DODAJ

Aktywiści apelują do Rafała Dutkiewicza, by zrezygnował z rzeźby na Wyspie Daliowej

Sport i rekreacja / Wrocław
Aktywiści apelują do Rafała
Tomasz Matejuk
2017-01-25 11:45:16
Społecznicy wnioskują do Rafała Dutkiewicza o rezygnację z planów montażu rzeźby na Wyspie Daliowej. Chcą, by inwestycję najpierw poprzedził konkurs, a zaoszczędzone pieniądze miasto mogłoby wydać na inne, pilne przedsięwzięcia.

Jak tłumaczą aktywiści, prezydent Wrocławia i jego radni zapisali w budżecie miasta na 2017 rok około 1,5 mln zł na zakup i montaż awangardowej rzeźby na Wyspie Daliowej

Uważamy, że takie zmiany powinny być konsultowane z mieszkańcami i poprzedzane procedurą konkursową. Warto też zastanowić się, czy tak duża suma, choć w części, nie mogłaby być przeznaczona na realizację niezbędnych i podstawowych inwestycji na osiedlach – tłumaczy Aleksander Obłąk z Akcji Miasto.

Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Wrocławski Ruch Obywatelski skierowali w tej sprawie wniosek do prezydenta Dutkiewicza. Oto jego treść:

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwracamy się do Pana z wnioskiem o dokonanie korekty w planie wydatków Gminy Wrocław w 2017 r. Wnosimy o rezygnację z zakupu i montażu rzeźby na Wyspie Daliowej (koszt: ok. 1,3 mln zł) i rozpisanie konkursu, w którym wyłoniona zostanie koncepcja ewentualnej rzeźby na Wyspie Daliowej, a także rozpoczęcie konsultacji w związku z najlepszym rozmiarem i lokalizacją awangardowej rzeźby pana Oskara Zięty.

Z dużym uznaniem odnosimy się do dorobku pana Zięty. Bylibyśmy wysoce zadowoleni z sytuacji, w której miasto Wrocław zyskałoby rzeźbę wykonaną przez wrocławskiego artystę, wykonaną w jego autorskiej technologii. Ten rodzaj tworzenia tożsamości Wrocławia jest nam bliski i będziemy go wspierać.

Wyspa Daliowa to jednak przestrzeń zbyt ważna, by decyzje o jej estetycznym charakterze podejmować bez procedury konkursowej. W naszej opinii decyzja o rzeźbie na tym terenie ewentualnie powinna zapaść w drodze procedury konkursowej lub przetargowej.

Uważamy też, że konkurs na rzeźbę na Wyspie Daliowej powinien być dwuetapowy. Pierwszy etap – rozstrzygnięty na podstawie oceny portfolio i koncepcji – doprowadziłby do wyboru kilku artystów, którzy rozwinęliby swoje koncepcje w płatnym drugim etapie i finalnie przedstawili do oceny bardziej szczegółowy projekt.

Dodatkowo pragniemy zauważyć, że proponowana dla Wyspy Daliowej rzeźba rozmiarami przypomina bardziej pawilon niż rzeźbę miejską. Nie chcemy na tym etapie rozstrzygać, czy pawilon jest na Wyspie potrzebny, czy nie, jednakże stawianie tak dużego obiektu bez funkcji ochrony przed deszczem może nie być odpowiednie. Umiejscowienie rzeźby na Wyspie Daliowej tylko z tego względu, że trudno było znaleźć dla niej pasujące miejsce – co przyznał sam twórca (Nad projektem rzeźby, którą roboczo nazywamy "Rzeźba Daliow", pracowałem z moim zespołem ponad rok. Szukaliśmy dla niej pasującego miejsca, takiego, by stała się częścią krajobrazu. Takim miejscem jest Wyspa Daliowa – budzi nasz sprzeciw. Uważamy, że formuła umiejscowienia rzeźby powinna zaczynać się od wybrania kontekstu przestrzennego i związanych z nim wymagań wobec formy i rozmiaru, nie zaś odwrotnie – poprzez dobór miejsca do założonej z góry koncepcji.

Pragniemy również wskazać, iż w trudnej sytuacji finansowej miasta, decyzja o zamówieniu rzeźby autorstwa pana Oskara Zięty, o mniejszych gabarytach, w lepiej dobranej lokalizacji i pociągającej za sobą mniejsze koszty – będzie znacznie bardziej akceptowalna społecznie. Nie uważamy bowiem za właściwe zniechęcanie wrocławian do inwestycji estetycznych wysokimi wydatkami, kiedy na co dzień doświadczają oni trudności w dostępie do usług publicznych, takich jak zieleń miejska, przedszkola i żłobki, czy komunikacja zbiorowa.

Przy odpowiednim gospodarowaniu, zaoszczędzone w ten sposób środki (przy jednoczesnej realizacji tańszej rzeźby w innym miejscu) można by skierować na realizację dodatkowych zadań, np.:
  • Budowę linii tramwajowej na ul. Suchej (wkład własny 25% + 75% ze środków UE),
  • Dofinansowanie wymiany 125 pieców na ekologiczne ogrzewanie,
  • Budowę kładki z Tamki na Wyspę Piasek lub Wyspę Słodową,
  • Kompleksowy remont podwórka,
  • Budowę 3-6 placów zabaw,
  • Remont 2 km chodników (szerokość 3 m),
  • Zasadzenie 1875 drzew,
  • Przygotowanie budowy linii tramwajowej (np. na Psie Pole) lub remontu którejś z najbardziej zniszczonych ulic (np. ciągu Pomorska – pl. Staszica – Most Osobowicki) – w zakresie stworzenia koncepcji i projektów wykonawczych.
W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z zakupu i montażu rzeźby Oskara Zięty na Wyspie Daliowej, na rzecz ogłoszenia konkursu powiązanego w oparciu o wymagania wynikające z analiz wykonanych w trakcie procesu rewitalizacji. Wnioskujemy również o ponowne przemyślenie formy i umiejscowienia rzeźby pana Oskara Zięty – przy jednoczesnym wsparciu dla idei jej zamówienia jako elementu tworzenia tożsamości miasta poprzez wspieranie wrocławskich artystów.