Pierwszy etap wymiany nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków dobiega końca. Przygotowania do remontu drugiego odcinka potrwają jedną dobę.

Pierwszy etap wymiany nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków dobiega końca. Przygotowania do remontu drugiego odcinka potrwają jedną dobę.

śląskie/małopolskie
REKLAMA
Prowadzony od 4 maja remont czterokilometrowego odcinka pomiędzy Placem Poboru Opłat w Balicach a Węzłem Rudno, na jezdni w kierunku Katowic dobiega końca. W związku z pracami przygotowawczymi do remontu sąsiedniej jezdni w kierunku Krakowa, od 10 czerwca od godz. 20 na tym samym odcinku A4 Katowice-Kraków obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.
Pierwszy etap remontu części nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków przebiegł zgodnie z harmonogramem. Taka sama organizacja ruchu i zachowanie dwóch pasów w każdym kierunku będą obowiązywać podczas prac przy każdym kolejnym odcinku. Od 11 czerwca do 22 lipca wymieniana będzie nawierzchnia na jezdni w kierunku Krakowa, na odcinku 4 km pomiędzy Węzłem Rudno, a Placem Poboru Opłat w Balicach (km od 386+450 do 390+400).
W piątek, 10 czerwca, około godziny 20.00 rozpoczną się prace związane z przełożeniem stalowych barier bezpieczeństwa oraz oznakowaniem nowej organizacji ruchu. Potrwają one do godzin wieczornych 11 czerwca. W tym czasie na obu jezdniach autostrady A4 Katowice-Kraków czynny będzie tylko jeden pas ruchu. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Dwa pasy ruchu w każdym kierunku mają być z powrotem czynne od godzin wieczornych 11 czerwca.
– Prace związane z wymianą nawierzchni prowadzimy w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Przez ostatni miesiąc użytkownicy naszego odcinka autostrady A4 mogli się przekonać, że remontowane odcinki jezdni są stosunkowo krótkie, a remont przebiega z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Wyjątek stanowią krótkotrwałe okresy związane z przestawieniem stalowych barier bezpieczeństwa, rozdzielających przeciwne kierunki ruchu – wyjaśnia Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska.
REKLAMA
Podczas remontu na jezdni do Katowic czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa. Na jezdni w kierunku Krakowa jeden pas ruchu będzie zamknięty, drugi będzie przejezdny. Sporadycznie, ze względów technologicznych, wymagane będzie krótkotrwałe zamykanie pojedynczych pasów ruchu.
Remont tego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków zakończy się 22 lipca br. Na czas Światowych Dni Młodzieży prace zostaną przerwane. 2 sierpnia br. rozpocznie się wymiana nawierzchni na odcinku jezdni do Katowic pomiędzy Węzłami Jeleń i Balin, a następnie w rejonie Węzła Brzęczkowice w Mysłowicach, także na jezdni w kierunku do Katowic.
Szczegółowe informacje na temat terminów i zmian w organizacji ruchu można znaleźć na stronach internetowych: www.autostrada-a4.pl, www.ia4.pl, na twitterze (@A4KatKra), facebooku (a4katowicekrakow) oraz w Punktach Informacji Drogowej.
Wykonawcą wartego 40,23 mln zł kontraktu na wymianę 59,85 km z ok. 122 km nawierzchni obu jezdni autostrady A4 Katowice-Kraków jest konsorcjum spółek z grupy Pavimental. Całość prac ma się zakończyć w listopadzie 2017 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA