DODAJ

Darżyno: NEW wybuduje biogazownię

Przemysł / Darżyno
Darżyno: NEW wybuduje biogazownię
RynekInfrastruktury
2012-02-13 10:55:43

Spółka Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno ogłosiła przetarg na budowę elektrowni biogazowej w Darżynie (powiat słupski, województwo pomorskie).

Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie elektrowni biogazowej w miejscowości Darżyno. Moc elektryczna generatorów instalacji do wytwarzania i spalania biogazu ma wynosić nie mniej niż 2,151 MW.


 


W zakresie zamówienia znajduje się m.in. budowa elektrowni biogazowej, w tym: prace ziemne, roboty budowlane i dostawa oraz montaż urządzeń; budowa przyłącza energetycznego wraz z układami pomiarowymi; przeprowadzenie prób działania i uruchomienie instalacji elektrowni biogazowej; uruchomienie elektrowni biogazowej; przyłączenie elektrowni biogazowej do sieci elektroenergetycznej oraz przeprowadzenie skutecznych prób współpracy elektrowni biogazowej z siecią na podstawie uzgodnionego z operatorem zakresu i programu prób.


 


Termin składania ofert mija 7 marca. Wadium w postępowaniu wynosi 900 tys. zł. Kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert przez spółkę Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno, to cena (80 proc.) oraz termin realizacji (20 proc.)