DODAJ

Tramwaj na Nowy Dwór: raport środowiskowy ma braki. Nie wiadomo, kiedy decyzja

Wrocław
Tramwaj na Nowy Dwór:
Tomasz Matejuk
2017-04-12 12:49:50
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu budowy trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór na środowisko. Nie jest możliwe wskazanie ostatecznego terminu wydania decyzji środowiskowej – tłumaczą w RDOŚ.

Na początku kwietnia prezydent Wrocławia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia – przebudowie infrastruktury technicznej.

 Wydana decyzja dotyczy jedynie przebudowy infrastruktury towarzyszącej, związanej z inwestycją polegającą na budowie trasy autobusowo-tramwajowej  tłumaczy portalowi InvestMap.pl Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu.

Urzędnicy podkreślają, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej z Nowego Dworu do centrum wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Przedstawiciele RDOŚ tłumaczą nam z kolei, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, 14 marca 2017 roku otrzymali raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, a 21 marca przedłożono erratę do tego raportu

 Pismem z 10 kwietnia 2017 roku tutejszy organ wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji   wyjaśnia Marlena Polakowska, naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko w RDOŚ Wrocław.

Polakowska dodaje, że z uwagi na fakt, iż materiał dowodowy nie został jeszcze zebrany (RDOŚ oczekuje na uzupełnienie raportu) oraz z uwagi na konieczność przeprowadzenia dalszych etapów postępowania administracyjnego, nie jest możliwe wskazanie ostatecznego terminu wydania decyzji.  

Przypomnijmy, że wiosną 2016 roku wrocławski magistrat podpisał umowę na projekt trasy autobusowo-tramwajowej, która połączy Nowy Dwór z centrum miasta. Przygotowuje go spółka Schuessler-Plan Inżynierzy, która zaproponowała cenę 1 mln 985 tys. złotych. 

Projekt powinien być gotowy w trzecim kwartale 2017 roku, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku, a tramwaj na Nowy Dwór ma zacząć kursować na początku 2020 roku.

UM Wrocławia


Dłuższa trasa linii tramwajowej


Pierwotnie urzędnicy zapowiadali, że linia będzie kończyć się przy skrzyżowaniu ulicy Strzegomskiej z Rogowską. Jednak mieszkańcy głośno domagali się, żeby tramwaj jechał dalej, ulicą Rogowską, aż do pętli autobusowej i stacji kolejowej Nowy Dwór.

– Jest już gotowa koncepcja dla inwestycji z tym wydłużeniem. Złożyliśmy też dokumenty do RDOŚ i staramy się o decyzję środowiskową dla całości trasy. Planujemy też zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Ostateczne decyzje w tej sprawie i tak będą zapadać dopiero w połowie roku – tłumaczył w lutym na łamach portalu wroclaw.pl Zbigniew Komar, zastępca dyrektora departamentu Infrastruktury i Gospodarki w magistracie.

Którędy pojedzie tramwaj?

Nowa trasa autobusowo-tramwajowa będzie częściowo przebiegać po już istniejącej trasie autobusowej między ulicą Rogowską a Nowodworską, a częściowo po zupełnie nowej trasie wzdłuż ulicy Strzegomskiej i Robotniczej aż do Nabycińskiej i dalej do placu Orląt Lwowskich. 

Oprócz samej wydzielonej jezdni, powstanie też wiadukt nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Strzegomskiej i Wagonowej, przystosowany do ruchu tramwajów. Do przebudowy pójdzie też plac Orląt Lwowskich, gdzie nowa trasa zostanie włączona w istniejący system autobusowo-tramwajowy.

Inwestycja, zgodnie z szacunkami urzędników, ma pochłonąć około 230 mln złotych, a miasto chce, by do całego przedsięwzięcia dołożyła się Unia Europejska.