DODAJ

W jakim banku można otworzyć rachunek powierniczy?

W jakim banku można
PolishProperty.eu
2013-04-15 15:36:12

Przepisy z 29 kwietnia 2012 r. miały duży wpływ na sytuację na rynku nieruchomości. Deweloperzy, chcąc się przed nimi chronić, starali się rozpocząć nowe inwestycje jeszcze przed wejściem w życie ustawy. W rezultacie uzyskali pozwolenie na budowę rekordowo dużej liczby inwestycji.


 


Surowa ustawa


Ci, którym nie udało się rozpocząć budowy przed 29 kwietnia 2012 r., muszą uwzględnić w swoich planach przepisy ustawy. A te nakładają na nich m.in. kosztowny obowiązek otwierania w bankach rachunków powierniczych. Obowiązek posiadania takiego rachunku ma nie dopuścić do finansowania inwestycji z pieniędzy klientów.


 


Zgodnie z ustawą są dwa rodzaje rachunków powierniczych: zamknięte i otwarte. Te drugie mogą funkcjonować z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. W pierwszym przypadku, bank wypłaca zgromadzone pieniądze dopiero po zakończeniu inwestycji. Ten typ rachunku jest mniej korzystny, ponieważ inwestor musi posiadać większy kapitał początkowy. Bardziej atrakcyjny jest rachunek otwarty. W jego przypadku pieniądze są wpłacane na konto dewelopera każdorazowo po przeniesieniu na klienta prawa własności do lokalu – mówi Romuald Margol, CEO General Director w PolishProperty.eu.


 


W przeszłości zdarzały się przypadki, kiedy deweloper przeznaczał pieniądze wpłacone przez klientów na realizację inwestycji, a kilka miesięcy później ogłaszał upadłość. Na odzyskanie wpłaconej kwoty najczęściej nie było już szans. Konsumenci skarżyli się, że ich pieniądze nie są w odpowiedni sposób chronione, dlatego ustawodawca wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom.


 


Co gwarantują rachunki powiernicze?


Rachunek powierniczy oferowany jest przez wiele polskich banków. Na swoich stronach internetowych banki szczegółowo informują klientów zainteresowanych ofertą i tłumaczą na jakich zasadach opiera się otwarcie takiego rachunku.


 


Utrata środków pieniężnych, których gromadzenie bardzo często jest efektem długoletnich wyrzeczeń, to bolesne doświadczenie, dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze się zabezpieczyć. W przypadku dokonywania transakcji zakupu nieruchomości z wykorzystaniem rachunku powierniczego mamy gwarancję ochrony naszych pieniędzy w sytuacji niewywiązania się powiernika z warunków umowy zawartej zgodnie z postanowieniami stron – mówi Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Banking-Magazine.pl.


 


Trzeba mieć na uwadze, że oferta przygotowana dla dewelopera różni się od oferty przygotowanej dla klienta indywidualnego. Warto jednak zapoznać się z ofertami banków w zakresie otwierania i prowadzenia rachunku, ponieważ daje to dobry obraz sytuacji na rynku.


 


Do jakiego banku udać się po rachunek?


Rachunek powierniczy oferuje City Handlowy, zapewniając, że zabezpieczy on klienta przed utratą środków przekazanych na rzecz ich dostawcy, a także poprawi jego wiarygodność finansową. W przypadku postępowania egzekucyjnego środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie podlegają zdjęciu. Opłaty, które ponosi klient w ramach otwarcia i prowadzenia rachunku w City Handlowym zależą tylko i wyłącznie od stopnia złożoności umowy i są negocjowane z klientem, podobnie jak oprocentowanie środków.


 


Również w Banku Zachodnim WBK jest możliwość założenia rachunku powierniczego. Korzyści płynące z założenia rachunku, to zabezpieczenie środków finansowych klienta oraz dostęp do nich zarówno przez posiadacza, jak i kontrahenta w sytuacjach określonych w umowie podpisanej z bankiem. Z rachunku można skorzystać w przypadku zakupu nie tylko mieszkania, a także towarów i usług. Opłaty i prowizje pobierane za prowadzenie rachunku zależą od wynegocjowanych przez strony warunków popisanej umowy.


 


Zabezpieczyć swoje interesy można także w Banku BGŻ. Podobnie jak w City Handlowym, korzyścią z prowadzenia rachunku w BGŻ jest potwierdzenie wiarygodności finansowej i handlowej klienta. Środki, które są na rachunku, nie podlegają zajęciu w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Oprocentowanie i opłaty, które ponosi klient banku, są dopasowywane indywidualnie do każdego powiernika i zależą od wysokości środków zdeponowanych na rachunku powierniczym.


 


Millennium Bank oferuje rachunek powierniczy poprawiający bezpieczeństwo przechowywanych na nim środków, także w przypadku postępowania egzekucyjnego. Wyciągi z rachunków udostępniane są klientom w dogodny sposób, np. drogą elektroniczną, a opłaty dostosowane są indywidualnie do potrzeb każdego klienta.


 


Rachunki można ponadto założyć w takich bankach, jak BRE Bank, ING Bank, PKO BP, Bank BPS, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank DnB NORD.


 


Większość z nich, oferując usługę rachunku powierniczego, dostosowuje warunki i wysokość opłat za jego otwarcie i prowadzenie indywidualnie do potrzeb swoich klientów. Ten typ usługi jest szybką, powszechną i niedrogą formą zabezpieczenia zdeponowanych środków.


 


Mateusz Kozłowicz – PolishProperty.eu


Martyna Derek – Sfera-Finansów.pl