gospodarczego inwestycja drogowa. Od dzisiaj przedsiębiorcy i mieszkańcy tych terenów mogą łatwiej i wygodniej wjechać na A4 oraz zjechać z autostrady w kierunku gmin. Dobra współpraca z samorządowcami oraz wojewodą małopolskim była przesłanką tego, że inwestycję tę mogliśmy zrealizować wcześniej, niż było to planowane pierwotnie – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Przed rozpoczęciem inwestycji węzeł Rudno umożliwiał zjazd z A4 z kierunku Katowic na drogę powiatową relacji Krzeszowice-Alwernia oraz wjazd na autostradę w kierunku Krakowa z drogi Krzeszowice-Alwernia. W ramach przebudowy do węzła po północnej stronie autostrady zostały dobudowane łącznice oraz rondo umożliwiające zjazd z autostrady od strony Krakowa na drogę do Krzeszowic czy Alwerni oraz wjazd na A4 z drogi prowadzącej od Alwerni lub Krzeszowic w kierunku Katowic. Wykonano również oświetlenie drogowe na rondzie oraz na przyległych do ronda odcinkach przejściowych, zarówno wzdłuż nowych łącznic, jak i wzdłuż drogi powiatowej.

Projekt rozbudowy węzła Rudno był realizowany od sierpnia 2015 roku, w ramach kontraktu o wartości ok. 22,3 mln zł, pod nazwą: "Rozbudowa Węzła Mysłowice i budowa Węzła Rudno na autostradzie A4 Katowice-Kraków". Rozbudowany węzeł Mysłowice, również umożliwiający realizację wszystkich relacji skrętnych, został oddany do użytku w listopadzie 2016 roku.

Źródło: materiały prasowe