Co z tramwajem na Ołtaszyn? Urzędnicy przygotowali analizę wariantówźródło: Investphoto.pl

Co z tramwajem na Ołtaszyn? Urzędnicy przygotowali analizę wariantów

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Do 2 października wrocławianie mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące ośmiu wariantów przebiegu trasy tramwajowej na Ołtaszyn. Czekają na nich 19 i 21 września również warsztaty z udziałem specjalistów. Teraz urząd miejski szczegółowo przeanalizował proponowane trasy.
Wszystko zaczęło się od pomysłu przedstawionego w Studium – trasę tramwajową (zgodną z planem miejscowym) w kierunku osiedli Partynice – Ołtaszyn – Wojszyce, od pętli Park Południowy w kierunku planowanej pętli przy ul. Zwycięskiej. Prowadzona ona ma być w zielonym wydzielonym torowisku niezależnym od komunikacji samochodowej na terenach zielonych. Na spotkaniach w ramach konsultacji mieszkańcy Ołtaszyna zaproponowali kilka nowych propozycji, a zewnętrzny ekspert – analizujący warianty zgłoszone przez mieszkańców – podał kilka kolejnych, które zostały wzięte do dalszej analizy – wyjaśniają przyczynę rozpoczęcia konsultacji urzędnicy.
Przy analizie wariantów wzięto pod uwagę długość trasy oraz ważne punkty znajdujące się na niej.
Przeważnie punkty te wiążą się z generowaniem dodatkowych kosztów – np. ulice do przebudowy, miejsca przekroczenia linii kolejowej, przebicia przez nasyp kolejowy lub poważne zmiany w obecnym funkcjonowaniu ulic. Jednym z ważniejszych kryteriów było sprawdzenie dostępności mieszkańców do nowej trasy i proponowanych przystanków (300m i 500m od miejsca zamieszkania) biorąc pod uwagę obecny rozkład zamieszkiwania oraz uwzględniając planowane inwestycje mieszkaniowe do 2023 roku – tłumaczą.
Zwrócono także uwagę na dostęp do tras dla biur, handlu, usług oraz miejsc użyteczności publicznej i odległości od zabudowy mieszkaniowej. Oszacowano również koszt inwestycji – całkowity i w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2023 roku.
UM Wrocławia

Wariant 1: Równolegle do Agrestowej – tereny wojskowe przy Zwycięskiej

Szacunkowy koszt budowy tej trasy, zgodnej z planem miejscowym, jest najniższy i wynosi 45 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2023 roku, żyjącego w odległości 500 m, to 13 665 zł. Korytarz tramwajowy byłby niezależny od układu ulic. Przebiegałby m.in. przez nasyp kolejowy, Hugo Richter Weg i linię kolejową numer 285.
UM Wrocławia

Wariant 2: Wyścigowa – Zwycięska

To druga z kolei najdroższa i najdłuższa z proponowanych tras. Miałaby długość 2782 m i pochłonęłaby 71 mln zł. Jednak dzięki niej, dostęp do tramwaju zyskałaby największa liczba osób: w odległości do 300 m w 2017 roku aż 1550, a do 500 m w 2023 roku 4576 mieszkańców. Stąd koszt jednostkowy na mieszkańca jest stosunkowo niski, wynosi 15 515 zł. Wymagałaby całkowitej przebudowy ulicy Wyścigowej i zabytkowego szpaleru oraz Karkonoskiej. Powstałby również niekorzystny kąt na skrzyżowaniu Wyścigowej i Karkonoskiej.
UM Wrocławia

Wariant 2a: Wyścigowa – Ołtaszyńska

Jest zdecydowanie krótsza i tańsza od wariantu drugiego, jednak w przeliczeniu na jednego mieszkańca okazuje się droższa. Również wymaga całkowitej przebudowy ulicy Wyścigowej (na odcinku 30 m) oraz zabytkowego szpaleru, a także Ołtaszyńskiej (odcinek 18 m). Przechodziłaby częściowo przez tereny prywatne.
UM Wrocławia

Wariant 2b: Ołtaszyńska

To najkrótsza trasa ze wszystkich proponowanych (1712 m) i najtańsza z tych oznaczonych numerem 2 (49 mln zł koszt całkowity, 14 178 zł na mieszkańca). Dostęp do tramwaju zyskałoby więcej osób niż w wariancie nr 2a, a mniej niż w 2. Przy jej realizacji, konieczna byłaby przebudowa ulic Wojszyckiej (odcinek 18 m) i Ołtaszyńskiej (18 m) oraz szpaleru.
REKLAMA
UM Wrocławia

Wariant 3: Karkonoska – Zwycięska

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, koszt tej inwestycji byłby najniższy – 13 102 zł. Przy wydaniu 53 mln zł, dostęp do tramwaju zyskałoby 1341 osób w odległości 300 m w 2017 roku i, niemal najwięcej, 4045 w odległości 500 m w 2023. Największa byłaby minimalna odległość od zabudowy mieszkalnej – 21 m. Ten wariant, oraz numer 5, nie wymagały przebicia przez nasyp kolejowy. Koniecznie trzeba by przebudować skrzyżowania ul. Karkonoskiej i Przyjaźni oraz Karkonoskiej i Zwycięskiej. Jak informują urzędnicy, trasa tramwajowa na Karkonoskiej nie ma już rezerw przepustowości.
UM Wrocławia

Wariant 4: Agrestowa – Zwycięska
Jej koszt całkowity wynosi tyle samo co wariantu 3, jednak jest krótsza (2068 m), a kwota przypadająca na jednego mieszkańca jest większa (14 984 zł). Oprócz przebicia przez nasyp kolejowy i przekroczenia linii kolejowej nr 285 (co wymaga każda z tras), ten wariant charakteryzuje jeszcze tylko potrzeba przebudowy ul. Agrestowej na odcinku 21 m.
UM Wrocławia

Wariant 4a: Agrestowa

To tańsza, pod oboma względami, i krótsza trasa od nr 4. Dostęp do tramwaju zyskałoby minimalnie więcej osób w odległości do 300 m w 2017 roku (1273), ale mniej do 500 m w 2023 roku (3357). Charakteryzuje się tymi samymi uwarunkowaniami co wariant nr 4.
UM Wrocławia

Wariant 5: Weigla – Spiska – Orawska – Łubinowa – Agrestowa – Zwycięska

Koszt całkowity realizacji tej trasy jest najwyższy ze wszystkich (77 mln zł), a w przeliczeniu na jednego mieszkańca zdecydowanie najkosztowniejszy: wynosi 25 188 zł, gdy przy drugim z kolei, wariancie 2a, 19 692 zł. To również najdłuższa trasa ze wszystkich proponowanych (3263 m). Wymagałaby m.in. przebudowy istniejącego wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Orawskiej oraz całkowitej przebudowy ulic Weigla, Spiskiej, Orawskiej, Łubinowej i Agrestowej.
UM Wrocławia

Ponad dwa tygodnie konsultacji

Konsultacje trwają do 2 października. Warsztaty z ekspertami i przedstawicielami magistratu zaplanowano na 19 września, godz. 17:00, w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego 8 oraz na 21 września, godz. 17:00, w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej 1.
Jak zapowiada Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Wrocławia, optymalne byłoby wybranie dwóch wariantów, które stałyby się punktem wyjścia do dalszych prac.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA