DODAJ

Będzie kolejna nowa inwestycja mieszkaniowa na wrocławskich Maślicach

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Orzech
2017-03-17 09:43:53
Boomu inwestycyjnego na wrocławskich Maślicach ciąg dalszy. 9 marca prezydent Wrocławia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi, wbudowanym kotłowniami gazowymi, zagospodarowaniem terenu, wjazdami na działkę wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem wzdłuż drogi", przewidzianego do realizacji na dz. nr 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 55/1, 55/2 AM-22 obręb Maślice.

Według wyliczeń portalu Investmap.pl w oparciu o dostępne informacje o planowanych inwestycjach, w ciągu najbliższych 2 lat na wrocławskich Maślicach planowane jest 18 różnych inwestycji mieszkaniowych (osiedla jedno i wielorodzinne), biurowo-usługowych, handlowych, rekreacyjnych i usługowych (stacja paliw, myjnia bezobsługowa) itp. Kilka kolejnych inwestycji zapewne w najbliższych miesiącach zostanie publicznie ujawnionych. 

Pozostaje pytanie czy niewydolne komunikacyjnie już dziś Maślice przyjmą te kolejne inwestycje i czy temu stale rozwijającemu się rejonowi Wrocławia nie grozi wielki paraliż komunikacyjny. Wiele wskazuje niestety na to, że ta katastrofa komunikacyjna bez dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych i bez rozwoju środków komunikacji miejskiej – niestety wcześniej czy później nastąpi.

Działki położone w drugiej linii zabudowy ulicy Maślickiej:

ukosne.gis.um.wroc.pl
Zdjęcie: ukosne.gis.um.wroc.pl