DODAJ

Mieszkańcy Psiego Pola dalej walczą o obwodnicę

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Mariusz Bartodziej
2017-07-10 16:01:19
Do wrocławskiego magistratu ponownie trafiła petycja w sprawie wpisania budowy ul. Nowolitewskiej, jako łącznika Litewskiej z Bolesława Krzywoustego, do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Tym razem na lata 2020-2024.

O złożeniu pierwszej petycji pisaliśmy w marcu. Zakładała ona wpisanie tzw. Obwodnicy Psiego Pola, która pozwoliłaby ominąć centrum osiedla, do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2019.

Budowa ulicy Nowolitewskiej, czyli przedłużenia ulicy Litewskiej, od skrzyżowania ulic Gorlickiej-Litewskiej-Szewczenki do zbiegu ulicy Krzywoustego z aleją Jana III Sobieskiego, realnie przyczyni się do sprawniejszego dostępu mieszkańców do drogi krajowej nr 98, omijając centrum osiedla – argumentowali mieszkańcy.  


Zadanie to nie jest ujęte w obecnie obowiązującym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na lata 2015-2019. Inwestycja ta będzie analizowana pod kątem możliwości ujęcia w planach inwestycyjnych przy tworzeniu następnej edycji WPI na lata 2020-2024 – wyjaśniała Elżbieta Urbanek, dyrektor departamentu infrastruktury i gospodarki w magistracie.

Mieszkańcy się nie poddają

Mieszkańcy nie rezygnują więc z dążeń. Kolejna petycja zakłada wpisanie budowy obwodnicy do WPI na lata 2020-2024. Twierdzą, że obszar osiedla Psie Pole-Zawidawie, zamieszkałego przez ponad 27 tys. wrocławian, jest zaniedbany pod względem inwestycji infrastrukturalnych. Oczekiwana przez nich obwodnica "przyczyniłaby się do częściowego rozładowania ruchu samochodowego".

Planowana budowa trasy tramwajowej na Psie Pole uwzględniona jest we Wrocławskim Programie Tramwajowym jako priorytet dopiero po 2022 roku – podkreślają Mateusz Jędrachowicz i Mateusz Żak ze Stowarzyszenia "Nowy Wrocław", autorzy petycji.

Jak piszą, budowa obwodnicy jest jednym z priorytetów mieszkańców Psiego Pola. Zamknięcie dla samochodów ruchu przez rynek dało mu drugie życie, jednak jednocześnie przyczyniło się do utrudnień w komunikacji.

 Ponadto drogi osiedlowe, takie jak ulica Sycowska, stały się drogami tranzytowymi, przez które biegnie główny ruch samochodowy na osiedlu  zauważają.

Budowa ulicy Nowolitewskiej miałaby rozwiązać te problemy.