LaSalle realizuje pierwszą transakcję kupna w Europie Środkowej – właściciela zmienia park handlowy Futura Park we Wrocławiu

LaSalle realizuje pierwszą transakcję kupna w Europie Środkowej – właściciela zmienia park handlowy Futura Park we Wrocławiu

Wrocław
REKLAMA
LaSalle Investment Management ("LaSalle"), globalna firma zarządzająca inwestycjami na rynku nieruchomości, przeprowadziła w imieniu Encore+ swoją pierwszą transakcję kupna w Europie Środkowej. LaSalle przejął park handlowy Futura Park we Wrocławiu od funduszu IRUS za ponad 27 mln euro. Transakcja odzwierciedla zaufanie, jakim LaSalle darzy rynek nieruchomości w Polsce i regionie, jak również  rosnące zaangażowanie firmy w europejski sektor handlowy.
Park handlowy Futura Park zlokalizowany jest na obrzeżach Wrocławia, w pobliżu lotniska oraz obwodnicy, zapewniając swoim klientom łatwy dojazd zarówno autobusem, jak i samochodem. Powierzchnia obiektu to 20 208 mkw. Głównym najemcą Futura Park jest Carrefour.
W najbliższych latach prognozuje się wzrost polskiego PKB, przewyższający wyniki notowane w wielu z państw sąsiednich. LaSalle zakłada dalszą aktywność inwestycyjną w Polsce oraz Czechach.
Skoncentrowany na Europie Kontynentalnej Encore+ jest zdywersyfikowanym funduszem nieruchomości, który ma na celu zapewnienie stabilnego i rosnącego przychodu, przy jednoczesnym długoterminowym wzroście wartości kapitału z aktywnie zarządzanego portfela. Od prawie 10 lat Encore + jest zarządzany przez LaSalle Investment Management i Aviva Investors.
Encore+ jest konsekwentnie klasyfikowany jako jeden z trzech funduszy o najlepszych wynikach (całkowity dochód w trzyletniej perspektywie) przez Pan European Property Funds Balanced Funds Index (PEPFI). Encore+ utrzymuje stopę zwrotu dla inwestorów na poziomie ponad 5%.
REKLAMA
Chris Zeuner, Dyrektor LaSalle Investment Management w Europie Środkowej powiedział: “W obecnej sytuacji ekonomicznej, inwestorzy szukają rynków oferujących dobrze zbilansowaną kombinację ryzyka i zwrotu. Oznacza to,  że Polska jest kierunkiem, który należy rozważyć w swojej strategii. Futura Park zlokalizowana jest w jednym z najbogatszych regionów kraju, co daje dobre perspektywy zwrotu z inwestycji”.
Andy Watson, Dyrektor Inwestycyjny na Europę Kontynentalną, LaSalle Investment Management, wyjaśnił: “Transakcja kupna Futura Park odzwierciedla nasz plan inwestowania w stabilne obiekty handlowe. Europa Środkowa to relatywnie nowy rynek dla LaSalle, ale wierzymy w jego potencjał i jesteśmy przekonani, że możliwości segmentu handlowego w Polsce i poza nią wpisują się w cele i strategie naszych klientów”.
Gil Bar, menedżer funduszu Encore+ z ramienia Aviva Investors, dodał: “W rezultacie transakcji Polska dołącza do grupy krajów Europy Kontynentalnej, w  których Encore + realizuje swoją strategię inwestycyjną. Widzimy w tym znakomitą możliwość zarówno cyklicznego, jak i strukturalnego rozwoju. Polska jest dla nas dobrą lokalizacją dla dalszej działalności”.
W transakcji kupna LaSalle doradzały takie firmy jak Dentons, KPMG, Savills i JLL.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA