DODAJ

Poszerzą ulicę Kosmonautów i zbudują łącznik do obwodnicy Leśnicy

Drogi i mosty / Wrocław
Poszerzą ulicę Kosmonautów i
Tomasz Matejuk
2016-10-28 10:59:18
Do magistratu zgłosiło się pięciu chętnych na zaprojektowanie drugiego etapu obwodnicy Leśnicy, czyli łącznika do ulicy Kosmonautów, która przy okazji zostanie rozbudowana o drugą jezdnię. 

Przetarg na opracowanie kompletniej dokumentacji projektowej dla budowy Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad tym zadaniem ogłoszono w sierpniu.

Stanęło do niego pięciu zainteresowanych
: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska, które zaproponowało cenę nieco ponad 1 mln 972 tys. zł i 64 pobyty w ramach nadzoru autorskiego, warszawska spółka Schuessler-Plan Inżynierzy (ponad 2 mln 198 tys. zł i 80 pobytów), WYG International z Warszawy (niespełna 3 mln 565 tys. zł i 60 pobytów), Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem (ponad 1 mln 929 tys. zł i 80 pobytów) oraz konsorcjum firm Egis Polska Inżynieria z Warszawy i Biuro Projektów Dróg i Mostów "BBKS-PROJEKT" z Wrocławia (ponad 2 mln 59 tys. zł i 80 pobytów).

Jak informują urzędnicy, zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 3,5 mln złotych.


Aleja Stabłowicka

Chodzi o zaprojektowanie alei Stabłowickiej – od skrzyżowania z ulicą Jerzmanowską do ulicy KosmonautówBudowa tego połączenia to inwestycja powiązana z powstającą już obwodnicą Leśnicy.

 Przetarg na wykonanie projektu dla II etapu obwodnicy Leśnicy, czyli odcinek alei Stabłowickiej w kierunku ul. Kosmonautów (niespełna 2 km) obejmuje także rozbudowę ulicy Kosmonautów do dwóch jezdni – tłumaczył w sierpniu portalowi InvestMap.pl Marek Szempliński, rzecznik prasowy Wrocławskich Inwestycji.

Ulica Kosmonautów zostanie poszerzona od skrzyżowania z ulicą Jeżowską do przecięcia z potokiem Ługowina w okolicy ulicy Lewej.

Wyłoniona w postępowaniu firma opracuje koncepcję programowo-przestrzenną, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia i decyzje, niezbędne do uzyskania ZRID i wykonania robót budowlanych.

Na wszystkie prace wykonawca będzie miał 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, oprócz nadzoru autorskiego. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 2 sierpnia 2019 roku.

 Spodziewamy się, że projekt powstanie do końca przyszłego roku (wtedy będzie można mówić o kosztach i harmonogramie), a więc przetarg na realizację można by ogłaszać najwcześniej wtedy. Mowa o kosztach rzędu 100 mln złotych – dodawał Marek Szempliński.

Przypomnijmy, że gdy urzędnicy podpisywali z firmą Skanska kontrakt na budowę obwodnicy Leśnicy (opiewający na kwotę 130 mln zł), w magistracie zapowiadali, że nie wykluczają udzielenia Skanskiej zamówienia uzupełniającego, właśnie na budowę tego łącznika do ulicy Kosmonautów.

Tak się jednak nie stało – miasto nie skorzystało z prawa opcji. Kilka miesięcy temu urzędnicy tłumaczyli, że realizacja tego odcinka jest uzależniona od otrzymania unijnej dotacji na ten cel. Jeśli tak się stanie, magistrat ogłosi przetarg na budowę łącznika.