Komfort życia, a nie PR i fajerwerki. Aktywiści zgłaszają poprawki do budżetuźródło: UM Wrocławia

Komfort życia, a nie PR i fajerwerki. Aktywiści zgłaszają poprawki do budżetu

Wrocław
Tomasz Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Wrocławscy aktywiści złożyli swoje poprawki do przyszłorocznego budżetu miasta. – Najwyższy czas, by to poprawa komfortu życia wrocławian, a nie pijar i fajerwerki, stała się priorytetem władz miasta – podkreślają społecznicy.
Na czwartkowej sesji rady miejskiej rajcy uchwalą budżet Wrocławia na 2017 rok.
To stabilny budżet, który planujemy ostrożnie i to zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów – mówił niedawno Marcin Urban, skarbnik Wrocławia. 

Tymczasem ruchy miejskie (Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Wrocławski Ruch Obywatelski)  i Wrocławskie Forum Osiedlowe (zrzeszające przedstawicieli rad osiedli) wspólnie zgłosiły swoje poprawki do budżetu miasta.
Aktywiści postulują przeznaczenie więcej środków m.in. na zieleń, remont kamienic i podwórek, budowę basenów, kolej miejską i walkę ze smogiem. A oszczędności chcą szukać m.in. na igrzyskach World Games, rzeźbie na Wyspie Daliowej i dopłatach do miejskich spółek. 
REKLAMA
Chcemy, by więcej pieniędzy przeznaczono na inwestycje bliskie mieszkańcom, zamiast na kolejne igrzyska lub drogą rzeźbę. Najwyższy czas, by to poprawa komfortu życia wrocławian, a nie pijar i fajerwerki, stała się priorytetem władz miasta – podkreślają społecznicy.Propozycje wydatków, złożone przez aktywistów:
 • inwestycje osiedlowe – 24 mln zł (do dyspozycji Rad Osiedli, po 0,5 mln na osiedle)
 • walka ze smogiem – plus 3,2 mln zł
 • budowa żłobka miejskiego – 4 mln zł
 • baseny osiedlowe (Zakrzów – początek budowy; Maślice, Gądów, Leśnica, Gajowice, Nadodrze, Stabłowice – projektowanie) – 5,5 mln zł
 • kolej aglomeracyjna – budowa przystanków (Stabłowice, Karłowice, Os. Sobieskiego, Lipa Piotrowska) i częstsze kursowanie – 5,5 mln zł
 • parki i skwery – plus 1,5 mln zł
 • komunikacja zbiorowa – plus 3 mln zł
 • remont kamienic i podwórek – plus 2,5 mln
 • inwestycje w szkolną infrastrukturę sportową – plus 1 mln zł
Propozycje oszczędności:
 • rzeźba na Wyspie Daliowej (rezygnacja) – 1,1 mln zł
 • organizacja World Games – 3,825 mln zł
 • dopłaty do spółek miejskich – 21,5 mln zł
 • rozbudowa Toru Wyścigów Konnych – 1 mln zł
 • iluminacja świąteczna – 1,1 mln zł
 • rezerwa ogólna Prezydenta Wrocławia – 8 mln zł
 • promocja miasta – 1,7 mln zł
Pełne zestawienie propozycji aktywistów znajdziesz tutaj.

Budżet Wrocławia: dochody i wydatki

Przyszłoroczne dochody Wrocławia wyniosą 4 041 500 000 złotych, a wydatki 4 206 500 000 złotych.


Najwięcej pieniędzy w 2017 roku miasto wyda na oświatę i wychowanie – ponad 1 127 mln złotych. Wśród kluczowych wydatków figurują też: transport i łączność (723 mln zł), pomoc społeczna (607 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (392 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (291 mln zł) oraz administracja publiczna (291 mln zł).

Musimy planować wzrost wydatków na oświatę w związku z reformą wprowadzaną przez rząd. Z naszych szacunków wynika, że miasto na ten cel w najbliższych latach – na remonty i inwestycje – wyda około 100 mln zł, a w 2017 roku będzie to 45 mln złotych – wyjaśnia skarbnik Wrocławia.

Wzrost dochodów dotyczy głównie dochodów z podatku PIT oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Jak tłumaczą urzędnicy, miasto odnotowuje większe wpływy z podatków PiT i CIT – w 2017 roku wyniosą one około 1 208 mln zł (w 2016 roku było to 1 122 mln zł).

Wysoki poziom planowanych wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa (prawie 408 mln złotych) wynika przede wszystkim z realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Z kolei niższe niż w obecnym roku będą m.in. dochody ze środków europejskich, a także dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływy z czynszów. Ponadto od 2017 roku zostanie zniesiona opłata targowa, z tytułu której do budżetu miasta wpływało około 1,5 mln złotych rocznie.


Najważniejsze inwestycje 2017 roku

W przyszłym roku z miejskiej kasy na inwestycje zostanie wydanych 652 mln złotych. Z tej puli ponad 79 mln zł przeznaczonych zostanie na budowę obwodnicy Leśnicy, budowy i przebudowy szkół podstawowych i przedszkoli pochłoną 68 mln zł, a remonty i inwestycje drogowe 52 mln złotych. Rewitalizacja miasta będzie kosztować 38 mln złotych.

Do tego dochodzą koszty organizacji The World Games 2017, Wrocławski Budżet Obywatelski, a oprócz WBO, do dyspozycji mieszkańców trafi też 3,2 mln złotych poprzez „Program inicjatyw Rad Osiedli”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA