DODAJ

Deweloperzy spuszczają z tonu

Polska
Deweloperzy spuszczają z tonu
Kajtman
2013-01-21 13:53:17

Po rekordowych wielkościach oferty mieszkaniowej deweloperów notowanych w I połowie minionego roku, II jego połowa upłynęła pod znakiem bardziej zachowawczej postawy i mniejszej skłonności do rozpoczynania nowych inwestycji. O ile w 2013 r. przewaga podaży nad popytem będzie nadal widoczna, o tyle w dłuższym okresie rynek mieszkań deweloperskich powinien zmierzać ku lepszemu zrównoważeniu.


 


Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego II półrocze 2012 r. zakończyło się najniższym wynikiem w ciągu trzech ostatnich lat jeśli chodzi o liczbę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, których budowę rozpoczęto. Rekordowe strumienie tzw. nowej podaży odnotowano w II półroczu 2011 r. oraz I półroczu 2012 r. Miało to związek z wprowadzeniem ustawy deweloperskiej. W świetle ustawy inwestycje, których sprzedaż rozpoczęła się przed jej wejściem w życie, zostały wyłączone z obowiązku posiadania rachunków powierniczych. Dla deweloperów miało to duże znaczenie, gdyż rachunek powierniczy eliminuje z rynku, a w przypadku rachunków otwartych ogranicza, finansowanie budowy ze środków wpłaconych przez klientów. W trakcie II półrocza 2012 r. w całym kraju deweloperzy rozpoczęli budowę zaledwie 22 631 mieszkań. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 r. wynik był o ponad 13,5 tys. wyższy. Wskazuje to wyraźnie na spadek skali rozpoczynania nowych inwestycji mieszkaniowych.


 


Do analogicznych wniosków prowadzą najnowsze wyniki monitoringu inwestycji deweloperskich prowadzonego przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson. Analiza siedmiu kluczowych rynków miejskich tj. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańsk, Łodzi i Katowic wykazała, iż podaż powoli opuszcza swoje historyczne rekordy. Na koniec 2012 r. na rynkach analizowanych miast w ofercie deweloperów znajdowało się około 52 tys. mieszkań. Sześć miesięcy wcześniej liczba ta była wyższa o ponad 4,3 tys. lokali. Dwie najważniejsze przyczyny spadku podaży to:


-        Utrudnione finansowanie realizacji inwestycji ze względu na wprowadzenie rachunków powierniczych,


-        Mniejsza skłonność do inwestowania wśród deweloperów w obliczu niezbilansowanego rynku (wysokiej podaży przy umiarkowanym popycie).


 


 


Emmerson S.A.