DODAJ

Do remontu idą 22 km wałów, które zabezpieczą Wrocław przed powodzią

Drogi i mosty / Wrocław
Do remontu idą 22
tuWroclaw.com
2012-09-03 12:37:34

Dwa lata, do końca września 2014 roku potrwa modernizacja niemal 21,8 km odcinka obwałowania przeciwpowodziowego Odry. Po wykonaniu wszystkich prac wały mają zapewnić ochronę Wrocławia przed powodzią porównywalną do tej z 1997 roku. Kontrakt o wartości ponad 48,6 mln złotych netto zrealizuje Skanska.

Ruszyła modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że rozpoczęły się już pierwsze prace związane z udrożnieniem i pogłębieniem kanału powodziowego i kanału tzw. starej Odry we Wrocławiu. Pracami zajmuje się firma Energopol ze Szczecina, której wykonanie robót zlecił Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Z kolei firma Skanska zajmie się modernizacją niemal 21,8 km odcinka obwałowania przeciwpowodziowego Odry. Umowę na realizację kontraktu podpisano 31 sierpnia.

Obwałowania Kotowice-Siedlce są częścią Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ich modernizacja zostanie realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Na ten cel Polska otrzymała pożyczkę z Międzynarodowego Banku Odbudowy oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Inwestorem przedsięwzięcia jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

- Przebudową zostanie objęty odcinek obwałowań Odry położony pomiędzy podwrocławskimi miejscowościami Kotowice, Siedlce, Zakrzów, Siechnice oraz Radwanice - mówi Wojciech Kowalczyk, menadżer prrojektu z firmy Skanska.

Wały, zbudowane w okresie międzywojennym i powojennym, są w złym stanie technicznym. Zmodernizowane obwałowania zapewnią możliwość bezpiecznego przejścia przez Wrocław fali powodziowej o wielkości do 3100 m3/s, odpowiadającej przepływowi kontrolnemu dla budowli hydrotechnicznych klasy I. Oznacza to zabezpieczenie przed powodzią, podobną do tej z 1997r.

- Modernizacja wałów nie tylko zapewni skuteczną ochronę przed powodzią. Prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu pod względem turystycznym nabrzeży Odry - dodaje Wojciech Kowalczyk.


W ramach kontraktu Skanska przebuduje wał przeciwpowodziowy Kotowice-Siedlce, zmodernizuje wał polderowy Radwanice na odcinku droga opolska-Siechnice w gminie Święta Katarzyna oraz wał przeciwpowodziowy w Siechnicach. Przebudowane zostaną wszystkie przejazdy, zjazdy i przepusty wałowe. Prace obejmą też modernizację linii energetycznej i teletechnicznej, wykonanie robót nawierzchniowych i drogowych oraz oznakowania pionowego.

- W ramach przebudowy przewieziemy i wbudujemy ponad 1 mln ton ziemi oraz wbijemy ok. 5,5 km grodzi stalowych typu ''Larsen''. Trasa wału nie zmieni się w stosunku do istniejącego przebiegu - podkreśla Wojciech Kowalczyk.

Roboty będą realizowane na obszarze Natura 2000 ''Grądy Odrzańskie'' i ''Grądy w Dolinie Odry''.

- Do naszych zadań będzie należało zapewnie nadzoru przyrodniczego prowadzonych robót, przy współpracy takich specjalistów jak entomolog, chiropterolog, botanik - fitosocjolog oraz herpetolog - wyjaśnia Wojciech Kowalczyk.

Zgodnie z Planem Zarządzania Środowiskiem będą oni zaangażowani przy realizacji działań łagodzących ingerencję w faunę i florę remontowanego nabrzeża Odry.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego to trzeci co do wielkości projekt środowiskowy w Polsce. Ma on chronić przed powodzią 600 tys. mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar o powierzchni 14 tys. hektarów.
Autor: tm