DODAJ

Tu ciągle trwa hossa

Polska
Tu ciągle trwa hossa
Kajtman
2013-02-20 13:29:56

Dzisiaj kupisz taniej mieszkanie i dom niż w ostatnich latach. Ale jeśli jesteś rolnikiem to nie licz na tańszą ziemię. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych notują nieustanny wzrost.


 


Z najnowszych danych ANR wynika, iż średnia cena 1 ha gruntu rolnego wyniosła w 2012 r. 19 288 zł. W porównaniu do 2011 r. oznacza to 12%-owy wzrost rok do roku. Odnotowany wzrost okazał się równocześnie identyczny jak w 2011 r. W latach 2010-2011 średnia cena gruntów rolnych wzrosła bowiem w ujęciu rocznym także o 12%.   Ceny uzyskiwane przez ANR w poszczególnych województwach charakteryzują się dużym zróżnicowaniem. Najtańsza ziemię rolną można było nabyć na terenie województwa lubuskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Hektar w tych województwach kosztował średnio poniżej 13,5 tys. zł. Prawie dwa razy więcej trzeba było wydać w najdroższych województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Tam średnie ceny przekraczały poziom 24 tys. zł/mkw.


 


Jako główne powody ciągłego wzrostu cen gruntów rolnych ANR wymienia dosyć dobrą sytuację ekonomiczną w rolnictwie, system dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, wsparcie nabywania ziemi przez rolników przez państwo za pośrednictwem dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów i rozkładanie ceny sprzedaży na raty. Równocześnie przypomina, iż kupno ziemi rolnej od Agencji na preferencyjny kredyt z banku lub na niskooprocentowane (2%) raty możliwe będzie (zgodnie z ustaleniami z UE) jeszcze tylko do końca 2013 r. W bieżącym roku spodziewany jest dalszy wzrost cen gruntów rolnych.


 


Emmerson S.A.