DODAJ

Etap 0 budowy mariny na Wyspie Grodzkiej zakończony. Czas na kolejny

Drogi i mosty / Szczecin
Etap 0 budowy mariny
Artivia
2013-02-20 16:13:50

Port jachtowy z mini amfiteatrem, bulwarem spacerowym, restauracją, boiskami sportowymi oraz pływającą stacją paliw, w którym docelowo będzie cumować 150 łodzi ma do 2020 roku powstać na Wyspie Grodzkiej. Inwestycja warta 70 mln złotych na razie znajduje się w fazie postępowania przetargowego na wykonawcę pierwszego z trzech etapów budowy szczecińskiej mariny.
W styczniu szczeciński Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW SERVICE zakończył prace związane z tzw. etapem 0 obejmującym podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej o ponad 2 metry wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca. W ramach kontraktu firma przeprowadziła również m.in. prace rozbiórkowe budynków, wybudowała i rozbudowała przyłącza oraz instalacje zewnętrznych mediów, a także stworzyła infrastrukturę techniczną i wykonała oznakowanie nawigacyjne portu.


 


- Obecnie na terenie przyszłego portu jachtowego trwa monitoring, czyli regularne sprawdzanie stopnia osiadania się gruntu. Kontrakt opiewający na kwotę ponad 9,3 mln złotych, wygasa z ostatnim dniem listopada tego roku – mówi przedstawiciel Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW SERVICE.


 


Miasto ogłosiło również przetarg na wyłonienie wykonawcy pierwszego z trzech etapów szczecińskiej inwestycji i czeka na oferty do 28 marca. W ramach tej fazy budowy ma powstać most zwodzony, który połączy Wyspę Grodzką z nabrzeżem Starówka, a w ich obrębie zostanie utworzony zespół pływających pomostów do cumowania 80 jachtów. Przy wejściu do Kanału Duńczyca postawiona zostanie zapora lodowa. Z kolei na lądzie wykonawca wybuduje m.in. sieć kanalizacyjno-sanitarną, wodociągową i elektryczną oraz drogi, place i chodniki. Sfinalizowaniem tego etapu, wartego ok. 12 mln zł, zajmie się miasto.


 


Drugi etap budowy portu jachtowego, wart 35 mln zł, ma obejmować zagospodarowanie południowej części Wyspy Grodzkiej, budowę obiektów socjalnych, klubowych oraz kawiarni, a także umocnienie nabrzeża od strony północnej i zachodniej. Zwieńczeniem inwestycji ma być trzeci etap, w ramach którego przewidziano powstanie mini amfiteatru, restauracji, pływającej stacji paliw, bulwaru spacerowego, boisk sportowych oraz pomostów do cumowania dla 70 jachtów.


 


Cała inwestycja ma pochłonąć 70 mln zł, a na realizację II i III etapu budowy miasto będzie starało się pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach funduszu projektów transgranicznych. Finansowanie z puli Interreg jest możliwe dzięki umowie podpisanej między Szczecinem a niemieckim powiatem przygranicznym Uecker-Randow, który położony jest na transgranicznym szlaku wodnym.


 


Jak podkreślają władze miasta termin realizacji pierwszego etapu, który umownie wyznaczono na sierpień 2013 roku, kiedy to odbędzie się finał regat The Tall Ships Races, jest nieosiągalny.