Aglomeracja Wrocławska: Rusza przetarg na remont autostrady A4 pod Wrocławiem

Aglomeracja Wrocławska: Rusza przetarg na remont autostrady A4 pod Wrocławiem

REKLAMA
GDDKiA ogłosiła w dniu dzisiejszym przetarg na: "Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35".
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń, wykonanie remontu jezdni północnej (k. Zgorzelec) autostrady A4 w km 153+841 ÷ 155+850 (Bielany Wrocławskie – PPO Karwiany wraz ze wszystkimi łącznicami węzła Bielany Wrocławskie) oraz w km 163+260 ÷ 165+200 (obręb węzła Wrocław Wschód wraz ze wskazanymi łącznicami węzła), wykonanie remontu jezdni manewrowych, ścieżek, drogi dojazdowej na MOP Kajków Południe oraz wykonanie remontu odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 35.
Łączna długość odcinków autostrady A4 objętych remontem wynosi 3,949 km, a dróg krajowych 0,727 km.
Zamówienie obejmuje wykonanie między innymi następujących robót:
 • dokumentacja projektowa,
 • projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z objazdami,
 • frezowanie warstw bitumicznych (ścieralna, wiążąca, podbudowa),
 • wymiana elementów odwodnienia,
 • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
 • wymianę dylatacji bitumicznych,
 • wymianę pętli indukcyjnych.
Na czas realizacji poszczególnych etapów prac ruch będzie przełożony na jezdnię południową (k. Katowice).
Prace remontowe podzielono na kilka etapów:
 • remont jezdni północnej autostrady na odcinku od PPO Karwiany do węzła Bielany Wrocławskie (długość około 2 km) wraz z łącznicami północno-wschodnimi (Katowice – Wrocław oraz Bielany Wrocławskie – Legnica),
 • remont łącznic południowo-wschodnich (Legnica – Wrocław oraz Bielany Wrocławskie – Katowice) węzła Bielany Wrocławskie,
 • remont łącznic zachodnich węzła Bielany Wrocławskie wraz z remontem odcinka DK5 od granicy miasta Wrocławia do wiaduktu nad A4 oraz remontem odcinka DK35 od wiaduktu nad A4 do ul. Wrocławskiej w Bielanach Wrocławskich,
 • remont jezdni północnej autostrady w rejonie węzła Wrocław Wschód (długość około 2 km) wraz z łącznicami północnymi.
Zakończenie inwestycji zaplanowano jeszcze w tym roku. Dokładny harmonogram prac i terminy znane będą dopiero po wyborze generalnego wykonawcy.
REKLAMA
Źródło: materiały prasowe
fot. Orzech
Na zielono zaznaczono odcinki, które zostaną zmodernizowane.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA