DODAJ

Teren pod budowę średnicówki przekazany

Toruń
Teren pod budowę średnicówki
RynekInfrastruktury
2013-01-18 11:29:40
W czwartek toruńscy drogowcy przekazali firmie Skanska teren pod budowę I etapu Trasy Średnicowej Północnej. – Formalne przekazanie placu budowy pozwali nam na rozpoczęcie robót, które w pierwszej kolejności obejmą wycinkę drzew i rozbiórkę budynków – mówi Piotr Kwiatkowski, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska.


Taki zakres robót wykonawca może realizować przy zimowej aurze. Równolegle będą trwały prace nad przygotowaniem organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona na czas wykonywania robót kanalizacyjnych, ziemnych i drogowych. Te jednak będą mogły ruszyć dopiero przy utrzymujących się przez kilka dni dodatnich temperaturach.Trasa Średnicowa Północna leżąca w głównym, szkieletowym układzie drogowym miasta, przebiega od Szosy Bydgoskiej, przez skrzyżowanie z ul. Okrężną, Szosą Chełmińską do ul. Grudziądzkiej i dalej przez skrzyżowanie z ul. Chrobrego, ul. Wschodnią i ul. Olsztyńską do Szosy Lubickiej.


 


W tym roku rusza budowa prawie półtorakilometrowej długości odcinka od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej. Obejmie ona budowę dwóch jezdni, mających po dwa pasy ruchu, z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań. Powstaną także chodniki i ścieżki rowerowe, które pojawią się wzdłuż ulicy, po stronie południowej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Legionów.Prace obejmą także wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia drogowego. W ramach tego zadania zostaną wybudowane również skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką, Szosą Chełmińską i Legionów.


 


Budowa Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W myśl podpisanej 16 listopada 2010 r. umowy, wyniesie ono 50% kosztów projektu.