Koszty budowy NFM wzrosną o 200 mln złotych? Aktywiści: miasto znów przepłacafot. alsen strasse 67

Koszty budowy NFM wzrosną o 200 mln złotych? Aktywiści: miasto znów przepłaca

Wrocław
REKLAMA
Wiele wskazuje na to, że gmina Wrocław będzie musiała zapłacić 138 mln złotych (plus wielomilionowe odsetki) spółce Mostostal Warszawa, czyli pierwszemu wykonawcy Narodowego Forum Muzyki. – Dlaczego po raz kolejny wielka inwestycja wiąże się z wielkimi wyrzeczeniami mieszkańców i stratami dla budżetu Wrocławia? – pytają aktywiści.
Pod koniec września Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wydał wyrok wstępny w sprawie, którą gminie Wrocław wytoczył Mostostal Warszawa. – W wyroku Sąd Arbitrażowy ustalił, iż Konsorcjum Wykonawcze (Mostostal Warszawa S.A.-Lider, Acciona Infraestructuras S.A., Marek Izmajłowicz – IWA, WPBP Wrobis S.A.) skutecznie odstąpiło w dniu 5.10.2012 r. od Kontraktu nr 7/2009/NFM z dnia 22.12.2009 r. na budowę Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu – czytamy w raporcie giełdowym spółki.
Z uzasadnienia wyroku wynika, że w konsekwencji ustalenia skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od kontraktu, ten kontrakt wygasł, a zatem późniejsze (złożone już po otrzymaniu skutecznego oświadczenia członków Konsorcjum Wykonawczego o odstąpieniu) oświadczenie gminy Wrocław o wypowiedzeniu kontraktu z przyczyn obciążających członków Konsorcjum Wykonawczego nie mogło wywołać żadnych skutków prawnych.
Przedstawiciele Mostostalu tłumaczą, że wyrok stanowi o zasadności (co do meritum) roszczeń finansowych członków Konsorcjum Wykonawczego wobec gminy Wrocław o końcowe rozliczenie kontraktu, które są już dochodzone w tym samym postępowaniu arbitrażowym. 
– Wyrok ten stanowi również o tym, iż co do zasady bezpodstawne są wszystkie roszczenia finansowe Gminy Wrocław względem członków Konsorcjum Wykonawczego które oparte były na założeniu, iż odstąpienie od Kontraktu przez członków Konsorcjum Wykonawczego było nieuprawnione i nieskuteczne – czytamy w raporcie giełdowym.


Wrocław zapłaci 138 mln złotych plus odsetki? Mostostal Warszawa jest stroną w dwóch postępowaniach o zapłatę prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym.
W pierwszym wartość przedmiotu sporu wynosi 82 061 709,43 , zaś odsetki od pełnej dochodzonej kwoty według stanu na 21 października 2016 roku – 31 624 109,73 zł. W drugim wartość przedmiotu sporu wynosi 56 555 123,11 zł, zaś odsetki od pełnej dochodzonej kwoty według stanu na 21 października 2016 roku  – 26 094 249,15 złotych.
REKLAMA
Komunikat w tej sprawie wydało biuro prasowe wrocławskiego magistratu.
Wyrok Sądu Arbitrażowego dotyczącego budowy NFM miał rozstrzygać, czy wykonawca (Mostostal) skutecznie odstąpił od umowy na wykonanie inwestycji. Wyrok nie dotyczył tym samym wysokości roszczeń obu stron  te będą ustalane w odrębnych postępowaniach arbitrażowych – tłumaczą urzędnicy.

Aktywiści: Wrocław to stolica przepłaconych inwestycji

Przedstawiciele stowarzyszenia Akcji Miasto przypominają, że gdy pojawiły się pierwsze pomysły o budowie Narodowego Forum Muzyki, prezydent Dutkiewicz mówił, że będzie ono kosztowało 120 mln zł. A dziś kwota sięga 500 mln zł i może – wskutek wyroku sądu – wzrosnąć o kolejne 200 mln złotych.
Aktywiści pytają, dlaczego po raz kolejny wielka inwestycja wiąże się z wielkimi wyrzeczeniami mieszkańców i stratami dla budżetu Wrocławia?
– Jak to się dzieje, że zazwyczaj są one wielokrotnie droższe, niż początkowo zapowiadano? Dlaczego koszt budowy NFM-u może wzrosnąć ze 120 mln do nawet 660 mln zł? Tak wielkie kwoty wydawane są w mało przejrzysty sposób, a jednocześnie decydenci twierdzą, że na baseny osiedlowe, remonty ulic czy linie tramwajowe nie ma pieniędzy... Liczymy, że w miejskiej polityce w końcu nastąpi korekta i nie będziemy już mieli do czynienia z gospodarowaniem środkami publicznymi w taki sposób – komentuje Aleksander Obłąk z Akcji Miasto.Aktywiści wnioskują więc o pełną transparentność całego procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie zewnętrznego audytu, który pokaże prawdziwe przyczyny wzrostu kosztów ze 120 do 500 lub nawet 700 mln zł. 

– Jesteśmy świadkami bankructwa polityki wielkich inwestycji. Czas na całkowitą zmianę priorytetów w rządzeniu miastem. Wrocław potrzebuje dziś skupienia się na codziennych potrzebach mieszkańców, a rozwój miasta powinien dotyczyć wszystkich osiedli i wszystkich mieszkańców, a nie jedynie okolic kilku przepłaconych “błyskotek”, które można potem pokazać w folderze reklamowym – dodają społecznicy.

Dlaczego Mostostal zerwał kontrakt?

Przypomnijmy, w październiku 2012 roku Mostostal Warszawa zerwał kontrakt na budowę Narodowego Forum Muzyki.

– Bezpośrednią przyczyną odstąpienia przez Konsorcjum od Kontraktu było uporczywe odmawianie przez Zamawiającego dokonywania czynności, bez których Konsorcjum nie miało możliwości realizowania swoich zobowiązań zgodnie z Kontraktem. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim dostarczenie Dokumentacji Projektowej umożliwiającej prawidłową i terminową realizację inwestycji oraz zapłatę umówionego wynagrodzenia – wyjaśniali wówczas przedstawiciele Mostostalu.

Urzędnicy przekonywali jednak, że mogło chodzić tak naprawdę o coś innego.

– My cały projekt jeszcze przed startem wycenialiśmy na około 330 milionów złotych. Mostostal zaproponował w przetargu cenę o 30 milionów niższą  jego przedstawiciele mogli więc teraz dojść do wniosku, że cały kontrakt jest dla nich zbyt mało intratny. Wykonawca w ostatnim czasie twierdził, że umowa powinna opiewać na 55 mln złotych więcej – tłumaczył prezydent Rafał Dutkiewicz.

Potem miasto rozpisało przetarg na wykonawcę, który dokończy budowę. Stosowną umowę podpisano w lipcu 2013 roku z konsorcjum Inter-Systemu i Elektromontażu Rzeszów. Kontrakt opiewał na kwotę 243 mln złotych.

Ostatecznie Narodowe Forum Muzyki otwarto we wrześniu 2015 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA