Wrocław: Ponad 400 mln zł na budowę tramwajów na Nowy Dwór i Popowice. Miasto szuka wykonawcówźródło: Materiały inwestora

Wrocław: Ponad 400 mln zł na budowę tramwajów na Nowy Dwór i Popowice. Miasto szuka wykonawców

REKLAMA
Prace nad utworzeniem siedmiokilometrowej trasy autobusowo-tramwajowej wzdłuż m.in. ulic Strzegomskiej i Rogowskiej ruszą według planu jeszcze w tym roku. Ma zapewnić przejazd z Nowego Dworu do centrum w ciągu 20 minut. Magistrat chce także, po raz drugi, rozstrzygnąć postępowanie dotyczące poprowadzenia nowego torowiska przez Popowice.
Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłosiła 21 kwietnia przetarg na budowę trasy autobusowo-tramwajowej łączącej Nowy Dwór z centrum miasta. Termin składania ofert mija 30 maja. Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 30 września 2020 roku.
Jak podkreślają urzędnicy, inwestycja zapewni pokonanie wspomnianego odcinka w ciągu 20 minut, a autobusy nie będą musiały stać w korkach na ul. Strzegomskiej. Zwracają również uwagę na budowę nowego wiaduktu wyłącznie dla komunikacji miejskiej.
Powierzchnia inwestycji wyniesie około 16,5 ha. Nasadzenia kompensacyjne urzędnicy chcą prowadzić także poza jej obszarem ze względu na prawdopodobny brak odpowiednio dużego dostępnego terenu. Koszt budowy siedmiokilometrowej trasy, dofinansowywanej ze środków unijnych, ma wynieść około 240 mln zł.
UM Wrocławia

Tramwaj ruszy z placu Orląt Lwowskich

Wrocławskie Inwestycje podzieliły zamówienie na dwie części. Pierwsza dotyczy budowy trasy autobusowo-tramwajowej od placu Orląt Lwowskich do skrzyżowania ul. Strzegomskiej z Rogowską. Ten fragment składa się z czterech odcinków: od zbiegu ul. Podwale i Piłsudskiego do skrzyżowania trasy z Nabycińską, dalej wzdłuż ul. Noworobotniczej do skrzyżowania ze Smolecką, następnie w ciągu Robotniczej i Strzegomskiej do zbiegu z Nowodworską i wreszcie aż do skrzyżowania z Rogowską.
UM Wrocławia
Wykonawca będzie zobowiązany do budowy nawierzchni drogowej oraz tramwajowej, ścieżki rowerowej i chodnika, przystanków, a także technicznej pętli tramwajowej przy Rogowskiej. Przebudowy doczeka się istniejące torowisko na odcinku Robotniczej – pomiędzy skrzyżowaniami z Fabryczną i Śrubową. Zwycięzca przetargu wykona prace remontowe na ulicach: Strzegomskiej, Robotniczej, Nabycińskiej i Śrubowej oraz na pl. Orląt Lwowskich.
REKLAMA
Jak czytamy w dokumentacji, będzie konieczna przebudowa wiaduktu kolejowego i budowa tramwajowego, tunelu dla pieszych i nowej stacji transformatorowej wraz z modernizacją obecnych. Niezbędne będzie również utworzenie kanalizacji deszczowej pomiędzy Strzegomską a Fabryczną z wpięciem w budowaną już przy drugiej z ulic w ramach innego przedsięwzięcia.
UM Wrocławia

Nowa pętla i parking

Druga część zamówienia obejmuje projekt i budowę trasy wzdłuż ul. Rogowskiej od skrzyżowania ze Strzegomską, do pętli przy przystanku kolejowym Wrocław Nowy Dwór. To piąty, około dwukilometrowy odcinek.
Zakres prac w tym przypadku jest znacznie węższy. Dotyczy m.in. budowy torowiska wraz z przebudową jezdni, trakcji tramwajowej z zasilaniem, parkingu miejskiego z oświetleniem i kanalizacją i pętli tramwajowo-autobusowej. Zmiany obejmą także istniejące oświetlenie i przejścia dla pieszych. Na realizację tych robót wykonawca będzie miał 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.
UM Wrocławia

Nowa linia także na Popowice, a w planach również na południe miasta

Nowego torowiska doczekają się też mieszkańcy m.in. Popowic. Wrocławskie Inwestycje ogłosiły 19 kwietnia drugi przetarg na budowę trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz utworzeniem zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław Popowice i zaprojektowaniem z wybudowaniem przystanku kolejowego Wrocław Szczepin. Zainteresowani mogą składać oferty do 29 maja. O szczegółach przedsięwzięcia wartego co najmniej około 180 mln zł i fiasku pierwszego postępowania pisaliśmy w marcu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA