Wrocław: Z ośmiu wariantów zostały trzy. Znamy wyniki konsultacji poświęconych tramwajowi na Ołtaszynźródło: Investphoto.pl

Wrocław: Z ośmiu wariantów zostały trzy. Znamy wyniki konsultacji poświęconych tramwajowi na Ołtaszyn

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Urzędnicy opublikowali dzisiaj raport z konsultacji dotyczących poprowadzenia linii tramwajowej na Ołtaszyn i Partynice. Dodatkowej analizie poddano trzy z początkowych ośmiu wariantów, dwa z nich modyfikując. Miasto chce zrealizować inwestycję do 2022 roku. 
Zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi do 2 października. Raport z konsultacji miał być gotowy jeszcze w ubiegłym roku, ale jego przygotowanie wydłużyło się do 26 marca.
Biuro ds. Partycypacji Społecznej otrzymało ponad 260 uwag, a we wrześniowych spotkaniach wzięło udział 105 osób.

Rozbieżność formularzy i spotkań

W nadesłanych wnioskach najczęściej były popierane warianty nr 2a (Wyścigowa – Ołtaszyńska), 3 (Karkonoska – Zwycięska) oraz 5 (Weigla – Spiska – Orawska – Łubinowa – Agrestowa – Zwycięska). Najwięcej osób odrzucało natomiast trasy nr 1 (Równolegle do Agrestowej – tereny wojskowe przy Zwycięskiej), 2b (Ołtaszyńska) i 4 (Agrestowa – Zwycięska).
Inne stanowiska prezentowali mieszkańcy zgromadzeni na spotkaniach. Nie zaakceptowali w pełni podczas obu z nich żadnego wariantu. Wyraźnie odrzucili te o numerach 2 (Wyścigowa – Zwycięska), 2b, 4 oraz 4a (Agrestowa). W największym stopniu wsparli pomysły nr 2a, 3 i 5, czyli podobnie jak w formie papierowej.
Wariant 1 zaś budził z jednej strony wątpliwości, głównie zgłaszane przez mieszkańców ulicy Agrestowej i okolic, jednakże równocześnie dostrzegano jego zalety – wyjaśniają urzędnicy.

Trzy etapy do dalszej analizy

Urzędnicy, zgodnie z zapowiedziami, poddali pogłębionej analizie trzy warianty, które nie zostały w pełni odrzucone podczas konsultacji. Zdecydowali się na te o numerach 1 (po korekcie 1a), 3 oraz 5 (po zmianie 5a), przy czym dwa pierwsze zmodyfikowali.
Skorygowano je, posiłkując się sugestiami z konsultacji. Modyfikacja wariantu 1 polega na maksymalnym odsunięciu go od zabudowy ulicy Agrestowej przy jednoczesnej maksymalnej ochronie cennej zieleni, natomiast wariant 5 po przekroczeniu linii kolejowej 285 zmienia przebieg równolegle do tej linii do połączenia z końcówką wariantu 1a – wyjaśniają.
Zwracają uwagę, że duża część mieszkańców popierała także trasę nr 2a, jednak w związku z negatywną oceną bliskich mu wariantów 2 i 2b postanowili nie poddawać go dalszej analizie.
UM Wrocławia

Za i przeciw

REKLAMA
Uczestnicy konsultacji krytykowali wariant nr 1 z uwagi na m.in. nierozwiązywanie problemu zakorkowanych ulic, np. Zwycięskiej, konieczność wycinki dużej liczby drzew i przebieg przez tereny niezamieszkałe. Popierali natomiast tę propozycję m.in. za to, że jest realny i najtańszy do realizacji, biegnie przez nieużywane obszary oraz nie zajmie żadnego pasa ruchu drogowego.
Prowadzenie nowej trasy tramwajowej, zgodnie z wariantem 1, od pętli na Ślężnej do pętli przy ul. Zwycięskiej umożliwi mieszkańcom szybki, najkrótszy i wygodny przejazd do centrum miasta, co będzie stanowić rzeczywistą alternatywę dla przemieszczania się samochodem. Trasa tramwajowa w wariancie 1 ma biec w zieleni z dala od ruchu kołowego, przez tereny głównie gminne. Zlokalizowana jest w oddaleniu od okolicznej zabudowy, by nie powodować uciążliwości, ale położona na tyle blisko by zapewnić wygodne dojście. Jest to wariant najkrótszy i zarazem zapewnia najszybszy dojazd do centrum z pętli przy ul. Zwycięskiej – argumentują autorzy opublikowanego raportu.
Wśród negatywnych opinii wariantu nr 3 znalazły się stwierdzenia, że to powielenie trasy linii 113, tramwaj nie będzie miał priorytetu na wszystkich odcinkach, a do tego przechodzi przez wyremontowaną w 2013 roku Zwycięską i przecinka zakorkowane skrzyżowanie z al. Karkonoską. Obrońcy tego pomysłu wskazywali m.in. na połączenie Ołtaszyna z pętlą Krzyki, co zwiększy możliwości przesiadek, nie przebiega blisko zabudowy jednorodzinnej i nie wymaga przebijania nasypu kolejowego wraz z naruszaniem istniejących wiaduktów.
W przeciwieństwie do wariantu 1, który jest całkowicie niezależny od ruchu samochodowego, wariant 3 jest całkowicie od niego uzależniony. Aby zapewnić możliwość wydzielenia trasy tramwajowej będzie konieczne wkomponowanie torowiska w istniejące ulice. Trasa biegnie wzdłuż al. Karkonoskiej, a następnie wzdłuż ul. Zwycięskiej i pomimo, iż torowisko może być całkowicie wydzielone, tramwaj na swojej trasie będzie musiał pokonywać trudne skrzyżowania, takie jak np. al. Karkonoskiej z ul. Zwycięską. Nadanie priorytetu przejazdu tramwaju, zwłaszcza po uruchomieniu linii kolejowej 285 (Wrocław–Sobótka), będzie niewątpliwie trudne. Wprowadzenie trasy tramwajowej w pas zieleni al. Karkonoskiej wiąże się z wycinką alei kasztanowców zwyczajnych, które ujęte są w gminnej ewidencji zabytków – oceniają urzędnicy.
Natomiast przeciwko trasie nr 5 mieszkańcy sprzeciwiają się z powodu małej liczby pasażerów z bliskim dostępem, przecięcia trasy rowerowej i spacerowej (dawnej Hugo Richter Weg) oraz wymóg zbudowania całej infrastruktury ulicznej. Wśród głosów "za" pojawiły się m.in.: niedublowanie ulic, po których można poprowadzić linie autobusowe, nieingerowanie w obecny układ komunikacyjny i szybszy dostęp Ołtaszyna do szpitala.
Lokalizacja trasy poza wzmożonym ruchem samochodowym zapewnia sprawny i szybszy dojazd tramwajem do centrum. Wariant ten jednakże ma najdłuższą długość samej trasy, co niewątpliwie wpłynie na jego koszt. Słabością wariantu 5a jest fakt, że na prawie połowie długości przebiega przez niezamieszkałe tereny, w sąsiedztwie ogrodów działkowych. Dlatego też zapewnia dostęp dla najmniejszej liczby mieszkańców. Korzyścią jest to, że stanowiłby dobrą alternatywę dojazdu w okolice szpitali przy ul. Weigla i Spiskiej – dla pacjentów i ich rodzin. Nie powoduje przy tym konieczności dużej ingerencji w układ uliczny, gdyż biegnie z dala od ruchliwych ulic, i nie wymaga ich przebudowy – stwierdzają przedstawiciele magistratu.
Wśród trzynastu kryteriów, pod którymi urzędnicy oceniali warianty, znalazły się m.in. efektywność inwestycji, wpływ na drzewostan i technologiczna trudność realizacji trasy. Najwięcej punktów otrzymała koncepcja nr 1a, a najmniej3.
Kolejnym krokiem jest wykonanie koncepcji przekroczenia linii PKP trasą tramwajową na Ołtaszyn oraz inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca m.in. wartościowe tereny zielone wskazywane przez mieszkańców ul. Agrestowej i okolic. Zgodnie z założeniem będą one wykonane dla wariantów 1a i 5a – czytamy w raporcie.

Tramwaj do Wysokiej

Nowa trasa tramwajowa ma zostać oddana do użytku w 2022 roku, a skorzystają z niej prawdopodobnie mieszkańcy nie tylko Wrocławia, ale i Wysokiej.
Pod koniec 2017 roku wpłynęło pismo Ryszarda Pacholika, wójta gminy Kobierzyce, z propozycją współpracy i współfinansowania przedłużenia planowanej na Ołtaszyn linii tramwajowej do terenów Gminy Kobierzyce. W odpowiedzi na nie prezydent Wrocławia wyraził gotowość podjęcia współpracy. Porozumienie międzygminne w tej sprawie jest w trakcie przygotowywania – tłumaczą urzędnicy.
Dodają, że przedłużenie trasy do Wysokiej będzie korzystna dla obu stron, ponieważ mieszkańcy sąsiedniej gminy zyskają nową możliwość dostania się do Wrocławia, a korki na ulicach Ołtaszyna i Partynic się zmniejszą.
Dodatkowo możliwość zbudowania parkingu Parkuj i Jedź spowoduje dalsze odsunięcie samochodów od centrum Wrocławia. Przy przedłużeniu trasy do Wysokiej znalazłby się on w okolicy ostatniego przystanku – stwierdzają w raporcie.
Raport jest dostępny na stronie konsultacji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA