DODAJ

Jak będzie wyglądać rynek handlowy w Polsce za 10 lat

Polska
Jak będzie wyglądać rynek
Kajtman
2013-02-13 14:34:50

Zmiany społeczno-ekonomiczne, a także postęp technologiczny nie pozostaną bez wpływu na rynek handlowy. O ile trudno prognozować konkretne wartości, o tyle można pokusić się o wskazanie kilku procesów, które będą obserwowane w najbliższej dekadzie.


 


Zmiana struktury – liczba placówek handlu nowoczesnego i ich udziały w rynku będą się zwiększać. Można także oczekiwać procesów konsolidacyjnych zarówno w sektorze wielkoformatowym, małoformatowym, jak i hurtowym.Poszukiwanie i zapełnianie nisz rynkowych – decyzje o lokalizacji nowych obiektów będą opierać się przede wszystkim na wypełnianiu luk w istniejącej infrastrukturze handlowej. Handel będzie generalnie wychodził do ludzi, zbliżając się do ich miejsca zamieszkania.Wyższe wymagania
konsumentów – nieuniknione będą bardziej lub mniej radykalne przebudowy i rozbudowy starszych obiektów, połączone z rewizją i wymianą najemców i przedefiniowaniem strategii marketingowych.Wzrost świadomości ekologicznej
– coraz większego znaczenia będą nabierać certyfikaty środowiskowe (np. BREEAM), które będą stawać się standardem.Zmiana roli centrum handlowego
– będą one ewoluować w kierunku miejsca spotkań, co będzie pociągać wzmocnienie roli części gastronomicznych i rozrywkowych.Zmiana zwyczajów zakupowych
– coraz większa rolę będzie odgrywał handel w internecie, a sklepy działające tradycyjnie będą poszerzać swoją ofertę o możliwość dokonania zakupów online.


 


Emmerson S.A.