DODAJ

Plan transportowy przyjęty. Co czeka pasażerów komunikacji miejskiej?

Wrocław
Foto: UM Wrocławia
Tomasz Matejuk
2016-12-22 18:06:14
Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej wrocławscy radni przyjęli  w drugim czytaniu  uchwałę w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022".

Za przyjęciem planu zagłosowało 20 rajców, przeciw było 13, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Pierwszą wersję planu transportowego magistrat zaprezentował na początku 2016 roku. Potem dokument został poddany konsultacjom społecznym.

Jak mówił w trakcie sesji Błażej Trzcinowicz, zastępca dyrektora Wydziału Transportu w magistracie, w ramach konsultacji społecznych wpłynęło blisko 600 uwag. Prawie 70 proc. z nich zostało uwzględnionych.

fot. Tomasz Matejuk


Mimo że operacyjny horyzont dokumentu określony jest na rok 2022, to w planie ujęto również kierunki długofalowego rozwoju sieci tramwajowej. 

– Ogłoszony przez prezydenta we wrześniu Wrocławski Program Tramwajowy został włączony do Planu Transportowego w zakresie kilku kluczowych inwestycji w sieć tramwajową – tłumaczą urzędnicy.

UM Wrocławia


Kluczowe inwestycje

W planie transportowym ujęto dwa przedsięwzięcia flagowe. 

Pierwsze to Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, w tym dwa pod-projekty: budowa linii tramwajowej na ulicach Popowickiej i Długiej oraz aranżacja zintegrowanego węzła przesiadkowego kolejowo-tramwajowego w rejonie Dworca Głównego i Autobusowego, wraz z poprowadzeniem nowej linii tramwajowej (ul. Sucha i ul. Hubska).

– Projekt ten nawiązuje do wskazania w krajowym i wojewódzkim planie transportu zbiorowego węzła przesiadkowego w tym rejoni– czytamy w dokumencie.

Drugie z flagowych zadań to budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia.

Są tu też dwa przedsięwzięcia priorytetowe: budowa połączenia tramwajowego od pętli Sępolno do stacji Swojczyce na linii 292 oraz budowa połączenia tramwajowego od pętli Park Południowy do osiedla Ołtaszyn.

UM Wrocławia


Nowe linie tramwajowe

Jak tłumaczą autorzy planu, w ramach kolejnego, trzeciego etapu projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, planowanego na okres po roku 2020, rozważona zostanie budowa następujących tras tramwajowych:
  • Psie Pole – łącząc ten rejon z kierunkiem na plac Kromera, jak i na Kowale
  • Jagodno – uzależnione od postępów w realizacji osiedli mieszkaniowych w tym rejonie 
  • Maślice – przedłużenie linii od stadionu, uzależnione od dostępności środków
  • Oporów – nowa linia w Alei Piastów, uzależnione od dostępności środków
  • Poświętne i Polanowice – przedłużenie od pętli Poświętne i w ul. Kamieńskiego, uzależnione od dostępności środków
– Trasy tramwajowe są ściśle powiązane z nowymi lokalizacjami węzłów przesiadkowych i obiektami P&R, zlokalizowanymi w rejonie granic miasta oraz AOW oraz końcówek ważniejszych linii tramwajowych – czytamy w dokumencie.

Dodajmy, że z planu transportowego zniknęła linia tramwajowa na Muchobór Wielki, ujęta we Wrocławskim Programie Tramwajowym.

Co ciekawe, wśród pozostałych inwestycji ujętych w planie, jest m.in. trasa tramwajowa w Śródmiejskiej Trasie Południowej – od ulicy Dyrekcyjnej do Powstańców Śląskich. A jak wiadomo, projekt ŚTP został zawieszony, o czym świadczy m.in. decyzja o niewyburzaniu kamienic wzdłuż ulicy Puławskiego

Wśród planowanych przedsięwzięć jest też budowa połączenia tramwajowego od planowanej pętli przy zbiegu ulicy Strzegomskiej i Rogowskiej do stacji kolejowej Wrocław Nowy Dwór.

UM Wrocławia


Drogi i kolej

W planie są też inwestycje związane z infrastrukturą drogowo-tramwajową. To m.in. przebudowa ulicy Buforowej (planowane zakończenie w 2018 roku), budowa Alei Wielkiej Wyspy (do 2020 roku) czy budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 (do 2019 roku) i drugi etap budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej.

W dokumencie ujęto też inne ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, wpływające na osiągnięcie celów planu, ze strony innych podmiotów, niż samorząd Wrocławia. To:
  • modernizacja linii kolejowej 292 Jelcz-Wrocław Sołtysowice dla przewozów aglomeracyjnych (przejęcie ruchu z kierunku Jelcza na trakcję kolejową, przedsięwzięcie PLK S.A. oraz miasta w ramach ZIT)
  • budowa lub modernizacja przystanków kolejowych: Popowice, Różanka, Grabiszyn, Lamowice (poprawa dostępności do sieci kolei aglomeracyjnej, przedsięwzięcie PLK S.A.), przygotowanie kolejnych przystanków kolejowych do realizacji
Cel główny: większa dostępność

Główny, strategiczny cel, przyświecający planowi transportowemu to – jak czytamy w dokumencie – poprawa dostępności. Aby go osiągnąć, trzeba zwiększyć prędkość handlową pojazdów transportu zbiorowego w wyniku rozbudowy i modernizacji sieci infrastruktury drogowej i torowej, kupić nowe pojazdy i zmodernizować te już posiadane, zwiększyć częstotliwość kursowania pojazdów, wprowadzić ułatwienia w przesiadkach i zapewnić lepszą koordynację rozkładów jazdy, w tym dogodniejsze przesiadki. 

Jako wskaźniki realizacji celów zawartych w planie na rok 2022, urzędnicy wskazują wzrost o 5% udziału transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich, niewydłużenie się średniego czasu podróży transportem zbiorowym oraz spadek liczby ofiar wypadków w transporcie o 10% jako efekt ograniczania roli samochodu.