DODAJ

Rekordowe wyniki Vantage Development

Mieszkania i domy / Wrocław
Rekordowe wyniki Vantage Development
Kajtman
2015-03-09 13:50:51

Ponad 61,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 9,9 mln zł zysku netto wypracował w 2014 roku Vantage Development. To najlepsze wyniki w historii spółki. Jeden z najszybciej rozwijających się krajowych developerów przewiduje, że w tym roku poprawi ubiegłoroczny rekord sprzedaży mieszkań.Na ubiegłoroczny wzrost przychodów Grupy Vantage Development złożyły się zarówno wyższe wpływy ze sprzedaży lokali, jak i z najmu powierzchni komercyjnych (wzrost w porównaniu z 2013 r. odpowiednio o 43,2% i o 37%). – Przychody za 2014 r. nie w pełni odzwierciedlają naszą aktywność. Wynika to z jednej strony z księgowania wpływów ze sprzedaży lokali dopiero w momencie ich przekazania nabywcom, a z drugiej z faktu, iż projekty komercyjne Galaktyka i Grona Park zostały oddane do użytku pod koniec roku i miały jeszcze niewielki udział we wzroście przychodów z najmu – powiedział Edward Laufer, prezes zarządu Vantage Development.Wzrost przychodów Grupy Vantage Development znalazł odzwierciedlenie w wygenerowanych zyskach. Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej zamknął się w 2014 r. kwotą 11,32 mln zł wobec 3,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 9,9 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2013, w którym Grupa wypracowała 4,7 mln zł. Łączna wartość aktywów Grupy zwiększyła się o 16%.– Ubiegłoroczne wyniki pokazują, że dobrze wykorzystaliśmy ożywienie koniunktury. Nie mniej istotny jest też fakt, że przygotowaliśmy spółkę do dalszego wzrostu. Zakładamy, iż w 2015 r. będziemy mogli pochwalić się kolejnym znaczącym wzrostem liczby sprzedanych mieszkań oraz wpływów z najmu – stwierdził prezes Laufer.Tegoroczne plany Vantage Development przewidują sprzedaż ok 450 lokali, wobec 255 mieszkań sprzedanych w 2014 r. Spółka liczy, że klientów przyciągną m.in. kolejne etapy projektów Promenady Wrocławskie czy Centauris, jak również nowe inwestycje takie jak Patio House. Vantage Development planuje też ekspansję poza Wrocławiem. – W pierwszych miesiącach 2015 r. podpisaliśmy umowę, oznaczającą debiut Vantage Development na rynku warszawskim. Tym samym potwierdziliśmy zapowiadaną w strategii ekspansję w innych niż Wrocław dużych polskich miastach – powiedział Edward Laufer. Vantage Development kupił w Warszawie działkę przy ul. Konstruktorskiej, na której zamierza wybudować łącznie około 350 mieszkań. Wartość kontraktu z Generalnym Wykonawcą tego projektu, firmą Karmar S.A., to 59,5 mln zł. Spółka rozwija też ofertę powierzchni komercyjnych. Nadal jednak trzon oferty stanowić będą mieszkania. – Jestem przekonany, że 2015 rok będzie dla Vantage Development równie udany, jak rok miniony – stwierdził prezes Laufer.


 


* * *


Vantage Development jest jedną z wiodących polskich spółek deweloperskich. Firma, koncentrując swoje działania na jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych jakim jest Wrocław, systematycznie poszerza działalność w innych polskich miastach. Dominującym segmentem działalności spółki jest sprzedaż mieszkań, jednak część jej aktywności stanowią również projekty komercyjne (zarówno biurowe, jak i handlowe). Vantage Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od 2012 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.