DODAJ

Zabudują przejście podziemne na Świdnickiej. Będziemy chodzić górą

Wrocław
Zabudują przejście podziemne na
tuWroclaw.com
2012-05-16 13:44:05

Podzielona przejściem podziemnym ulica Świdnicka ma odzyskać swój reprezentacyjny charakter. Miasto właśnie ogłosiło konkurs na zagospodarowanie przejścia Świdnickiego. W planach jest m.in. zabudowa przejścia podziemnego oraz przebudowa tarasu Baru Barbara. Ma to się stać w 2014 roku.

O planach zmian na ul. Kazimierza Wielkiego (w tym o zabudowie przejścia podziemnego na Świdnickiej) pisaliśmy Wam już w marcu. Teraz magistrat oficjalnie ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną.

Najważniejszymi założeniami konkursu jest połączenie przejściem naziemnym obu części korytarza ulicy Świdnickiej podzielonej obecnie ulicą Kazimierza Wielkiego, a także zabudowa przejścia podziemnego i zaproponowanie jego nowej funkcji.

- Ulica Świdnicka z przecinającą ją przejściem podziemnym zawsze będzie kaleka. Likwidacja przejścia podziemnego jest pierwszym krokiem pozytywnie zmieniającym to miejsce. Po przebudowie przejście dla pieszych będzie wyłącznie górą - mówi Piotr Fokczyński, szef Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

W miejscu przejścia może powstać np. wielofunkcyjna sala wystawiennicza lub sala audiowizualna. Przejście ma być przebudowane w 2014 r.


Konkurs obejmuje również zagospodarowanie tarasu Baru Barbara. W latach 80. ubiegłego wieku działał tam bar mleczny, a w okolicy, pod zegarem, swoje happeningi organizowała Pomarańczowa Alternatywa.

Później w sporym, bo liczącym ponad 1 tys. metrów kwadratowych lokalu, mieściły się sklepy - m.in. handlowano tu futrami, działała kolektura lotto i fast food.

Od dłuższego czasu jednak lokal jest pusty. Życie wróci do niego w przyszłym roku - znajdzie się tam Biuro Festiwalowe Impart 2016. Rozpocznie ono działalność latem tego roku, a do nowej siedziby przeniesie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Od blisko miesiąca w przejściu przy ul. Świdnickiej trwa remont schodów.
Autor: tm, wroclaw.pl